Wesprzyj działalność Nowoczesnej Polski
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

45m
Nie wymaga dostępu do Internetu
Bez Internetu

Ta lekcja jest częścią tematu Język mediów na poziomie szkoła podstawowa 1-3.

Lekcja: Normy w komunikacji

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce ?

Wiedza w pigułce do lekcji ”Jak się komunikować?”

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?

Codziennie komunikujemy się z innymi na wiele sposobów: bezpośrednio, przez telefon, SMS-y, maile. Zajęcia w formie zabawy uczą podstawowych zasad, jakie obowiązują w świecie komunikacji.

Cele operacyjne

Uczestnicy i uczestniczki:

  • wiedzą, jakie są podstawowe zasady komunikacji bezpośredniej, przez telefon, SMS i e-mail;
  • wiedzą, jak zastosować zasady komunikowania się w praktyce.

Przebieg zajęć

1.

Podziel uczestników na grupy. Rozdaj grupom pocięty i powkładany do kopert materiał pomocniczy ”Tworzenie wypowiedzi” (każda z grup musi dostać 4 koperty). Poproś grupy, żeby z wybranych fragmentów ułożyły po trzy wypowiedzi: SMS do kolegi, e-mail do nauczyciela, wypowiedź w rozmowie z rodzicami. Poproś o zaprezentowanie wypowiedzi w postaci scenek.

2.

Powieś na tablicy karton z wydrukowanymi lub przepisanymi sformułowaniami z materiału pomocniczego ”Tworzenie wypowiedzi” [BRAKUJĄCY MATERIAŁ]. Przeczytaj głośno formy, które widnieją na schemacie (kolejno: najpierw powitania, potem pozdrowienia i pożegnania). Poproś, żeby kolejno podchodziły osoby naprzemiennie z każdej grupy i zaznaczały formy, które pojawiły się w scenkach w poprzednim ćwiczeniu. Otoczcie je kółkami (flamastrem lub kredą). Spytaj uczestników, w jakich sytuacjach można użyć pozostałych form.

3. W tych samych grupach co w ćwiczeniu 1. uczestnicy i uczestniczki siadają blisko siebie (tak, żeby móc się swobodnie naradzać). Każda grupa ma plakietkę z napisem „TAK” i „NIE”. Grupy losują, jaką wypowiedź reprezentują. I tak powstanie grupa „SMS” grupa „E-MAIL”, grupa „ROZMOWA” i grupa „ROZMOWA TELEFONICZNA”. Czytaj po kolei zasady (instrukcja dla prowadzącego ”Zasady komunikacji”), a uczestnicy muszą pokazać plakietkę „tak” lub „nie”, zależnie od tego, czy dana zasada ich dotyczy czy nie. Na tablicy zapisuj punktację.

15
gra
tablica, kreda, instrukcja dla prowadzącego ”Zasady komunikacji”, tabliczki ze słowami „tak” i „nie” dla każdej grupy, tabliczki określające charakter grupy z napisami: „e-mail”, „SMS”, „rozmowa”, „rozmowa telefoniczna”.

Zobacz cały słowniczek.

4. Zwróć uwagę, że w tabelce jest kilka zasad, które dotyczą wszystkich form komunikacji. Są to powitania, pożegnania oraz zasada, żeby nikogo nie obrażać i nie używać brzydkich słów. Nieważne, jak i z kim się komunikujemy, te zasady zawsze obowiązują. Podsumuj lekcję mówiąc, że różne formy komunikacji rządzą się różnymi zasadami. Im bardziej przestrzegamy zasad, tym skuteczniej, szybciej i przyjemniej będziemy się komunikować z innymi ludźmi. Powiedz, że podstawową zasadą jest zawsze szacunek do drugiej osoby.

5
miniwykład prowadzącego
-

Zobacz cały słowniczek.

Ewaluacja

Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:

  • rozumieją, że różne formy komunikacji rządzą się różnymi zasadami?
  • wiedzą, że podstawową zasadą w komunikacji jest szacunek do drugiej osoby?

Opcje dodatkowe

Lekcja z komputerami. Wybierz ciekawe forum tematyczne dla dzieci (np. na stronie http://www.otopjunior.org.pl/) i zaprezentuj dzieciom, w jaki sposób dzieci komunikują się poprzez stronę internetową. Zwróć szczególną uwagę, że strona ma swój regulamin, gdzie także szacunek jest pierwszą zasadą, której trzeba przestrzegać.

wróć do spisu treści

?

wróć do spisu treści

Zadanie dla ucznia ?

Zaznacz zdania prawdziwe

1. SMS można wysłać o dowolnej godzinie, nawet w nocy. (F)

2. Kiedy rozmawiam z nauczycielem, nie muszę mówić, jak mam na imię, bo on dobrze wie. (P)

3. Kiedy piszę e-mail, powinnam się podpisać. (P)

4. Za obrażanie kogoś w SMS-ach i e-mailach można trafić do sądu, a dorośli nawet do więzienia. (P)

5. Kiedy rozmawiam z rodzicami kolegi, także powinienem na początku rozmowy się przywitać, a na końcu pożegnać. (P)

6. Kiedy rozmawiam przez telefon, nie mogę trzymać rąk w kieszeniach (F).

wróć do spisu treści

Słowniczek ?

komunikacja

Zobacz cały słowniczek.

wróć do spisu treści

Czytelnia ?

  • -
  • Skwiot Rafał, 10 zasad skutecznego komunikowania się w social media, [online] www.brief.pl, [dostęp: 03.06.2014], Dostępny w Internecie: http://www.brief.pl/artykul,1426,10_zasad_skutecznego_komunikowania_sie_w_social_media.html
wróć na górę