Wesprzyj działalność Nowoczesnej Polski
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

Lekcje

Lekcje zostały przypisane do etapów edukacyjnych według Katalogu Kompetencji.

Pamiętaj, to Ty najlepiej znasz swoją grupę. Wybierając lekcję zastanów się, czy uczestniczki i uczestnicy zajęć poradzą sobie z danym tematem. Czy nie będzie dla nich zbyt łatwy? W razie potrzeby skorzystaj lekcji na wyższym lub niższym poziomie.

Wych. przedszkolne

Wych. przedszkolne

Pobierz wszystkie lekcje
Pobierz wszystkie lekcje w wersji dla ucznia

Pełny kurs

Masz więcej czasu? Zrealizuj kompletny program edukacji medialnej.

Korzystanie z informacji

Relacje w środowisku medialnym

Język mediów

Kreatywne korzystanie z mediów

Etyka i wartości

Prawo

Ekonomiczne aspekty działania mediów

Według podstawy programowej

Wychowanie przedszkolne

Z kursu pełnego

Szkoła podstawowa 1-3

Szkoła podstawowa 1-3

Pobierz wszystkie lekcje
Pobierz wszystkie lekcje w wersji dla ucznia

Pełny kurs

Masz więcej czasu? Zrealizuj kompletny program edukacji medialnej.

Korzystanie z informacji

Relacje w środowisku medialnym

Język mediów

Kreatywne korzystanie z mediów

Bezpieczeństwo

Prawo

Ekonomiczne aspekty działania mediów

Kompetencje cyfrowe

Według podstawy programowej

Edukacja plastyczna

Z kursu pełnego

Edukacja polonistyczna

Z kursu pełnego

Edukacja społeczna

Z kursu pełnego

Etyka

Z kursu pełnego

Zajęcia komputerowe

Z kursu pełnego

Szkoła podstawowa 4-6

Szkoła podstawowa 4-6

Pobierz wszystkie lekcje
Pobierz wszystkie lekcje w wersji dla ucznia

Skrócony kurs

Masz kilka godzin? Przeprowadź po jednej lekcji przeglądowej z każdego tematu.

Pełny kurs

Masz więcej czasu? Zrealizuj kompletny program edukacji medialnej.

Korzystanie z informacji

Relacje w środowisku medialnym

Język mediów

Kreatywne korzystanie z mediów

Etyka i wartości

Bezpieczeństwo

Prawo

Ekonomiczne aspekty działania mediów

Kompetencje cyfrowe

Według podstawy programowej

Etyka

Z kursu skróconego

Z kursu pełnego

Historia i społeczeństwo

Z kursu skróconego

Z kursu pełnego

Język polski

Z kursu skróconego

Z kursu pełnego

Plastyka

Z kursu skróconego

Z kursu pełnego

Wychowanie do życia w rodzinie

Z kursu pełnego

Zajęcia komputerowe

Z kursu skróconego

Z kursu pełnego

Gimnazjum

Gimnazjum

Pobierz wszystkie lekcje
Pobierz wszystkie lekcje w wersji dla ucznia

Skrócony kurs

Masz kilka godzin? Przeprowadź po jednej lekcji przeglądowej z każdego tematu.

Pełny kurs

Masz więcej czasu? Zrealizuj kompletny program edukacji medialnej.

Korzystanie z informacji

Relacje w środowisku medialnym

Język mediów

Kreatywne korzystanie z mediów

Etyka i wartości

Bezpieczeństwo

Prawo

Ekonomiczne aspekty działania mediów

Kompetencje cyfrowe

Mobilne bezpieczeństwo

Według podstawy programowej

Edukacja polonistyczna

Z kursu pełnego

Etyka

Z kursu skróconego

Z kursu pełnego

Informatyka

Z kursu skróconego

Z kursu pełnego

Język polski

Z kursu skróconego

Z kursu pełnego

Plastyka

Z kursu skróconego

Z kursu pełnego

Wiedza o społeczeństwie

Z kursu skróconego

Z kursu pełnego

Szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła ponadgimnazjalna

Pobierz wszystkie lekcje
Pobierz wszystkie lekcje w wersji dla ucznia

Skrócony kurs

Masz kilka godzin? Przeprowadź po jednej lekcji przeglądowej z każdego tematu.

Pełny kurs

Masz więcej czasu? Zrealizuj kompletny program edukacji medialnej.

Korzystanie z informacji

Relacje w środowisku medialnym

Język mediów

Kreatywne korzystanie z mediów

Etyka i wartości

Bezpieczeństwo

Prawo

Ekonomiczne aspekty działania mediów

Kompetencje cyfrowe

Projekty

Masz 4-6 tygodni? Zrealizuj jeden z projektów ze swoimi uczniami.

Według podstawy programowej

Edukacja plastyczna

Edukacja polonistyczna

Edukacja społeczna

Etyka

Z kursu skróconego

Z kursu pełnego

Projekty

Informatyka

Z kursu skróconego

Z kursu pełnego

Projekty

Język polski

Z kursu skróconego

Z kursu pełnego

Projekty

Plastyka

Podstawy przedsiębiorczości

Z kursu pełnego

Wiedza o kulturze

Z kursu skróconego

Z kursu pełnego

Projekty

Wiedza o społeczeństwie

Z kursu skróconego

Z kursu pełnego

Projekty

Wychowanie do życia w rodzinie

Z kursu pełnego

Zajęcia komputerowe

Inne

Edukacja filmowa

Edukacja varsavianistyczna