1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

Grzegorz D. Stunża

Jak adaptować scenariusze z serwisu Edukacja Medialna?

Uczestnicy próbują dostosowywać gotowe scenariusze zajęć umieszczone w serwisie Edukacja Medialna do swoich potrzeb (np. związanych z lokalnymi warunkami sprzętowymi, dostępnością czasu, jaki mogą poświęcić na zajęcia itp.). Poznają także prostą strukturę scenariusza zajęć i zapoznają się z formą scenariuszy, obudowanych dodatkowymi materiałami i zadaniami.

Wiedza w pigułce

Scenariusze zajęć są nieodłączną częścią wielu działań edukacyjnych. Dają możliwość przedstawienia przebiegu zajęć, zdefiniowanych celów, zalecenia określonych metod pracy. Pozwalają także na prowadzenie podobnych lekcji, szkoleń przez różne osoby, w różnych warunkach lokalnych. Istotna jest nie tylko wiedza na temat struktury scenariuszy i umiejętność ich przygotowywania, ale również modyfikowania. Dostosowanie starszych pomysłów na lekcje i zajęcia do nowych realiów np. sprzętowych czy w inny sposób związanych z infrastrukturą edukacyjną, albo korzystanie ze scenariuszy przygotowanych w innych krajach, gdzie stosowane są np. nieco inne metody pracy lub dla innych grup docelowych, może przyczynić się do sprawniejszego prowadzenia działań edukacyjnych. Przykład sprzętu to tylko jedna z możliwych motywacji do wprowadzania edycji w opracowanych scenariuszach. Wykorzystywanie gotowych zasobów może być bardzo przydatne, kiedy mamy dostęp do scenariuszy i treści edukacyjnych, które opublikowane są na wolnej lub otwartej licencji, co daje nam legalne możliwości ich modyfikacji, usprawniania i dostosowywania do naszych aktualnych potrzeb.

Cele operacyjne

Uczestnicy zajęć:

Przebieg zajęć

1. Powitanie – Przywitaj uczestników szkolenia. Poproś ich o podanie podstawowych informacji o sobie i problemów, z jakimi borykają się w trakcie własnej pracy – każdy uczestnik i uczestniczka wybiera jeden, najważniejszy jego/jej zdaniem problem, który krótko przedstawia.

2. Przypomnienie struktury scenariusza na przykładzie materiałów z serwisu Edukacja Medialna – zaprezentuj uczestnikom dwa scenariusze z witryny i omów ich strukturę.

3. Informacje na temat możliwych zmian – na przykładzie konkretnego scenariusza spróbuj przedstawić, co można w nim zmodyfikować – np. modyfikacja celów, zmiana przebiegu czy zastosowanych metod (zwróć uwagę, że zmiana może być korzystna np. jeśli mamy dostęp do innego sprzętu, mamy więcej lub mniej czasu na realizację szkolenia, nie jesteśmy ekspertami w danej dziedzinie i uczymy się wspólnie ze szkolonymi osobami).

4. Podziel uczestników na trzyosobowe grupy. Każda drużyna wybiera inne zagadnienie z przedstawionych w serwisie Edukacja Medialna (np. kreatywne korzystanie z mediów, bezpieczeństwo, prawo itp.), następnie w ramach tematu wybiera dwa scenariusze, które trzeba będzie zmienić, dostosowując do określonych warunków. Każda grupa losuje zmienione warunki (jeden z każdej przedstawionej grupy warunków), do których będzie dostosowywać scenariusz. Np.:

Warunki sprzętowe:

Warunki czasowe:

Inne warunki:

4. Przedstawienie przez grupy, w jaki sposób zaimplementowały wprowadzone zmiany.

5. Omówienie Katalogu kompetencji medialnych i informacyjnych, jako bazy do budowania scenariuszy i inspiracji do wprowadzania zmian. Zaprezentowanie struktury katalogu i wyszukiwania zaleceń do konkretnego poziomu wiekowego lub poziomu umiejętności dla określonego tematu.

Ewaluacja

Czy po przeprowadzeniu zajęć uczestniczki i uczestnicy:

Materiał został przygotowany w ramach programu Akademia Orange prowadzonego przez Fundację Orange.