1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

45m
Nie wymaga dostępu do Internetu
Bez Internetu

Ta lekcja jest częścią tematu Kreatywne korzystanie z mediów na poziomie gimnazjum.

Lekcja: Sieciowa współpraca

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce ?

To oczywiste, że w internecie możesz publikować stworzone przez siebie teksty czy obrazy. Być może jednak nie wiedziałeś, że sieć umożliwia również wspólne tworzenie treści przez wielu użytkowników jednocześnie. Współpraca za pośrednictwem sieci nie ogranicza się jedynie do rozmów za pośrednictwem Skype'a czy wymiany służbowych maili.

Dla wszystkich internautów dostępne są narzędzia, dzięki którym np. jednocześnie wiele osób może tworzyć i edytować jeden tekst. To m.in. strony wiki (Wikipedia jest ich najbardziej znanym przykładem) czy Google Drive. Z ich pomocą można wspólnie tworzyć teksty, arkusze kalkulacyjne czy prezentacje, a także porozumiewać się w zespole.

Wspólna praca przez internet to bardzo wygodne rozwiązanie. Szczególnie jeśli członków zespołu dzielą duże odległości. Warunki współpracy w sieci można łatwo dostosować do ich potrzeb. Np. mogą umówić się na określoną godzinę, by działać jednocześnie całą grupą, albo też pracować indywidualnie w dogodnej dla siebie porze. Taka forma pracy zespołowej pozwala na wzajemne inspirowanie się, wymienianie pomysłami. A w razie potrzeby — na szybkie poprawianie usterek w całym utworze.

Sieciowa współpraca ma jednak również wady, wynikające z braku bezpośredniego kontaktu. Może powodować to różne nieporozumienia. W rezultacie efekt końcowy może być niespójny lub nie tak dobry, jak oczekiwali członkowie zespołu. Sieciowa współpraca wiąże się też z zagrożeniami typowymi dla wszystkich działań zespołowych, np. opóźnieniami prac całej grupy przez zaniedbania jednej osoby.

Aby skutecznie współpracować za pośrednictwem sieci:

 1. Dokładnie przemyślcie temat pracy oraz jej planowaną objętość. Każdy członek zespołu powinien wiedzieć, jak dużo materiałów ma przygotować i na jaki temat.
 2. Całą grupą ustalcie plan działań oraz terminy zakończenia poszczególnych etapów pracy.
 3. Zastosujcie podział zadań. Jeśli któremukolwiek elementowi pracy nie zostanie przyporządkowany wykonawca, prawdopodobnie nikt się nim nie zajmie.
 4. Cały czas pozostawajcie w kontakcie. Zapoznawajcie się z wykonanymi przez inne osoby zadaniami. Wymieniajcie się uwagami i bądźcie otwarci na sugestie zmian. Dzięki temu efekt końcowy będzie spójny i dopracowany.
 5. Korzystajcie z komunikatorów i czatu, aby szybko porozumiewać się w obrębie całego zespołu.
wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?

Podczas zajęć uczestnicy i uczestniczki dowiadują się o przykładzie kilkutysięcznej internetowej społeczności serwisu Otwartezabytki.pl. Jej członkowie, choć nie znają siebie nawzajem i są rozproszeni po całym kraju (a nawet poza Polską), potrafią stworzyć wspólne dzieło. Na zajęciach grupa wspólnie tworzy lub uzupełnia opis lokalnego zabytku, a równolegle zbierając dokumentację, widzi, że dzięki współpracy można szybciej osiągnąć cel.

Cele operacyjne

Uczestnicy i uczestniczki:

 • wiedzą, że internet może być narzędziem wspólnej i jednoczesnej pracy (zarówno zawodowej i wolontariackiej, stałej i chwilowej) bez względu na liczbę osób i odległość między nimi;
 • są świadomi, że dzięki zespołowej pracy można osiągnąć więcej i w krótszym czasie niż samemu.

Przebieg zajęć

1.

Pokaż uczestnikom i uczestniczkom zajęć serwis Otwartezabytki.pl. Opowiedz, co się w nim znajduje, jak przebiega jego tworzenie, ile osób bierze w nim udział, ile zabytków zostało znalezionych i opisanych (patrz: zakładka „O projekcie”), pokaż mapę wszystkich opisanych zabytków (patrz: zakładka Widżety, link Widżet zabytkowy), schodząc od obrazu całej Polski do miejscowości, w której jesteście.

Sprawdźcie:

 • Jakie zabytki są zaznaczone w najbliższej okolicy?
 • Czy są w pełni opisane? Jeśli nie, to czego brakuje? (Zapiszcie te elementy).
 • Czy brakuje jakichś zabytków na mapie? Jeśli tak, to jakich? (Zapiszcie je).

