1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych

Katalog kompetencji w formacie PDF można pobrać tu.

Przeglądaj kompetencje (rozwiń)

Poziom edukacyjny:

edukacja formalna
edukacja ustawiczna

Kategorie kompetencji:

  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)

Wybrane kompetencje – Gimnazjum

Kreatywne korzystanie z mediów

Tworzenie

- Umie samodzielnie i w grupie gromadzić materiały na dowolny temat przy użyciu jednego medium, np. fotografii, scen filmowych, rysunków, nagrań, elementów graficznych.
- Wie, czym jest podcast.
- Potrafi pod kierunkiem nauczyciela lub animatora przygotować krótką audycję radiową.
- Zna i próbuje tworzyć złożone komunikaty wizualne: memy, komiksy, plakaty i infografiki.
- Zna najpopularniejsze aplikacje pozwalające na twórcze wykorzystywanie mediów (np. do tworzenia zdjęć, filmów, rysunków).
- Umie samodzielnie przygotować prostą opowieść medialną z wykorzystaniem mediów jednego typu (zdjęć, grafik lub filmów), z dodaniem krótkich elementów tekstowych opisujących scenę, zwiastujących kolejne wydarzenia, bazując na przygotowanym wcześniej scenariuszu (np. w prostym edytorze do tworzenia filmów, jak Windows Movie Maker, YouTube editor).
- Umie przygotować w grupie narrację złożoną z różnorodnych mediów na wybrany temat, przygotowując wcześniej scenariusz wypowiedzi.
- Umie planować zespołowo działania grupy w sieciowym edytorze tekstowym (np. pad, Google Docs, Pages iCloud) lub wymieniając się informacjami na temat przygotowań i planowania projektu na blogu, w grupie w serwisie społecznościowym lub za pomocą komunikatorów sieciowych.
- Umie współtworzyć w grupie proste teksty i prezentacje multimedialne przy użyciu narzędzi umożliwiających sieciową współpracę.
- Próbuje korzystać z narzędzi medialnych do tworzenia notatek. Wykorzystuje w tym celu narzędzia pozwalające na pracę w chmurze, np. blog, sieciowy edytor tekstu lub dedykowane do gromadzenia notatek narzędzie (np. Evernote) lub aplikacje pozwalające na stacjonarne gromadzenie treści: edytor tekstu czy program do tworzenia zrzutów ekranu.
- Próbuje tworzyć mapy myśli, korzystając z kartki i kolorowych długopisów, kredek, flamastrów lub z aplikacji do rysowania (na komputerze, w tablecie).
- Wie, że istnieją aplikacje do tworzenia map myśli i próbuje z nich korzystać.

Przetwarzanie

- Umie przetwarzać znalezione, dostępne lub przygotowane wcześniej rozbudowane kolekcje treści medialnych złożone ze zdjęć, grafiki, filmów wideo, dźwięku (np. reorganizować archiwum: tworzyć nowy podział na kategorie, foldery itp., modyfikować część zasobów i zastępować zmienionymi materiałami lub nowymi treściami).
- Potrafi planować działania związane z przetwarzaniem (kolejność podejmowanych działań, np. przetwarzanie zdjęcia, które będzie wykorzystane w filmie itp.).
- Próbuje samodzielnie lub w grupie tworzyć rozbudowane cyfrowe narracje, filmy, hipermedialne projekty (np. strony WWW, interaktywne opowieści np. MyHistro lub interaktywne plakaty, np. Glogster) oparte na zmodyfikowanych samodzielnie lub przez członków grupy treściach lub znalezionych i przetworzonych materiałach.
- Umie samodzielnie digitalizować treści analogowe, np. skanować książki, gazety, dokumenty, zdjęcia.
- Zna analogowe urządzenia medialne: adapter i płyty winylowe, magnetofon kasetowy, odtwarzacz VHS itp. Wie, że można treści zapisane na analogowych nośnikach przekształcić na format cyfrowy, np. podłączając do komputera i korzystając z aplikacji do obróbki muzyki lub wideo.
- Próbuje przetwarzać znalezione zdjęcia i materiały wideo w celu tworzenia parodii, zmiany kontekstu komunikatów i prezentacji nowych treści (np. memy z wykorzystaniem fragmentów innych zdjęć, zrzutów ekranu, klatek filmowych; komiksy; infografiki z wykorzystaniem znalezionych lub stworzonych treści wizualnych lub tekstowych; plakaty).

Prezentowanie

- Umie obsługiwać narzędzia do prezentowania treści dostępnych odbiorcom na żądanie w dowolnym czasie (prezentacje multimedialne dostępne asynchronicznie: publikowanie w sieci plików do ściągnięcia lub obejrzenia przez odbiorców), poprzez np. Slideshare, serwer plików lub usługę przechowującą pliki w chmurze.
- Umie prezentować treści na blogu, publikować za pomocą narzędzi do kolektywnego tworzenia treści (np. sieciowy edytor tekstu).
- Umie w grupie przygotować prezentację treści za pomocą systemu typu wiki oraz zakładać i moderować dyskusje sieciowe za pomocą listy dyskusyjnej, forum oraz serwisów społecznościowych.
- Zna podstawy obsługi narzędzi do prowadzenia zbiorowej komunikacji z wykorzystaniem dźwięku i wideo (np. Skype, Hangouts itp.).
- Zna różne formy dziennikarskie; wie, jak można prezentować rozmaite formy wypowiedzi w różnorodnych serwisach internetowych (np. publikować i opisywać film w YouTube, wideo czy podcast w Archiwum Internetowym internetarchive.org).
- Wie, jakie są podstawy pracy dziennikarskiej w internecie i potrafi po wcześniejszym przygotowaniu publikować treści na temat życia w społeczności lokalnej; np. wie, czym jest „dziennikarstwo obywatelskie” i próbuje działać jako dziennikarz obywatelski.
- Umie tworzyć proste archiwa cyfrowe złożone ze zdigitalizowanych materiałów (np. na blogu, wiki, koncie w usłudze przechowującej pliki w chmurze, serwerze plików lub koncie w serwisie do publikacji i przechowywania treści jak np. Internet Archive).