1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

45m
Nie wymaga dostępu do Internetu
Bez Internetu

Ta lekcja jest częścią tematu Mobilne bezpieczeństwo na poziomie gimnazjum.

Lekcja: Komu ufasz

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce ?

Większość ludzi ma dobre zamiary i nie zamierza zrobić nam krzywdy, ale niestety - nie wszyscy tacy są. Dlatego, tak samo jak na drodze, w sieci należy stosować „zasadę ograniczonego zaufania”.

Kiedy komunikujemy się z nieznajomą osobą nie możemy być pewni, jakie ma zamiary i intencje. Sytuację, kiedy rozmawiamy z obcymi w sieci, można porównać do rozmowy na ulicy z przypadkowym przechodniem. Nie chwalimy się wtedy, ile zarabiamy, jakimi samochodami jeździmy, kiedy opuścimy mieszkanie, nie opisujemy swoich spraw prywatnych. W szczególności trzymamy w tajemnicy nasze miejsce zamieszkania, nazwiska, informacje o numerach legitymacji i innych dokumentach.

Istnieje wiele społeczności internetowych, które opierają się na wzajemnym zaufaniu - na forach tematycznych można poznać ciekawe osoby podzielające nasze pasje i zainteresowania. Jeśli zechcemy się z nimi spotkać zachowajmy rozsądek - podzielmy się z rodziną tą informacją, poinformujmy znajomych o miejscu i czasie spotkania, zabierzmy ze sobą przyjaciółkę czy kolegę.

Zasada ograniczonego zaufania dotyczy także komunikacji z firmami. Wiele z nich będzie chciało dowiedzieć się jak się nazywamy, gdzie mieszkamy, co nas pasjonuje i co kupujemy - np. w celach reklamowych. Nie udzialajmy takich informacji, jeśli nie jest to konieczne, a firma nie budzi naszego zaufania.

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?

Uczniowie i uczennice poznają niebezpieczeństwa związane z nadmiernym zaufaniem osobom, których nie znają, tworzą własne fabuły i komiksy. Sami/same decydują, czy historie ich bohaterek i bohaterów zakończą się tragicznie czy szczęśliwie.

Cele operacyjne

Uczestnicy i uczestniczki:

  • wiedzą, jakie zagrożenia płyną z kontaktów w sieci;
  • wiedzą, że o swoich kontaktach w sieci powinni/powinny informować przyjaciół, znajomych, a przede wszystkim rodziców;
  • wiedzą, jak się obronić przed kontaktami zagrażającymi ich zdrowiu i życiu;
  • tworzą prace plastyczne na wybrany temat.

Przebieg zajęć

1.

Pokaż mem przedstawiający kota przed komputerem (Materiał pomocniczy A). Ma on charakter żartobliwy, ale też wprowadza w temat zagrożeń w sieci. Niech uczniowie i uczennice skomentują go. Opowiedz o niebezpieczeństwie wynikającym z nadmiernego zaufania obcym w sieci.

2.

Wytłumacz, że niebezpieczeństwo związane z nadmiernym zaufaniem nieznanym nam osobom może wiązać się np. z uwodzeniem w sieci, cyberprzemocą, kradzieżami (gdy informujemy obcych, że nas nie ma w domu), porwaniami (gdy chwalimy się samochodami, obrazami, biżuterią, itd.). Niebezpieczne treści to takie, które np. zachęcają do popełniania samobójstw, opisują sposób działania i możliwości skonstruowania jakiejś broni itd.

3.

Podziel klasę na grupy. Każda wylosuje kartkę z przygotowanym wcześniej przez ciebie tematem związanym z nadmiernym zaufaniem obcym w sieci. Grupy wymyślają fabułę – bohaterowi/bohaterce nadają imię, określają czas i miejsce akcji, a potem tworzą fikcyjną historię na zadany temat i przedstawiają ją za pomocą komiksu. Uczniowie i uczennice powinni nadać tytuł swojej historii i zdecydować, czy jej zakończenie będzie szczęśliwe czy tragiczne dla bohatera/bohaterki.

4.

Grupy prezentują swoje prace, skupiając się na opisaniu niebezpieczeństw w sieci, wieszają swoje prace w widocznym miejscu w sali. Powiedz, aby uczniowie i uczennice zawsze informowali/informowały, z kim np. rozmawiają przez czat, portal społecznościowy itd. Podaj osoby i instytucje, do których zawsze mogą się zwrócić w przypadku zagrożenia. Stanowi to podsumowanie lekcji.

Ewaluacja

Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:

  • rozumieją, czym jest bezpieczeństwo w sieci?
  • wiedzą, jakie zagrożenia występują w sieci?
  • wiedzą, kogo należy poinformować w przypadku, gdy zagrożeni/zagrożone jesteśmy my lub inna osoba?

Opcje dodatkowe

Jeżeli masz więcej czasu, a grupy są liczne, możesz poprosić, aby grupy dodatkowo stworzyły historie wymyślonych bohaterów/bohaterek, napisały opowiadania. Młodzież może też alternatywnie napisać dwa zakończenia historii - dobre i złe.

wróć do spisu treści

Materiały ?

wróć do spisu treści

Zadanie dla ucznia ?

Napisz dialog, w którym osoba A będzie obcym próbującym uzyskać od ciebie jakieś informacje (np. gdzie mieszkasz, gdzie pracują twoi rodzice, jaki mają samochód), a osobą B będziesz ty. Powinieneś tak prowadzić rozmowę, by nie tylko nie ujawniać informacji, ale też w miarę szybko ją zakończyć. Ćwicz asertywność!

wróć do spisu treści

Czytelnia ?

wróć na górę