1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

45m
Wymaga dostępu do Internetu
Internet

Ta lekcja jest częścią skróconego kursu na poziomie szkoła ponadgimnazjalna. Zobacz też pełny kurs.

Lekcja: Tworzenie i publikowanie w sieci

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce ?

Nowe media pozwalają nie tylko na łatwą publikację różnych informacji, lecz także na nieskrępowaną ekspresję twórczą. Po określeniu tematu (z różnych względów ciekawego lub ważnego) trzeba wybrać formę wypowiedzi, najlepiej odpowiadającą treści. Mogą to być teksty, zdjęcia, grafiki, filmy, nagrania audio, prezentacje.

Jedną z ciekawszych form są narracje cyfrowe, łączące różne środki wyrazu. Jest to rodzaj reportażu, w którym można wykorzystać nie tylko tekst i zdjęcia. Dzięki tej formule można dokumentować codzienność w atrakcyjny sposób, komunikować ważne dla siebie sprawy i otrzymywać informację zwrotną po publikacji w sieci.

Publikacja w internecie jest łatwa. Systemy zarządzania treścią (np. WordPress czy Blogger) służą do tworzenia blogów i stron internetowych. Dzięki nim można pracować w sieci całą grupą. Pozwalają one na przechowywanie i wspólną edycję plików. Działając w zespole, warto stworzyć harmonogram i podzielić się zadaniami, takimi jak np. pisanie tekstów, tworzenie grafiki i układu strony, nagrywanie podcastów, redakcja i edycja materiałów.

Po podziale obowiązków można nadać różne uprawnienia do pracy w systemie, zależne od rodzaju zadania. Kolektywny charakter współpracy zakłada, że przed publikacją wszyscy członkowie zespołu akceptują materiał. Ważna jest nie tylko odpowiednia prezentacja ciekawej treści, lecz także interakcja z użytkownikami. Blogi i inne platformy, na których można dzielić się informacjami, zawsze funkcjonują w społecznościach i dzięki nim.

Utwory, które powstają przy użyciu nowych mediów i te digitalizowane są zapisem doświadczeń i wspomnień. Warto je archiwizować — organizować w uporządkowane zbiory. Zaprezentowane w sieci będą mogły być wykorzystywane przez innych użytkowników.

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?

W sieci istnieje wiele ciekawych narzędzi umożliwiających prezentowanie cyfrowych treści w interesujący i użyteczny sposób. Żeby móc z nich efektywnie korzystać, trzeba określić swój cel i odpowiednio do niego dobrać narzędzie. Uczestniczki i uczestnicy zajęć będą mieli okazję przyjrzeć się i analizować 3 wybrane projekty cyfrowe: blog, multimedialny przewodnik w formie mapy i kanał reportaży wideo.

Cele operacyjne

Uczestnicy i uczestniczki:

 • potrafią poddać analizie dany projekt cyfrowy;
 • potrafią określić cel narracji cyfrowej, archiwum, bloga;
 • potrafią wskazać, jakie materiały będą potrzebne do stworzenia narracji, bloga, archiwum;
 • potrafią określić potencjalnych odbiorców narracji, bloga, archiwum;
 • potrafią określić etapy pracy przy tworzeniu narracji, bloga, archiwum;
 • potrafią opisać, w jaki sposób dany projekt jest prezentowany odbiorcom;
 • znają przykładowe sposoby prezentacji treści cyfrowych.

Przebieg zajęć

1.

Podziel uczestników i uczestniczki na grupy po 4 osoby. Każdej grupie daj do analizy jeden z trzech następujących projektów:

 1. multimedialny przewodnik „Mapa problemów osiedla Sławin” dostępny na http://latarnia.teatrnn.pl/przewodniki_lublinlab?przewodnik=29
 2. kanał wideo reportaży na YouTubie http://www.youtube.com/watch?v=l8o10HF_MUc&list=PLJNzq0q5C9muLic2IHHzk1_uBndwfcVX2&index=2
 3. stronę Grupy eFTe Warszawa http://www.efte.org

Poproś grupy o dokładne przyjrzenie się projektom i wspólne ustalenie odpowiedzi na pytania z instrukcji dla grup „Analiza projektu cyfrowego” (ODT, DOC).

2.

Poproś o prezentację grupy, które analizowały projekt a. Następnie poproś o prezentację grupy, które analizowały projekt b. i c.

Po prezentacji grup, które miały ten sam projekt do analizy, spróbujcie wspólnie go podsumować, biorąc pod uwagę:

 • narzędzia,
 • materiał,
 • podział zadań w grupie.
3.

Korzystając z „Wiedzy w pigułce”, podsumuj zajęcia, zwracając uwagę na:

 • dostępność wielu ciekawych narzędzi w internecie: systemów zarządzania treścią (przykład bloga), interaktywnych map, serwisów YouTube i Vimeo;
 • istotność określenia celu przed rozpoczęciem projektu;
 • możliwość współtworzenia treści w internecie przez wiele osób naraz.

Ewaluacja

Czy po przeprowadzeniu zajęć uczestniczki i uczestnicy:

 • potrafią poddać analizie dany projekt cyfrowy?
 • potrafią określić cel narracji cyfrowej, archiwum, bloga?
 • potrafią wskazać, jakie materiały będą potrzebne do stworzenia narracji, bloga, archiwum?
 • potrafią określić potencjalnych odbiorców narracji, bloga, archiwum?
 • potrafią określić etapy pracy przy tworzeniu narracji, bloga, archiwum?
 • potrafią opisać, w jaki sposób dany projekt jest prezentowany odbiorcom?
 • znają przykładowe sposoby prezentacji treści cyfrowych?

Opcje dodatkowe

Jeśli nie masz dostępu do wielu komputerów, Ćwiczenie 1 możesz zmodyfikować, zastępując pracę w grupach wspólnym oglądaniem projektów wyświetlanych za pomocą rzutnika.

wróć do spisu treści

Materiały ?

instrukcja dla grup „Analiza projektu cyfrowego” (ODT, DOC)

wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?

Zadanie 1

Uporządkuj poniższe zadania związane z prezentacją treści w sieci w odpowiedniej kolejności.

Kliknij wybraną odpowiedź i przeciągnij w nowe miejsce.
 • Dobranie odpowiedniego narzędzia.
 • Realizacja zadań.
 • Ustalenie celu prezentacji treści.
 • Podział zadań w grupie.
wróć do spisu treści

Słowniczek ?

podcast
internetowe audycje audio lub wideo, najczęściej tworzące serie.
nowe media
nowe środki przekazu, które istotnie różnią się od swoich poprzedników. W odróżnieniu od tzw. mediów tradycyjnych (prasa drukowana, radio, telewizja), nowe media są interaktywne. Znoszą podział na odbiorcę i nadawcę treści: treści za ich pomocą może tworzyć każdy użytkownik. Działanie nowych mediów umożliwia internet.
digitalizacja
działanie polegające na przeniesieniu materiałów zapisanych w postaci analogowej do formatu cyfrowego.

Zobacz cały słowniczek.

wróć do spisu treści

Czytelnia ?

wróć na górę