Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych

Katalog kompetencji w formacie PDF można pobrać tu.

Przeglądaj kompetencje (rozwiń)

Poziom edukacyjny:

edukacja formalna
edukacja ustawiczna

Kategorie kompetencji:

  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)

Wybrane kompetencje – Szkoła podstawowa 4-6

Prawo w komunikacji i mediach

Rodzaje, źródła i praktyka stosowania prawa w kontekście mediów

- Wie, że podstawowym źródłem praw i wolności jest konstytucja.
- Wie, że normy w komunikacji obowiązują również w kontaktach z innymi za pośrednictwem mediów, np. podczas pisania e-maila, rozmawiania przez komunikator internetowy itp.
- Potrafi wyjaśnić, czym jest umowa. Wie, że korzystanie z różnych narzędzi służących komunikacji wiąże się z zawarciem umowy, której postanowień należy przestrzegać. Np. założenie konta na portalu społecznościowym lub instalacja komunikatora internetowego na komputerze wymaga zawarcia umowy z podmiotem, który udostępnia te usługi. Wie też, że regulaminy korzystania z różnych usług narzucają czasami minimalną granicę wieku dla swoich użytkowników albo wymagają zgody rodziców na zawarcie umowy w przypadku osób poniżej 18 roku życia.