1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

45m
Nie wymaga dostępu do Internetu
Bez Internetu

Ta lekcja jest częścią tematu Kreatywne korzystanie z mediów na poziomie szkoła ponadgimnazjalna.

Lekcja: Praca z treścią w sieci

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce ?

Dzięki sieci można łatwo dotrzeć do informacji. Można też tworzyć je samodzielnie i dzielić się nimi z innymi. Internet to medium demokratyczne, otwarte i kolektywne. Taki charakter ma też wspólna praca w sieci.

Bardzo łatwo opublikować własne materiały w internecie. Równie łatwo jest współpracować zdalnie w sieci. W grupie można redagować blogi, edytować materiały, tworzyć kanały z filmami, zdjęciami lub plikami audio.

Bardzo ważny jest precyzyjny podział zadań. Kiedy wszyscy robią wszystko, najczęściej powstaje chaos i praca nie jest satysfakcjonująca. Stwórzcie harmonogram pracy. Szukajcie tematów i wspólnie decydujcie, co i w jakiej kolejności będzie się pojawiać na waszej stronie. Znajdźcie platformę, na której będziecie gromadzić materiały (np. Dysk Google, wiki, Dropbox). Ustalcie, kto tworzy dany materiał, kto i kiedy go edytuje, kiedy następuje akceptacja całego zespołu i kto wrzuca plik/tekst do sieci.

Zadbajcie też o promocję — znajdźcie osobę, która zadba o obecność w portalach społecznościowych i interakcję z innymi użytkownikami. Warto wyznaczyć koordynatora wszystkich działań. Zadaniami można się wymieniać.

Teksty w internecie czyta się trudniej niż te w mediach tradycyjnych lub literackie. Łatwo rozproszyć się dodatkowymi informacjami. Weź to pod uwagę, tworząc teksty do zamieszczenia w sieci. Dbaj o to, żeby były czytelne, przejrzyste, dynamiczne i atrakcyjne. Stosuj:

 • krótkie zdania (unikaj zdań podrzędnie złożonych),
 • wyróżnienia najważniejszych myśli i słów kluczowych (czcionka pogrubiona jest lepsza od kursywy),
 • wypunktowania.

Dziel tekst na akapity — jedna myśl to jeden akapit. Pisz syntetycznie — streszczaj się. Twórz infografiki. Pamiętaj o poprawnej polszczyźnie. W razie wątpliwości korzystaj ze „Słownika poprawnej polszczyzny” PWN lub internetowej poradni językowej Wydawnictwa Naukowego PWN http://poradnia.pwn.pl/.

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?

Sieć daje wiele możliwości wspólnej pracy w internecie. Jednym z nich są systemy zarządzania treścią, które np. umożliwiają prowadzenie bloga przez zespoły redakcyjne. W trakcie zajęć uczestnicy i uczestniczki stworzą harmonogram wspólnej pracy nad prowadzeniem bloga klasowego, podzielą się zadaniami i ustalą terminy ich realizacji.

Cele operacyjne

Uczestnicy i uczestniczki:

 • znają przykładowe narzędzia do wspólnej pracy w internecie (wiki, systemy zarządzania treścią, Google dysk);
 • znają różne funkcje osób w zespole redakcyjnym;
 • wiedzą, jak działa zespół redakcyjny portalu internetowego;
 • planują wspólną pracę nad prowadzeniem bloga klasowego;
 • potrafią opracować harmonogram działań związanych z prowadzeniem bloga;
 • potrafią dzielić się odpowiedzialnościami i zadaniami;
 • potrafią ustalać terminy poszczególnych zadań.

Przebieg zajęć

1.

Zapytaj grupę, jakie znają sposoby wspólnej pracy za pośrednictwem internetu. Pojawiające się odpowiedzi zapisuj na tablicy.

Odpowiedzi, które mogą się pojawić:

 • wymiana e-maili
 • rozmowy przez Skype
 • wspólne edytowanie plików
 • strony wiki
 • systemy zarządzania treścią (np. WordPress, Blogger)

Podziel uczestników i uczestniczki na 3 grupy. Każdej grupie daj duży karton. Poproś każdą grupę o wypisanie, czym się charakteryzuje jedna z form współpracy w internecie: strony wiki, wspólne edytowanie plików, system zarządzania treścią. Jeśli systemy zarządzania treścią są mało znanym pojęciem, poproś grupę o wypisanie, czym się charakteryzuje narzędzie do tworzenia bloga przez kilka osób.

