1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

To jest projekt na poziomie szkoła ponadgimnazjalna.

Jak ciekawie opowiedzieć historię? Cyfrowe narracje

wróć do spisu treści

Zadanie ?

Projekt zakłada stworzenie trzyminutowej narracji cyfrowej na wybrany temat.

Celem projektu jest:

 • zwiększenie wiedzy z zakresu wykorzystywania nowych technologii w opowiadaniu historii,
 • nabycie umiejętności tworzenia narracji cyfrowych,
 • wzrost kompetencji w zakresie umiejętności pracy w grupie.

Projekt wymaga umiejętności posługiwania się prostym programem do montowania filmów, zdjęć i nagrań. Uczestnicy i uczestniczki bez problemu mogą samodzielnie opanować umiejętność obsługi programu Windows Movie Maker lub edytora wideo You Tube w ciągu godziny.

wróć do spisu treści

Rezultat ?

Każda grupa w trakcie realizacji projektu stworzy trzyminutową narrację cyfrową z wykorzystaniem zdjęć, dźwięku, głosu narratora, wideo, tekstu (do decyzji grup). Poszczególne etapy pracy mogą być dokumentowane na wspólnym klasowym blogu.

wróć do spisu treści

Czas trwania ?

Czas przewidziany na realizację projektu wynosi 6 tygodni.

Projekt można odpowiednio zmodyfikować, zmniejszając lub zwiększając zakres działań, aby jego realizacja zajęła 4 lub 8 tygodni.

wróć do spisu treści

Cele operacyjne ?

Wiedza

Uczestnicy i uczestniczki:

 • wiedzą, czym są narracje cyfrowe;
 • wiedzą, jaką formę mogą przybierać narracje cyfrowe;
 • znają różne narzędzia przydatne do stworzenia narracji cyfrowej.

Umiejętności

Uczestnicy i uczestniczki:

 • potrafią pracować w grupach,
 • posiadają umiejętności organizacyjne i współpracy w grupie,
 • potrafią dzielić się zadaniami,
 • potrafią stworzyć harmonogram swojej pracy grupie,
 • potrafią stworzyć scenariusz własnej narracji cyfrowej,
 • potrafią przygotować materiały cyfrowe potrzebne do wykonania narracji,
 • potrafią dobrać odpowiednie narzędzia do stworzenia narracji,
 • potrafią zmontować narrację cyfrową ze zgromadzonych materiałów,
 • potrafią stworzyć narrację cyfrową według przygotowanego scenariusza,
 • potrafią zaprezentować własną narrację cyfrową.
wróć do spisu treści

Etapy realizacji projektu ?

 1. Spotkanie wprowadzające i utworzenie grup projektowych.
 2. Zapoznanie się z przykładowymi narracjami cyfrowymi.
 3. Analiza przykładowych narracji cyfrowych.
 4. Sformułowanie tematu narracji.
 5. Opracowanie wstępnego scenariusza i listy potrzebnych materiałów.
 6. Podział zadań wewnątrz grupy projektowej.
 7. Wypełnienie karty pracy grupy projektowej „Pomysł narracji” (ODT, DOC) i kart indywidualnych „Analiza narracji” (ODT, DOC).
 8. Spotkanie konsultacyjne I.
 9. Praca nad scenariuszem narracji.
 10. Gromadzenie potrzebnych materiałów.
 11. Wypełnienie karty pracy grupy projektowej „Scenariusz narracji” (ODT, DOC).
 12. Spotkanie konsultacyjne II.
 13. Selekcja materiałów.
 14. Montaż narracji.
 15. Ukończenie wstępnej wersji narracji cyfrowej.
 16. Spotkanie konsultacyjne III.
 17. Ostatnie poprawki w montażu.
 18. Przygotowanie narracji do prezentacji.
 19. Prezentacja przygotowanych narracji.
 20. Końcowa refleksja.
wróć do spisu treści

Wskazówki dla osoby prowadzącej ?

