1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

45m
Wymaga dostępu do Internetu
Internet

Ta lekcja jest częścią tematu Kreatywne korzystanie z mediów na poziomie szkoła podstawowa 1-3.

Lekcja: Pozdrowiena z wakacji - edycja cyfrowych zdjęć

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce ?

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?

Przetwarzanie treści medialnych stało się jedną z umiejętności, które przydają się nie tylko w czasie wolnym (np. podczas montowania filmów z wakacji), ale także w szkole i pracy zawodowej. Warto więc już dziś zacząć stawiać pierwsze kroki w jednym z prostych, stworzonych do tego celu programów. Mowa dokładnie o Małym Malarzu przeznaczonym do malowania i obróbki zdjęć. Uczestnicy i uczestniczki, tworząc w nim pocztówkę z egzotycznych wakacji, zdobędą pierwsze edytorskie i graficzne doświadczenia.

Cele operacyjne

Uczestnicy i uczestniczki:

  • wiedzą, że za pomocą odpowiednich programów można przetwarzać zdjęcia, grafikę, filmy wideo i dźwięk;
  • potrafią przetwarzać w podstawowym zakresie dostępne treści medialne.

Przebieg zajęć

1.

Powiedz, że na dzisiejszych zajęciach zadaniem uczestników i uczestniczek będzie stworzenie pocztówki z egzotycznej podróży, a posłuży do tego celu program komputerowy Mały Malarz. Zwróć uwagę na narysowany wcześniej na tablicy schemat strony adresowej kartki pocztowej. Zapytaj, gdzie powinno się wpisać dane odbiorcy, gdzie zawrzeć kilka słów od siebie, a gdzie nakleić znaczek. Po tym krótkim przypomnieniu zapowiedz, że czas zająć się drugą, bardziej kolorową stroną pocztówki, którą stworzycie sami na bazie zdjęcia.

2.

Podziel uczestników i uczestniczki na małe grupy. Poproś, by grupy zajęły miejsca przy komputerach, gdzie będzie na nie czekać otwarty program Mały Malarz (program jest darmowy, nie wymaga instalacji – można go otworzyć bezpośrednio ze strony), a w nim również otwarte zdjęcie przedstawiające karaibską wyspę Dominika. Poproś następnie, by każda z grup poszukała na pulpicie i otworzyła (już poza programem) plik o nazwie Pocztówka Basi (Materiał pomocniczy ”Pocztówka Basi”), przedstawiający efekt, do którego grupy będą zmierzać w swoich kolejnych krokach w programie Mały Malarz. Będzie można co jakiś czas porównywać do niego własną pracę, klikając na ikonkę pliku na pasku zadań. Powiedz, że mając otwarte te dwa pliki (jeden w domyślnym programie do przeglądania zdjęć, drugi w Małym Malarzu), możecie przystąpić do pracy. Poprowadź grupy krok po kroku przez proces przetworzenia zdjęcia na przykładową pocztówkę (Instrukcja dla osoby prowadzącej ”Mały malarz w akcji (ODT, DOC)”).

3.

Poproś, żeby uczestnicy i uczestniczki zapisali gotowe pocztówki, klikając „zapisz” (trzeci przycisk od lewej na samej górze) i wpisując pierwsze litery swoich imion w ramkę „nazwa pliku” (widniejącą na dole okienka), a następnie pozostawili swoje dzieła otwarte na ekranie komputerów. Zaproś wszystkich do przejścia się po sali i obejrzenia dokonań pozostałych grup. Zapytaj, do kogo wysłaliby swoją pocztówkę.

Powiedz, że dziś bazę do pracy stanowiło zdjęcie, jednak za pomocą odpowiednich programów komputerowych można również dowolnie zmieniać filmy, dźwięki czy rozmaite materiały graficzne.

Ewaluacja

Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:

  • wiedzą, jak przetwarzać w podstawowym zakresie dostępne treści medialne?
  • rozumieją, że za pomocą odpowiednich programów można przetwarzać nie tylko zdjęcia, ale także grafikę, filmy wideo czy dźwięk?

Opcje dodatkowe

Jeśli masz więcej czasu, zaproponuj uczestnikom i uczestniczkom stworzenie z ich pocztówki kolorowanki. Poleć, by wybrali „kolorowankę” z menu po lewej i kliknęli w przycisk „stwórz kolorowankę”. Poproś, by każda z grup spróbowała pokolorować swoje dzieło w dowolny sposób.

wróć do spisu treści

Materiały ?

wróć do spisu treści

Zadanie dla ucznia ?

Połącz ze sobą kropki, by zobaczyć, co jest na obrazku.

wróć do spisu treści

Słowniczek ?

wróć do spisu treści

Czytelnia ?

wróć na górę