Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych

Katalog kompetencji w formacie PDF można pobrać tu.

Przeglądaj kompetencje (rozwiń)

Poziom edukacyjny:

edukacja formalna
edukacja ustawiczna

Kategorie kompetencji:

  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)

Wybrane kompetencje – Gimnazjum

Prawo w komunikacji i mediach

Rodzaje, źródła i praktyka stosowania prawa w kontekście mediów

- Wie, że istnieją regulacje prawne dotyczące komunikowania się za pośrednictwem mediów; np. niektóre przepisy kodeksu karnego, kodeksu cywilnego, prawa autorskiego, prawa prasowego, prawa telekomunikacyjnego, regulacje dotyczące ochrony danych osobowych.
- Wie, że jeśli ktoś kogoś znieważy albo rozpowszechni o kimś nieprawdziwe informacje, osoba poszkodowana ma prawo domagać się przeprosin czy sprostowania. Wie też, że osoba ta może dochodzić swoich praw nawet w sądzie.
- Wie, że zwyczajowym zbiorem zasad kulturalnego zachowania w internecie jest tzw. netykieta, która zakazuje np. używania wulgaryzmów na forach internetowych czy publikowania na portalach społecznościowych zdjęć znajomych, gdy sobie tego nie życzą.