[Na wypadek, gdyby uczestnicy nie mieli dużej wiedzy o lokalnych zabytkach, warto wcześniej zyskać odpowiednią orientację w tym zakresie, żeby w trakcie zajęć podawać przykłady. W tym celu możesz odwiedzić stronę internetową Narodowego Instytutu Dziedzictwa: http://www.nid.pl/idm,580,zabytki-nieruchome.html , gdzie dostępna jest aktualna lista oficjalnych zabytków. W rozumieniu serwisu Otwartezabytki.pl zabytkiem są także obiekty o „szczególnym znaczeniu dla lokalnej społeczności”.]

2.

Spośród zabytków, które nie są w pełni opisane i których nie ma w bazie „Otwarte zabytki”, wybierzcie te, których braki potraficie sami uzupełnić (na podstawie swojej wiedzy lub wiedzy, którą można szybko zdobyć i zweryfikować) lub które są bardzo blisko. Podziel grupę na zespoły:

 1. rejestrujący zabytek, opisujący go ważnymi datami z historii, tagami, kategoriami, wpisujący dane dotyczące dokumentów urzędowych (lub uzupełniający potrzebne dane techniczne);
 2. przygotowujący opis zabytku;
 3. zbierający i opracowujący ciekawostki, legendy, anegdoty dotyczące zabytku (jeśli ich jeszcze nie ma);
 4. robiący dokumentację fotograficzną (położenie, plan ogólny, ważne detale) albo szukający fotografii we własnych i internetowych zasobach na wolnych licencjach (patrz zakładka „O projekcie”). Jeśli nie ma warunków do stworzenia dokumentacji fotograficznej (np. zabytek jest za daleko lub brak jest dodatkowego opiekuna, który mógłby wyjść z jednym z zespołów) można poszukać fotografii w internetowych zasobach na wolnych licencjach lub zrobić dokumentację po zajęciach.

Ustalcie terminy kończenia poszczególnych etapów prac, żeby udało się na koniec sprawdzić, czy nie ma błędów. Zespoły pracują równolegle przy komputerach i robiąc dokumentację fotograficzną zabytku. Dane od zespołów 2, 3 i 4 są przesyłane zespołowi 1, który umieszcza je w serwisie. Aktualizacje są śledzone na dużym ekranie. Sprawdzaj, jak zespoły sobie radzą i wspieraj w razie potrzeby. Czytaj wprowadzane treści, wychwytując ewentualne nieścisłości.

3.

Po skończeniu wspólnej pracy lub po zakończeniu pewnego etapu wspólnie oglądacie efekt i wskazujecie dobre i słabe strony. Zaplanujcie ew. dokończenie lub ulepszenie dzieła. Jak można się będzie komunikować podczas zdalnej pracy w internecie? Zapytaj uczestników i uczestniczki, po co tworzy się tego typu bazy danych i angażuje się do nich nieznających się ludzi z dużego obszaru geograficznego (zapisz odpowiedzi). Zapytaj, jakie jeszcze bazy warto by stworzyć w ten sposób (zapisz propozycje).

Ewaluacja

Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:

 • mają przekonanie, że dzięki zespołowej pracy można osiągnąć więcej i w krótszym czasie niż samemu?
 • rozumieją potencjał i wartość działań angażujących wielu ludzi (czasem nieznających się) w pracę (czasem wolontariacką) na rzecz wspólnego celu (bywa, że obywatelsko istotnego)?

Opcje dodatkowe

Warto przygotować informację np. w formie plakatu o opisanym zabytku i rozpropagować ją w lokalnej społeczności — może dzięki temu ktoś kolejny zainspiruje się do opisania innego zabytku.

wróć do spisu treści

Materiały ?

wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?

Zadanie 1

Oznacz zdania jako prawdziwe lub fałszywe:

 • Prawda Fałsz Sieciowa współpraca może oznaczać działanie co najmniej dwóch osób zarówno w jednym czasie, jak i każdej osoby w innym terminie.
 • Prawda Fałsz Aby współpracować w sieci nie trzeba się znać i można mieszkać na dwóch końcach świata.
 • Prawda Fałsz Anonimowość osób współpracujących w sieci automatycznie dyskredytuje efekty ich pracy.
wróć do spisu treści

Słowniczek ?

Google Drive
(Dysk Google), internetowa usługa formy Google, polegająca na udostępnieniu przestrzeni dyskowej. W jej obrębie można przechowywać i tworzyć pliki (m. in. tekstowe, arkusze kalkulacyjne, prezentacje). Usługa ta jest przydatna, gdy współpracujemy w grupie za pośrednictwem sieci. Umożliwia wspólne tworzenie jednego dokumentu.
strony wiki
typ serwisu internetowego, w którym treść można tworzyć i zmieniać za pomocą przeglądarki internetowej. Strony wiki są przede wszystkim wykorzystywane do pracy nad projektami grupowymi.

Zobacz cały słowniczek.

wróć do spisu treści

Czytelnia ?

wróć na górę