1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych

Katalog kompetencji w formacie PDF można pobrać tu.

Przeglądaj kompetencje (rozwiń)

Poziom edukacyjny:

edukacja formalna
edukacja ustawiczna

Kategorie kompetencji:

  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)

Wybrane kompetencje – Gimnazjum

Kreatywne korzystanie z mediów

Tworzenie

- Umie samodzielnie i w grupie gromadzić materiały na dowolny temat przy użyciu jednego medium, np. fotografii, scen filmowych, rysunków, nagrań, elementów graficznych.
- Wie, czym jest podcast.
- Potrafi pod kierunkiem nauczyciela lub animatora przygotować krótką audycję radiową.
- Zna i próbuje tworzyć złożone komunikaty wizualne: memy, komiksy, plakaty i infografiki.
- Zna najpopularniejsze aplikacje pozwalające na twórcze wykorzystywanie mediów (np. do tworzenia zdjęć, filmów, rysunków).
- Umie samodzielnie przygotować prostą opowieść medialną z wykorzystaniem mediów jednego typu (zdjęć, grafik lub filmów), z dodaniem krótkich elementów tekstowych opisujących scenę, zwiastujących kolejne wydarzenia, bazując na przygotowanym wcześniej scenariuszu (np. w prostym edytorze do tworzenia filmów, jak Windows Movie Maker, YouTube editor).
- Umie przygotować w grupie narrację złożoną z różnorodnych mediów na wybrany temat, przygotowując wcześniej scenariusz wypowiedzi.
- Umie planować zespołowo działania grupy w sieciowym edytorze tekstowym (np. pad, Google Docs, Pages iCloud) lub wymieniając się informacjami na temat przygotowań i planowania projektu na blogu, w grupie w serwisie społecznościowym lub za pomocą komunikatorów sieciowych.
- Umie współtworzyć w grupie proste teksty i prezentacje multimedialne przy użyciu narzędzi umożliwiających sieciową współpracę.
- Próbuje korzystać z narzędzi medialnych do tworzenia notatek. Wykorzystuje w tym celu narzędzia pozwalające na pracę w chmurze, np. blog, sieciowy edytor tekstu lub dedykowane do gromadzenia notatek narzędzie (np. Evernote) lub aplikacje pozwalające na stacjonarne gromadzenie treści: edytor tekstu czy program do tworzenia zrzutów ekranu.
- Próbuje tworzyć mapy myśli, korzystając z kartki i kolorowych długopisów, kredek, flamastrów lub z aplikacji do rysowania (na komputerze, w tablecie).
- Wie, że istnieją aplikacje do tworzenia map myśli i próbuje z nich korzystać.