Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych

Katalog kompetencji w formacie PDF można pobrać tu.

Przeglądaj kompetencje (rozwiń)

Poziom edukacyjny:

edukacja formalna
edukacja ustawiczna

Kategorie kompetencji:

  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)

Wybrane kompetencje – Szkoła podstawowa 4-6

Prawo w komunikacji i mediach

Prawa osób niepełnosprawnych

- Umie rozpoznać łamanie prawa osób niepełnosprawnych do korzystania z mediów, np. umie rozpoznać przekazy medialne niedostępne dla osób niewidzących czy niedosłyszących.
- Umie wymienić typowe bariery dostępności treści w mediach dla osób niepełnosprawnych; np. zbyt małe czcionki, nieprawidłowy kontrast, chaotyczny układ informacji.
- Umie wymienić typowe ułatwienia dostępności treści w mediach dla osób niepełnosprawnych; np. wie, że można powiększyć litery na ekranie komputera, aby mogły je przeczytać osoby słabowidzące, a do filmów można dodać napisy lub tłumaczyć programy telewizyjne na język migowy, tak aby mogły je oglądać osoby niedosłyszące.