1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

45m
Nie wymaga dostępu do Internetu
Bez Internetu

Ta lekcja jest częścią tematu Ekonomiczne aspekty działania mediów na poziomie szkoła ponadgimnazjalna.

Lekcja: Zarabianie w mediach

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce ?

Uwaga, jaką poświęcamy informacjom, jest traktowana w mediach zarówno jako waluta, jak i obiekt wymiany. Czas i energia, które przeznaczamy na zapoznanie się z daną treścią, są czymś, o co zabiegają nadawcy komunikatów. Dzięki temu mogą zarobić pieniądze, pośrednicząc w sprzedaży naszej uwagi reklamodawcom.

Media tradycyjne zarabiają głównie poprzez udostępnianie swojej przestrzeni reklamodawcom. Nowe media dają nowe możliwości. W związku z tym istnieją różne niestandardowe rodzaje finansowania przedsięwzięć zarówno w internecie, jak i dzięki niemu.

Reklama w sieci może przybierać różne formy:

 • reklama behawioralna — dopasowywanie komunikatów na podstawie cyfrowych śladów;
 • power content — wiązanie treści reklam z treścią informacji, z którą zapoznaje się użytkownik, np. AdWords. Często przybiera formę artykułu i nie jest wyraźnie oznaczona jako reklama. Są to także sondy czy tzw. feedy z mediów społecznościowych;
 • banery.

Blogi nazywane są nową falą medialną. Blogerzy mogą wchodzić z firmami we współpracę reklamową, z której obie strony czerpią korzyści. Początkowo blogi stanowiły osobiste pamiętniki w sieci, otwarte dla wszystkich. Obecnie zamieniają się w profesjonalne platformy informacyjne. Dla przedsiębiorstwa zaistnienie na popularnym blogu jest częścią budowania wizerunku. W ramach współpracy blogerzy piszą relacje z wydarzeń firmowych, przeprowadzają wywiady z wybranymi osobami oraz testują produkty. Wyniki tej pracy zamieszczają na blogu. Nieformalny kodeks etyczny blogerów zakłada, że należy wyraźnie zaznaczyć współpracę z firmą.

Finansowanie społecznościowe (ang. crowdfunding) polega na zbieraniu środków na projekt w internecie. Każdy może bezinteresownie wesprzeć lub zainwestować w wybrany projekt prezentowany przez pomysłodawców na specjalnych platformach (np. polskie beesfund.pl lub polakpotrafi.pl, anglojęzyczne kickstarter.com, indiegogo.com). Najczęściej są to projekty wydawnicze, muzyczne i artystyczne. Formy finansowania są różne, np. wzajemne darowizny lub umowy kupna-sprzedaży. Zaletą tego modelu zarabiania jest łatwość w wejściu na rynek. Konsekwencją jest jednak ogromna konkurencja.

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?

Internet dał nowe możliwości zamieszczania reklam, stworzył nowe ich formy, jak również nowe możliwości zarobkowania czy pozyskiwania funduszy. Uczestnicy i uczestniczki zajęć zapoznają się z możliwościami społecznościowego finansowania. Może będzie to pierwszy krok do samodzielnego pozyskiwania przez nich funduszy na własne projekty?

Cele operacyjne

Uczestniczki i uczestnicy:

 • potrafią wymienić różne rodzaje reklamy w internecie;
 • potrafią wyjaśnić, czym jest finansowanie społecznościowe;
 • wiedzą, na jakich zasadach funkcjonują serwisy społecznościowego finansowania;
 • analizują przykładowe pomysły z serwisów społecznościowego finansowania.

Przebieg zajęć

1.

Podziel uczestników i uczestniczki na grupy po 4 osoby. Poproś, żeby w grupach przez 5 minut porozmawiali o tym, co wiedzą na temat reklamy w internecie. Poproś, żeby podzielili się w grupach wszystkimi informacjami, jakie mają na temat reklamy w internecie.

Pytania pomocnicze, które możesz zadać:

 • Jakie formy może przybierać reklama w internecie?
 • Gdzie spotykacie się z reklamą w internecie?
 • Jakimi mechanizmami posługuje się reklama?
 • Co wiecie o reklamie profilowanej?

Rozpocznij rozmowę na forum całej grupy. Jeśli w wypowiedziach nie pojawią się odpowiednie elementy, zwróć uwagę na:

 • banery (statyczne, dźwiękowe, wideo)
 • paski reklamowe
 • reklamy wideo przed filmikami
 • adwords (reklama na podstawie słów kluczowych)
 • reklama wiązana (power content)
2.

Podziel grupę na 5 zespołów. Każdemu zespołowi daj jedną z instrukcji dla grup „Finansowanie społecznościowe” (ODT, DOC). Poproś grupy o przeczytanie instrukcji i wykonanie zadań.

3.

Poproś zespoły o zaprezentowanie wyników pracy. Poproś jedną osobę, żeby pilnowała czasu prezentacji. Umów się z uczestnikami i uczestniczkami, że będą przestrzegać wyznaczonego limitu czasu.

Ewaluacja

Czy po przeprowadzeniu zajęć uczestnicy i uczestnicy:

 • potrafią wymienić rodzaje reklamy w internecie?
 • potrafią wyjaśnić, czym jest finansowanie społecznościowe?
 • wiedzą, na jakich zasadach funkcjonują serwisy społecznościowego finansowania?
 • analizują przykładowe pomysły z serwisów społecznościowego finansowania?

Opcje dodatkowe

Instrukcję dla grup w Ćwiczeniu 2 możesz zastąpić instrukcją dotyczącą zarobkowania na blogach lub rozdać instrukcje z obu instrukcji dla grup.

wróć do spisu treści

Materiały ?

instrukcja dla grup „Finansowanie społecznościowe” (ODT, DOC)

wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?

Zadanie 1

Zaznacz zdania, które mogą opisywać serwis finansowania społecznościowego.

wróć do spisu treści

Słowniczek ?

AdWords
system reklamowy stworzony przez Google. Pozwala m.in. na wyświetlenie linków sponsorowanych i boksów reklamowych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google. Dzięki temu inne firmy mogą tworzyć kampanie linków sponsorowanych na podstawie słów kluczowych wpisywanych przez użytkowników i tematyki odwiedzanych przez nich stron Internetowych.
reklama wiązana
(ang. power content), wiązanie treści reklam z treścią informacji, z którą zapoznaje się użytkownik, np. AdWords. Często przybiera formę artykułu i nie jest wyraźnie oznaczona jako reklama. Są to także sondy czy tzw. feedy z mediów społecznościowych.
modele komunikacji
różne sposoby przesyłania komunikatów i informacji w zależności od środowiska oraz liczby nadawców i odbiorców uczestniczących w tym procesie, np. jeden-do-wielu (model opisujący działanie radia lub telewizji), wielu-do-wielu (model działania społeczności sieciowych).
crowdfunding
(inaczej: finansowanie społecznościowe), internetowe pozyskiwanie środków na realizację jakiegoś projektu od dużej liczby osób wpłacających niewielkie kwoty. Crowdfunding staje się coraz bardziej popularny, ponieważ umożliwia zdobycie finansowania niezależne od wielkich wydawców, wytwórni i sponsorów, często narzucających warunki współpracy.

Zobacz cały słowniczek.

wróć do spisu treści

Czytelnia ?

wróć na górę