Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych

Katalog kompetencji w formacie PDF można pobrać tu.

Przeglądaj kompetencje (rozwiń)

Poziom edukacyjny:

edukacja formalna
edukacja ustawiczna

Kategorie kompetencji:

  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)

Wybrane kompetencje – Szkoła podstawowa 4-6

Kreatywne korzystanie z mediów

Tworzenie

- Umie przygotować zestaw fotografii lub filmów, potrafi samodzielnie nagrywać różnorodne dźwięki, przygotować rysunek lub prostą formę graficzną przy użyciu oprogramowania, przygotować krótki tekst w edytorze tekstu.
- Zna nazwy niektórych aplikacji, które pozwalają na twórcze działania i komunikację z innymi ludźmi; wie, że do niektórych zastosowań istnieje wiele aplikacji, różniących się funkcjonalnością, wyglądem interfejsu i sposobem działania.
- umie samodzielnie przygotować prostą opowieść z wykorzystaniem komunikatów medialnych jednego typu (np. serii zdjęć wykonanych przez różnych uczniów, serii rysunków lub serii ujęć filmowych), bazując na przygotowanym wcześniej prostym scenariuszu.
- umie tworzyć w grupie proste narracje medialne z wykorzystaniem mediów jednego typu, opartych na przygotowanym najpierw prostym scenariuszu.