1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych

Katalog kompetencji w formacie PDF można pobrać tu.

Przeglądaj kompetencje (rozwiń)

Poziom edukacyjny:

edukacja formalna
edukacja ustawiczna

Kategorie kompetencji:

  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)

Wybrane kompetencje – Gimnazjum

Bezpieczeństwo w komunikacji i mediach

Ochrona prywatności i wizerunku

- Umie zdecydować, czy w danej sytuacji komunikacja powinna być prywatna czy publiczna.
- Zna podstawowe sposoby zapewnienia prywatności komunikacji i wie, że mogą różnić się skutecznością np. wiadomość prywatna do konkretnej osoby zamiast rozmowy na czacie, wiadomość e-mail zamiast rozmowy na forum internetowym.
- Wie, że wiadomości e-mail można szyfrować.
- Wie, że istnieją narzędzia zwiększające prywatność np. pluginy, dodatki stanowiące rozszerzenia przeglądarek WWW, ustawienia prywatności w przeglądarce.

Anonimowość

- Wie, że są specjalne narzędzia do zwiększania anonimowości w sieci, i umie o nie spytać.
- Wie, że anonimowość w sieci może być pozorna i że możliwe jest ustalenie autora danej informacji, nawet jeżeli używał pseudonimu lub fałszywych danych; np. że w pewnych sytuacjach nawet zwykły internauta może zidentyfikować osobę ukrytą pod pseudonimem na podstawie innych udostępnionych przez nią informacji oraz że w razie potrzeby osoby lub instytucje dysponujące specjalistycznym oprogramowaniem mogą identyfikować autora na podstawie m.in. miejsca, urządzeń i łączy, z których korzystał.
- Wie, że nawet korzystając z odpowiednich narzędzi, może utracić anonimowość przez nieostrożne udostępnienie informacji w treści komunikacji (np. ujawniając swój adres, imię lub informacje identyfikujące pośrednio, jak klasa, numer w dzienniku itp.).

Bezpieczeństwo komunikacji, pracy i transakcji

- Wie, że dane prywatne mogą być traktowane jak towar (np. adres e-mail, dane teleadresowe, preferencje i zachowania w sieci oraz poza nią są gromadzone i sprzedawane).
- Umie korzystać z podstawowych narzędzi zapewniających bezpieczeństwo komunikacji; np. świadomie korzysta z szyfrowanej transmisji (protokół HTTPS) w portalach społecznościowych, poczcie elektronicznej, sklepie internetowym, portalu aukcyjnym (a w przypadku posiadania konta młodzieżowego w banku, także na stronie banku).
- Wie, że dokonywanie zakupów online obarczone jest ryzykiem.
- Wie, że należy być ostrożnym przy podawaniu własnych danych osobowych i danych karty kredytowej lub debetowej przy dokonywaniu zakupów online (np. trzeba zwracać uwagę na tzw. renomę sklepu).
- Umie przewidzieć konsekwencje działań w sieci, które mogą spowodować groźne sytuacje także poza nią; np. nie podaje publicznie informacji o planowanej dłuższej nieobecności w domu na portalu społecznościowym, na którym podany jest również adres zamieszkania.
- Zna podstawowe reguły postępowania ze spamem.
- Wie, co to jest stalking.
- Zna reguły postępowania w przypadku, gdy doświadczy ataku lub poweźmie informację o zagrożeniu.
- Wie, do kogo się zwrócić o pomoc w takim przypadku.
- Wie, co to jest cyberbullying i zna reguły postępowania w przypadku, gdy doświadczy ataku lub poweźmie informację o zagrożeniu.
- Zna pojęcie cyfrowego wizerunku.
- Wie, że cyfrowy wizerunek można kształtować (np. odpowiednio dobierając zdjęcia umieszczane w portalach społecznościowych).

Nadzór nad siecią

- Wie, że sieć może być nadzorowana.
- Wie, że nadzór ten może mieć wiele form, w tym formę cenzury lub podsłuchu.
- Wie, że nadzór może nie być zauważalny dla nadzorowanych; np. że skutkiem nadzoru może być zmiana wyników wyszukiwania.
- Zna pojęcie ciasteczka (cookie).
- Rozumie podstawowe zastosowania ciasteczek.
- Wie, że ciasteczka bywają nadużywane do działań sprzecznych z jego interesem i bezpieczeństwem.

Uzależnienia i higiena korzystania z mediów

- Wie, że niektóre wzorce zachowań mogą prowadzić do uzależnienia.
- Umie wymienić przykłady niebezpiecznych wzorców zachowań, np. rezygnowanie z bezpośrednich kontaktów rówieśniczych na rzecz kontaktów zapośredniczonych (np. czatu internetowego, portali społecznościowych) tam, gdzie nie ma to uzasadnienia w konkretnej sytuacji.
- Umie zidentyfikować niebezpieczne wzorce i umie ich unikać.