1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

45m
Nie wymaga dostępu do Internetu
Bez Internetu

Ta lekcja jest częścią tematu Relacje w środowisku medialnym na poziomie szkoła podstawowa 1-3.

Lekcja: Co mogę powiedzieć o sobie innym?

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce ?

Dla nauczyciela

Celem lekcji jest pokazanie, jak ważne jest świadome udostępnianie informacji o sobie. Wprowadzenie pojęcia wizerunku ma na celu uwrażliwić na specyfikę funkcjonowania w społecznościach internetowych. Po pierwsze, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i nie podawać danych osobowych (adresu, pełnego nazwiska) oraz takich informacji jak np. dochody rodziców czy posiadany majątek. Po drugie, warto zostawić ocenie uczestniczek i uczestników moralne aspekty tworzenia wizerunku. W ten sposób pozwoli się na samodzielne zaobserwowanie subtelności w procesie budowania wizerunku. Należy jednak uświadomić uczestnikom i uczestniczkom zajęć, że każdy wybór dotyczący udostępnienia informacji ma swoje konsekwencje. Jeśli np. przemilcza się lub przeinacza część informacji, wizerunek w sieci nie przystaje do tego znanego z kontaktów bezpośrednich. Przyjmuje się, że informacje podawane na portalach towarzyskich różnią się od tych podawanych na portalach związanych z pracą i rozwojem zawodowym.

Bardzo pozytywnym aspektem jest możliwość zaprezentowania w sieci swoich umiejętności i zainteresowań. To też jest element wizerunku. Warto wskazać na niebezpieczeństwa wynikające z nadmiernego eksponowania ciała, ponieważ może to być odebrane jako prowokujące zachowanie o charakterze erotycznym.

Dwa podstawowe aspekty funkcjonowania w sieciach społecznościowych to: 1.) zasada ograniczonego zaufania i 2.) szacunek dla innych użytkowników. Wyrazić go można poprzez kulturalny sposób bycia, np. nieagresywne komentowanie czy konstruktywną krytykę, oraz szanowanie prywatności znajomych, np. nieumieszczanie zdjęć bez ich zgody.

Dla ucznia

Wizerunek to zestaw cech i informacji, które wpływają na to, jak jesteś postrzegany/postrzegana. Oznacza to, że wszystko, co zamieszczasz na swoich profilach w internecie, mówi wiele o tym, jaki/jaka jesteś. Awatar, zdjęcia i filmy, nicki i nazwy użytkownika, sygnaturki, zainteresowania i „lajki” oraz posty, a także to, co i jak piszesz — to składniki wizerunku.

Zastanów się, co inni powinni o tobie wiedzieć i jak dużo chcesz o sobie powiedzieć. Zauważ, że w różnych miejscach pojawiają się różne informacje, inne na portalach rozrywkowych, a inne na forach specjalistycznych.

Wizerunek można stworzyć poprzez manipulowanie informacjami o sobie. Zastanów się, czy warto tak postępować. Pamiętaj, że niektórzy tak robią i nie wszystko, co udostępniają, jest prawdą.

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?

Uczestnicy coraz częściej w swoim życiu będą mieli okazję znaleźć się w sytuacji, kiedy trzeba się przedstawić i opowiedzieć o sobie kilka zdań. W trakcie zajęć dzieci nauczą się, co i w jaki sposób warto o sobie opowiedzieć w kontaktach bezpośrednich i przez internet.

Cele operacyjne

Uczestnicy i uczestniczki:

  • potrafią się przedstawić, powiedzieć o sobie kilka zdań;
  • wiedzą, że obcym nie udziela się wszystkich informacji na swój temat, rozumieją, po co stosuje się awatary i nicki;
  • potrafią stworzyć swój symbol (który mógłby służyć jako awatar) i wymyślić nick.

Przebieg zajęć

1.

Poproś uczestniczki i uczestników, żeby każdy na kartce narysował słoneczko i napisał w nim słowo „ja”. Potem obok promieni każdy pisze, co może i chce o sobie powiedzieć. Poproś kilkoro chętnych, żeby pokazali swoje słoneczka klasie. Powiedz dzieciom, że prezentowanie się w krótkiej wypowiedzi jest trudne i często nawet dorośli mają z tym kłopot. Powiedz, że na tej lekcji nauczą się, jak można o sobie opowiadać.

2.

Przeczytaj głośno wypowiedzi dzieci (Materiał pomocniczy ”Prezentacje”). Powiedz uczestnikom i uczestniczkom, że nie wszystkich informacji o sobie należy udzielać obcym. Podziel tablicę pionową kreską na pół. Poproś uczestniczki i uczestników, żeby ocenili, które elementy przeczytanych wypowiedzi są właściwe, by przekazać je obcym (imię, hobby, zainteresowania), a których informacji nie udzielamy obcym (np. informacje o nazwisku, adresie, majątku rodziców, o swoich słabych stronach). Powiedz, że nie warto przy przedstawianiu się mówić źle o sobie. Każdy ma dobre strony oraz mogące zaciekawić innych zainteresowania i o nich warto opowiadać.

3.

Powiedz uczestnikom i uczestniczkom, co to jest awatar i nick. Podziel grupę na pary. Każdej parze daj Materiał pomocniczy ”Awatary”. Poproś, żeby uczestnicy zastanowili się, co narysowane awatary i podane nicki mówią o ich właścicielach. Kim może być człowiek, który ma taki nick i awatar? Co lubi? Czym się interesuje? Wybrane osoby poproś o przedstawienie wyników pracy.

4.

Rozdaj kwadratowe samoprzylepne karteczki. Poproś, żeby każdy stworzył swój awatar i nick. Powiedz, że awatary i nicki to częsty sposób prezentowania się w internecie. Poproś uczestników, żeby przykleili karteczki do tablicy. Pobaw się z uczestnikami w zgadywanie, która karteczka jest czyja. Niektóre pewnie będzie trudno zgadnąć. Powiedz, że nicki i awatary niewiele o nas mówią, bo nie zawsze dobrze odgadniemy, co użytkownik chciał o sobie powiedzieć.

5.

Powiedz uczestnikom, że awatary i nicki tworzymy, żeby się zaprezentować, ale także żeby zachować anonimowość w internecie. Przypomnij, że wśród obcych (także w internecie) nie podaje się swojego nazwiska, adresu, informacji o zarobkach rodziców ani o tym, co się posiada. Podobnie jak nie opowiadamy o prywatnych sprawach ludziom spotkanym na ulicy, nie robimy tego w internecie. Przypomnij, że za awatarem i nickiem może stać ktoś zupełnie inny, niż sobie wyobrażamy.

Ewaluacja

Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:

  • rozumieją, na czym polega zaprezentowanie siebie przed obcymi?
  • wiedzą, co to jest nick i awatar oraz potrafią stworzyć własne nicki i awatary?
  • rozumieją, że pewnymi informacjami nie należy dzielić się z obcymi?

Opcje dodatkowe

Kontynuację lekcji można przeprowadzić w pracowni komputerowej. Uczestnicy tworzą swoje awatary w rysunkowym programie komputerowym.

wróć do spisu treści

Materiały ?

wróć do spisu treści

Zadanie dla ucznia ?

Zadanie 1

Co można o sobie powiedzieć innym? Wybierz zdania, które są zgodne z elementami dobrej prezentacji siebie przed obcymi.

wróć do spisu treści

Słowniczek ?

nick
nazwa użytkownika, pseudonim zastępujący prawdziwe imię i nazwisko
awatar
obrazek lub zdjęcie zastępujące prawdziwe zdjęcie użytkownika

Zobacz cały słowniczek.

wróć na górę