Wprowadzenie do projektu

Na spotkaniu wprowadzającym uczestnicy i uczestniczki:

 • zostaną przydzieleni do grup projektowych,
 • zapoznają się z zasadami pracy w grupach projektowych,
 • zapoznają się z oczekiwanymi rezultatami projektu i jego harmonogramem,
 • zaplanują następne spotkanie grup projektowych,
 • poznają przykładowe narracje cyfrowe,
 • poznają narzędzia do tworzenia narracji cyfrowych.
1.

Napisz na tablicy tytuł projektu: „Jak ciekawie opowiedzieć historię?”. Zapytaj grupę, z jakich elementów powinna się składać ciekawie opowiedziana historia. Pojawiające się odpowiedzi zapisuj na tablicy.

Jeśli wśród odpowiedzi nie pojawią się poniżej wymienione cechy, zwróć uwagę na:

 • zwięzłość,
 • dobrze sformułowany temat,
 • elementy zaskoczenia,
 • kreatywny sposób opowiadania historii,
 • zakończenie ujawniające cel opowieści.

Wprowadź pojęcie narracji cyfrowej. Zwróć uwagę, że narracja cyfrowa jest to historia opowiedziana z wykorzystaniem cyfrowych elementów. Tymi elementami mogą być: zdjęcia, wideo, dźwięki, głos narratora, muzyka, napisy. Zwróć uwagę na tytuł projektu. Powiedz, że w trakcie realizacji projektów uczestnicy i uczestniczki będą mieli za zadanie opowiedzenie historii w formie cyfrowej. Opowiedz również o narzędziach przydatnych przy tworzeniu narracji cyfrowych.

Narzędzia do tworzenia narracji cyfrowych:

 • telefon komórkowy z aparatem cyfrowym
 • aparat cyfrowy
 • kamera cyfrowa
 • dyktafon
 • skaner
 • program do edycji video i audio

Zwróć uwagę, że narracje, które powstaną, powinny dotyczyć tematu najbliższego otoczenia, środowiska, społeczności, z której pochodzą jej twórcy. Przedstaw przykładowe tematy:

 • historia jakiegoś miejsca
 • krótki reportaż, którego bohaterami są sąsiedzi
 • reportaż z jednego dnia życia miasteczka, dzielnicy
 • ilustracja problemu dotyczącego mieszkańców
 • historia klasy
2.

Opowiedz grupie o formie pracy projektowej. Skorzystaj z materiału pomocniczego „Prowadzenie projektów z grupami” (ODT, DOC).

Zwróć uwagę przede wszystkim na:

 • samodzielność oraz zaangażowanie uczestników i uczestniczek potrzebne do realizacji projektu,
 • ideę pracy w grupie przy projekcie,
 • czas trwania projektu,
 • spotkania konsultacyjne,
 • karty pracy grupy projektowej,
 • tabele oceniania.
3.

Podziel uczestników i uczestniczki na grupy po 5 osób. Daj każdej grupie harmonogram projektu i poproś o zapoznanie się z nim. Wspólnie prześledźcie harmonogram. Spróbujcie razem odpowiedzieć na pojawiające się pytania.

Zwróć uwagę na:

 • terminy spotkań konsultacyjnych (jeśli to możliwe ustalcie ich daty i godziny),
 • kolejność działań w projekcie.

Jeśli pojawią się pytania, spróbujcie wspólnie znaleźć na nie odpowiedzi.

4.

Rozdaj grupom karty pracy grupy projektowej i tabelę oceniania. Poproś grupy o zapoznanie się z tymi materiałami.

Zwróć uwagę że:

 • karty pracy grupy projektowej są podstawą do spotkań konsultacyjnych i oceny pracy grupy;
 • karty pracy grupy projektowej pomagają grupom planować i realizować projekt na poszczególnych etapach.

Poproś grupy o zapoznanie się z tabelami oceny.