Poproś grupy o prezentację. Korzystaj z materiału pomocniczego dla prowadzącego „Wspólna praca w internecie” (ODT, DOC), uzupełniając informacje, jeśli będzie taka potrzeba.

2.

Poproś uczestniczki i uczestników o dobranie się w grupy po 4 osoby. Powiedz, że w ten sposób utworzą zespoły redakcyjne. Daj każdej grupie kartę pracy dla grup „Zespół redakcyjny” (ODT, DOC). Poproś grupy o zapoznanie się z kartami i rozpoczęcie pracy.

3.

Poproś grupy o podawanie działań, które wypisały w swoich kartach pracy.

Możesz je skrótowo zapisywać na tablicy. Wspólnie zastanówcie się nad poniższymi pytaniami:

 1. Jakie znaczenie ma rozpisanie działań bardzo szczegółowo?
 2. Czy wymienione przez grupy działania są opisane wystarczająco szczegółowo?
 3. Jakie działania mogły nie zostać ujęte w harmonogramach grup?

Ewaluacja

Czy po przeprowadzonych zajęciach uczestniczki i uczestnicy:

 • znają przykładowe narzędzia do wspólnej pracy online (wiki, systemy zarządzania treścią, Google dysk)?
 • znają różne funkcje osób w zespole redakcyjnym?
 • wiedzą, na czym polega zespół redakcyjny portalu internetowego?
 • planują wspólną pracę nad prowadzeniem bloga klasowego?
 • potrafią opracować harmonogram działań związanych z prowadzeniem bloga?
 • potrafią dzielić się odpowiedzialnościami i zadaniami?
 • potrafią ustalać terminy poszczególnych zadań?

Opcje dodatkowe

Ćwiczenie 1 można rozwinąć o pracę w grupach nad ograniczeniami poszczególnych narzędzi i wskazanie, do jakich projektów które narzędzie najlepiej wybrać.

Ćwiczenie 2 można rozwinąć o prezentację hamonogramów grup. Poproś każdą grupę o zaprezentowanie wyników jej pracy.

wróć do spisu treści

Materiały ?

materiał pomocniczy dla prowadzącego „Wspólna praca w internecie” (ODT, DOC)

karta pracy dla grup „Zespół redakcyjny” (ODT, DOC)

wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?

Zadanie 1

Przyporządkuj opisy do internetowych narzędzi:

Przeciągnij odpowiedzi i upuść w wybranym polu.
 • system zarządzania treścią
 • strony wiki
 • wspólne edytowanie plików online

 • Umożliwia wspólną pracę nad plikami. Eliminuje problem kilku wersji tego samego pliku. Umożliwia dodawanie komentarzy, akceptowanie i odrzucanie zmian.
 • Umożliwia zaawansowaną edycję graficzną. Poszczególni autorzy i autorki mogą mieć przypisane różne funkcje i zakresy kompetencji. Umożliwia zarządzanie komentarzami użytkowników.
 • Umożliwia tworzenie podstron. Ma dość prostą formę. Nadaje się do zarządzania dużą ilością informacji.

Zadanie 2

Uporządkuj poniższe działania według kolejności potrzebnej do stworzenia bloga.

Kliknij wybraną odpowiedź i przeciągnij w nowe miejsce.
 • Założenie bloga.
 • Podjęcie decyzji, czego będzie dotyczył blog i jaki jest cel jego utworzenia.
 • Zbieranie materiałów i pisanie artykułów.
 • Zamieszczanie treści na blogu.
 • Ustalenie konkretnych tematów artykułów i podział działań.
 • Wybór narzędzia do tworzenia bloga.
 • Zarządzanie komentarzami użytkowników.
wróć do spisu treści

Słowniczek ?

system zarządzania treścią
(ang. content management system, CMS) aplikacja internetowa pozwalająca na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i rozbudowę.
infografika
przystępna i przejrzysta prezentacja danych, wiedzy lub informacji w formie grafiki.
Google Drive
(Dysk Google), internetowa usługa formy Google, polegająca na udostępnieniu przestrzeni dyskowej. W jej obrębie można przechowywać i tworzyć pliki (m. in. tekstowe, arkusze kalkulacyjne, prezentacje). Usługa ta jest przydatna, gdy współpracujemy w grupie za pośrednictwem sieci. Umożliwia wspólne tworzenie jednego dokumentu.

Zobacz cały słowniczek.

wróć do spisu treści

Czytelnia ?

wróć na górę