Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych

Katalog kompetencji w formacie PDF można pobrać tu.

Przeglądaj kompetencje (rozwiń)

Poziom edukacyjny:

edukacja formalna
edukacja ustawiczna

Kategorie kompetencji:

  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)

Wybrane kompetencje – Gimnazjum

Kompetencje cyfrowe

Dane i ich formaty

- Rozumie pojęcia adresu sieciowego, zdalnego udostępniania plików i uniwersalnego adresu URL.
- Umie zapisywać, gromadzić, odnajdywać i przenosić dane w systemie plików dostępnego systemu operacyjnego.
- Zna pojęcie chmury.
- Umie zapisywać, przechowywać i przenosić dane między urządzeniami przy pomocy wybranych, prostych mechanizmów chmurowych (takich jak np. e-dysk Dropbox, Dysk Google, ownCloud).
- Wie, że te same dane można zapisywać w różnych formatach (np. obrazy PNG i JPG) o różnych właściwościach i zakresach użyteczności.
- Umie dokonać wyboru formatu pliku podczas zapisywania danych powszechnego użytku i prosto uzasadnić dokonany wybór.
- Umie wymienić podstawowe parametry obrazu, np. rozdzielczość.
- Umie sprawdzić rozmiar pliku.
- Wie, jakie są zależności między rozmiarami zbiorów danych i możliwościami ich przechowywania i przesyłania (w tym np. umie określić pojemność znamionową oraz aktualnie dostępną typowych nośników danych).
- Umie dopasować sposób przesyłu i składowania plików do ich rozmiaru (np. załączniki do maila, utworzyć wielosegmentowe archiwum plików z ich zbioru).
- Umie wskazać podstawowe cechy i zastosowania różnych postaci informacji.