1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

Młodzi Gniewni Bezpieczni – Uniwersytet Młodzieży

Celem projektu jest rozwój oferty Collegium Civitas w zakresie trzeciej misji uczelni, poprzez realizację warsztatów, mających za zadanie rozwijanie tolerancji, integracji, dialogu kulturowego i społecznego, skierowanych do 750 uczniów i uczennic w wieku 15-19 lat z 15 szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe) z całej Polski. Fundacja Nowoczesna Polska jest partnerem projektu.

Zajęcia mają służyć rozwijaniu u uczestników kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową. Uczestnicy projektu wezmą udział w sumie w 48 godzinach lekcyjnych warsztatów podzielonych na dwa bloki tematyczne dotyczące:

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie szkoły, do której uczęszczają uczniowie oraz w siedzibie Collegium Civitas. Uczestnikom warsztatów odbywających się w siedzibie Collegium Civitas zapewniony zostanie obiad i przerwa kawowa. Uczestnikom spoza Warszawy zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i z powrotem do miejsca zamieszkania. Warsztaty mają na celu poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, pobudzenie aktywności edukacyjnej oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

Na koniec realizacji Projektu w siedzibie Collegium Civitas odbędzie się Konferencja Młodzieży, w której uczestniczyć będą przedstawiciele wszystkich klas biorących udział w projekcie.

Koordynator projektu: Marta Bałękowska, e-mail: marta.balekowska@civitas.edu.pl. Wszystkie dokumenty dotyczące projektu można pobrać ze strony Collegium Civitas.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – III Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Dokumenty do pobrania

Regulamin projektu
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Formularz rekrutacyjny
Potwierdzenie statusu ucznia
Oświadczenie uczestnika projektu dot. RODO
Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
Zgoda rodziców