Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych

Katalog kompetencji w formacie PDF można pobrać tu.

Przeglądaj kompetencje (rozwiń)

Poziom edukacyjny:

edukacja formalna
edukacja ustawiczna

Kategorie kompetencji:

  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)

Wybrane kompetencje – Szkoła podstawowa 4-6

Etyka i wartości w komunikacji i mediach

Wyzwania etyczne w relacjach przez media

- Wie, że prywatność własna i innych jest wartością; np. wie, dlaczego nie należy podawać numeru telefonu znajomej osoby innym bez jej wyraźnej zgody.
- Umie stosować w komunikacji w internecie zasady netykiety.
- Rozumie postawę krytycznej otwartości i tolerancji w relacjach w mediach; np. rozumie, że dyskutując on-line, nie zawsze ma się rację i czasem warto zaakceptować argument drugiej strony.