1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych

Katalog kompetencji w formacie PDF można pobrać tu.

Przeglądaj kompetencje (rozwiń)

Poziom edukacyjny:

edukacja formalna
edukacja ustawiczna

Kategorie kompetencji:

  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)

Wybrane kompetencje – Gimnazjum

Prawo w komunikacji i mediach

Prawa wyłączne i monopole intelektualne

- Rozumie i umie stosować prawa osobiste autora: prawo do oznaczenia autorstwa i zachowania integralności dzieła (np. wrzucając na YouTube nagranie szkolnego przedstawienia, dopilnuje, aby na końcu umieścić planszę z nazwiskami/pseudonimami współtwórców).
- Wie, że wspólna praca nad utworem oznacza prawo do współdecydowania o nim (np. potrafi uzgodnić ze współtwórcami zakres rozpowszechniania nagrania szkolnego przedstawienia).
- Ma bardziej szczegółową wiedzę na temat licencji, w szczególności wolnych licencji (np. potrafi znaleźć i wybrać darmowe oprogramowanie, z którego może korzystać legalnie na własne potrzeby; potrafi dobrać muzykę na wolnych licencjach do szkolnego przedstawienia, którego nagranie umieści następnie na YouTube).
- Ma bardziej szczegółową wiedzę na temat różnych praw wyłącznych i umie wskazać, jakiego rodzaju prawo dotyczy danej sytuacji (np. wie, że pomimo wygaśnięcia autorskich praw majątkowych nadal nie można sobie przypisywać autorstwa dzieła).
- Wie, że prawa wyłączne są ograniczone w czasie i że istnieje domena publiczna (np. potrafi odnaleźć i stworzyć kolaż tylko z tych obrazów, które należą do domeny publicznej).