1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

45m
Nie wymaga dostępu do Internetu
Bez Internetu

Ta lekcja jest częścią tematu Relacje w środowisku medialnym na poziomie szkoła podstawowa 1-3.

Lekcja: Świat w sieci i poza nią

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce ?

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?

Jacy są nasi bohaterowie z bajek, gier czy filmów, a jacy jesteśmy my? Czy potrafimy robić te same rzeczy i mamy podobne umiejętności? Uczestnicy i uczestniczki porównają świat fikcji ze światem rzeczywistym, odpowiadając m.in. na powyższe pytania, opisując siebie i swoich ulubionych bohaterów oraz tworząc nowe, nietuzinkowe postaci.

Cele operacyjne

Uczestnicy i uczestniczki:

  • potrafią rozróżniać zjawiska pochodzące ze świata fikcji i świata doświadczanego bezpośrednio;
  • rozumieją, że świat fikcji kreowany jest przez ludzi dzięki ich wyobraźni i kreatywności.

Przebieg zajęć

1.

Zapytaj o postaci z gier, bajek czy książek, które uczestnicy i uczestniczki lubią najbardziej, oraz o osoby z najbliższego otoczenia, które podziwiają lub darzą sympatią (nauczyciel, babcia, przyjaciel/przyjaciółka). Spisz na tablicy dwie listy wymienionych osób i bohaterów oraz przypisanych im przez uczestników i uczestniczki cech, uzasadniających dokonany wybór. Pokaż wydrukowane wcześniej napisy „Świat fikcji” oraz „Świat realny”. Porozmawiaj z uczestnikami i uczestniczkami o tym, co to jest świat fikcji i czym różni się od świata doświadczanego bezpośrednio. Poproś o przykłady. Zapytaj, nad którą z wcześniej wypisanych list powinien widnieć każdy z napisów.

2.

Rozdaj kredki oraz kartki i poproś, by uczestnicy i uczestniczki narysowali na jednej z nich wymyśloną przez siebie postać i zastanowili się, jakie trzy wyjątkowe cechy może ona posiadać (np. umiejętność latania, czytania w myślach, podróżowania w czasie). Na drugiej kartce niech przedstawią samych siebie oraz podobnie jak w przypadku wykreowanej postaci wymienią trzy umiejętności, jakie sami posiadają (mogą je również narysować w postaci symbolicznych obrazków). Zaproś chętne osoby do zaprezentowania rysunków i opowiedzenia o umiejętnościach swoich i swojego bohatera. Zapytaj, czy w rzeczywistości byłaby możliwa zamiana cech pomiędzy fikcyjnymi postaciami a uczestnikami lub uczestniczkami. Pod którym napisem na tablicy przywiesiliby oni rysunki przedstawiające ich samych i rysunki przedstawiające wymyślonych przez nich bohaterów? Zachęć do zawieszenia wszystkich prac.

3.

Podkreśl, że wszyscy uczestnicy i uczestniczki są dzięki swoim cechom i umiejętnościom wyjątkowi. Nie ma drugiej takiej samej osoby. Właśnie dzięki tej wyjątkowości każdy z nas może tworzyć rzeczy niepowtarzalne – postaci, światy, historie. Zapytaj, czego musimy użyć, by móc wymyślić coś nowego. Oczywiście mowa o wyobraźni. Podsumuj, mówiąc, że wyobraźnia i świat fikcji mogą bardzo wzbogacić nasze zabawy, dostarczać rozrywki i uczyć, jak marzyć. W świecie rzeczywistym natomiast możemy te marzenia realizować, rozwijać talenty, nabywać wiedzę i umiejętności oraz tworzyć. Na koniec poproś uczestników i uczestniczki, by zastanowili się, jaki tytuł nadaliby stworzonej przez siebie wystawie rysunków. Zapisz na tablicy podane propozycje. Przeprowadź głosowanie i zakreśl zwycięski tytuł.

Ewaluacja

Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:

  • potrafią odróżnić świat fikcji i świat rzeczywisty?
  • wiedzą, że świat fikcji jest wytworem ludzkiej wyobraźni i kreatywności?

Opcje dodatkowe

Jeśli masz więcej czasu, zaproś uczestników i uczestniczki do ustawienia się w kole i zagrania w grę „Fikcja czy rzeczywistość?”. Podczas gry rzucaj piłeczkę po kolei do każdego uczestnika, podając czynność, jaką z całą pewnością można wykonać w świecie rzeczywistym, lub taką, którą można wykonać tylko w świecie fikcyjnym (Instrukcja dla osoby prowadzącej Gra „Fikcja czy rzeczywistość?”). Uczestnik, do którego rzucasz piłkę, powinien złapać ją, jeśli czynność jest fikcyjna, lub puścić, gdy nie jest. Możecie za każdą dobrą reakcję liczyć jeden punkt dla całej drużyny. Zachęć, by uczestnicy i uczestniczki wymyślili po jednej czynności realistycznej i nierealistycznej, a następnie przejęli rolę prowadzącego grę, rzucając piłeczkę do siebie nawzajem. Ustal, do jakiej sumy punktów będą kontynuować grę.

wróć do spisu treści

Materiały ?

wróć do spisu treści

Zadanie dla ucznia ?

Połącz czarno-białe ilustracje z kolorami, które w rzeczywistości najbardziej by do nich pasowały. Wyobraź sobie, jakie barwy mogłyby one posiadać w świecie fantazji. Pokoloruj je zgodnie ze swoją wizją.

śnieg – biały, słońce – żółte, czekolada – brązowa, śliwka – fioletowa, trawa – zielona, niebo – niebieskie, serce - czerwone

wróć do spisu treści

Czytelnia ?

wróć na górę