Spotkanie konsultacyjne I

Zapytaj członków grupy, jakie obejrzeli narracje i jakie wnioski wyciągnęli z ich analizy. Zapytaj, jaką historię chcą wspólnie opowiedzieć. Jakiego tematu dotyczy i dlaczego ten właśnie temat został przez nich wybrany?

Zwróć uwagę na:

 1. zaproponowaną historię

  • Czy historia dotyczy tematu najbliższego otoczenia, społeczności czy środowiska?
  • Czy temat nie jest zbyt obszerny na trzyminutową narrację cyfrową?
  • Czy historia jest interesująca dla grupy?
 2. wypisanie działań i terminy

  • Czy jest realne wykonanie takiego projektu?
  • Czy działania są wystarczająco szczegółowo wypisane?
  • Czy podane działania można rozpisać bardziej szczegółowo?
  • Czy uczestniczki i uczestnicy wiedzą, jak wykonać poszczególne działania?
  • Jak są rozdzielone zadania między osobami?
  • Czy poszczególne osoby posiadają umiejętności potrzebne do wykonania zadań? Jeśli nie, czy mają pomysł, w jaki sposób zdobyć te umiejętności?
 3. projekt jako całość

  • Czy grupa posiada umiejętności potrzebne do wykonania projektu?
  • Czy kwestie techniczne nie będą przeszkodą w realizacji projektu?
  • Czy grupa posiada potrzebne zasoby albo wie, jak je zdobyć?
  • Jakie trudności uczestnicy projektu mogą napotkać na swojej drodze?

Spotkanie konsultacyjne II

Poproś grupę o przedstawienie scenariusza narracji. Wspólnie omówcie scenariusz.

Zwróć uwagę na:

 1. sceny

  • Czy poszczególne sceny są dobrze opisane? Czy wiadomo, co będzie się działo na ekranie?
  • Czy prowadzona narracja ma ciągłość?
  • Czy grupa posiada potrzebne materiały do poszczególnych scen? Jeśli nie, czy zaplanowała, w jaki sposób je zgromadzić?
 2. współpracę w grupie

  • Czy uczestnicy i uczestniczki zgadzają się na przyjęty podział zadań w grupie?
  • Czy pojawiają się konflikty i nieporozumienia? Jak są rozwiązywane?

Spotkanie konsultacyjne III

Poproś grupę o prezentację narracji cyfrowej. Zapytaj członków grupy, na jakim są etapie montażu są w tym momencie.

Zwróć uwagę na kwestie ważne ze względu na ukończenie narracji cyfrowej:

 • Jakie działania pozostały, żeby ukończyć narrację cyfrową?
 • Ile czasu zostało?
 • Czy realne jest wykonanie wszystkich działań, które grupa planuje?
 • Z czego grupa decyduje się zrezygnować, jeśli zostało zbyt mało czasu?
wróć do spisu treści

Ewaluacja ?

Do ewaluacji wykorzystaj materiał pomocniczy „Narracja — tabela oceny pracy grupy” (ODT, DOC); tabelę można uzupełniać na bieżąco.

wróć do spisu treści

Materiały ?

karta pracy grupy projektowej „Pomysł narracji” (ODT, DOC)

karta pracy grupy projektowej „Scenariusz narracji” (ODT, DOC)

karta pracy indywidualnej „Analiza narracji” (ODT, DOC)

materiał pomocniczy dla prowadzącego „Prowadzenie projektów z grupami” (ODT, DOC)

materiał pomocniczy dla grup „Narracja — harmonogram” (ODT, DOC)

materiał pomocniczy „Narracja — tabela oceny pracy grupy” (ODT, DOC)

wróć do spisu treści

Zasoby ?

Sprzęt

 • komputery z dostępem do internetu
 • rzutnik podłączony do komputera z dostępem do internetu
 • do wyboru przez grupy:

  • telefon komórkowy z aparatem cyfrowym
  • aparat cyfrowy
  • kamera cyfrowa
  • dyktafon
  • skaner

Programy i aplikacje:

Strony internetowe

wróć na górę