1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

Jak pracować metodą projektową z grupami?

Praca metodą projektową jest dobrym i sprawdzonym narzędziem dydaktyczno-wychowawczym. Stawia ona uczestniczki i uczestników projektu wobec konieczności przejęcia inicjatywy w procesie dydaktycznym, co modyfikuje ich postawę, skłaniając do większej samodzielności i aktywności. Rozwijają swoje kompetencje pracy w grupie i skutecznego komunikowania się. Przygotowują się też do pracy zawodowej, ponieważ takie umiejętności są coraz częściej pożądane u pracowników.

W metodzie tej istotny jest wyraźny podział ról na opiekuna projektu i grupy projektowe złożone z uczestników i uczestniczek.

Zadania opiekuna projektu to:

Zadania grupy projektowej to:

Wspólnymi zadaniami są:

Dobrym i motywującym pomysłem jest zaprezentowanie szerszej publiczności efektów pracy grup. Można to zrobić w formie wystawy, festiwalu lub zamieścić je na stronie internetowej.

Materiał został opracowany na podstawie:
Alicja Pacewicz, Danuta Sterna, Katarzyna Sołtan-Młodożeniec, Gimnazjalny projekt edukacyjny. Instrukcja dla nauczycieli, realizujących projekt edukacyjny, Centrum Edukacji Obywatelskiej, CC-BY-NC-ND,

Więcej o pracy metodą projektu można przeczytać w serwisie CEO poświęconemu projektowi gimnazjalnemu.