1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

45m
Wymaga dostępu do Internetu
Internet

Ta lekcja jest częścią tematu Korzystanie z informacji na poziomie szkoła ponadgimnazjalna.

Lekcja: Sztuka prezentacji

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce ?

Prezentowanie wyników swojej pracy na forum to sztuka, która przydaje się nie tylko w szkole, lecz także w późniejszym życiu zawodowym.

Naszym wystąpieniom często towarzyszy prezentacja multimedialna. Czasem zapominamy, że ma być ona tylko pomocą, a nie głównym nośnikiem przekazywanych informacji — mówca nie powinien czytać ze slajdów. Prezentacja multimedialna służy przede wszystkim odbiorcom, którzy dzięki niej łatwiej wychwytują główne myśli. Z tego powodu slajd powinien:

 • Nie zawierać zbyt dużo tekstu — kilka krótkich punktów obejmujących jedno lub dwa zdania. Słuchacze muszą zdążyć je przeczytać, jednocześnie słuchając tego, co mówisz. Daj im na to odpowiednio dużo czasu i postaraj się o jak największą skrótowość tekstu.
 • Być czytelny — zastosuj klasyczny krój czcionki, ciemne litery na jasnym tle. Nie przesadzaj z kolorami i animacjami — niech graficzna forma slajdów nie odciąga uwagi od treści.
 • Przykuwać uwagę. Zastosuj (ale z umiarem!) elementy przyciągające wzrok, czyli ilustracje, zabawne obrazki, animacje.
 • Posiadać schematy graficzne, jeśli dobrze oddają one treść. Wykresy, tabele i mapy myśli pomagają w obrazowym ujęciu informacji.

Dobrze przygotowana prezentacja nie zapewni sukcesu twojemu wystąpieniu. To nie ona, lecz snuta przez ciebie opowieść, zaciekawi słuchaczy. Tworzenie prezentacji multimedialnej może jednak ułatwić przemyślenie i zaplanowanie referatu. Powinien mieć on przejrzystą strukturę — wstęp, rozwinięcie podzielone na mniejsze części i zakończenie. Zadbaj również o logikę wywodu (informacje muszą wynikać z siebie) oraz o obrazowe przykłady prezentowanych treści. Dzięki przećwiczeniu wystąpienia w domu sprawdzisz, ile czasu może potrwać. Odpowiednie przygotowanie pomoże ci zwalczyć tremę, zwiększy pewność siebie.

Mowa ciała i intonacja głosu są także ważne dla występującego. Zachowuj się naturalnie, nie stój cały czas, gestykuluj. Zadbaj o modulację głosu, zaznaczaj nią ważne informacje. Mów powoli i wyraźnie. Podczas wystąpienia parę razy pozwól sobie na żart lub dygresję — pozwoli to odpocząć odbiorcom i sprawi, że będą chętniej słuchać dalej.

Warto również pamiętać, że technika bywa zawodna. Weź ze sobą wydruk prezentacji i przygotuj osobne notatki, które ułatwią ci zebranie myśli.

Dzięki udanemu wystąpieniu twoja praca będzie mogła zostać właściwie doceniona.

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?

W multimedialnych czasach, w których żyjemy, coraz częściej jesteśmy proszeni o przygotowanie zamiast referatu — prezentacji. Jak sprawić, by prezentacja była atrakcyjna dla odbiorców, nie zaś stanowiła kolejną przeszkodę w zrozumieniu tematu? Reguły są proste, wystarczy się do nich stosować i pamiętać, że tylko trening czyni mistrzem.

Cele operacyjne

Uczestniczki i uczestnicy zajęć:

 • znają zasady przygotowywania prezentacji multimedialnych;
 • wiedzą, jakich zachowań należy unikać w czasie prowadzenia prezentacji za pomocą programów służących do przygotowywania pokazów multimedialnych;
 • pamiętają, że sam początek pokazu to najistotniejszy moment służący pozyskaniu uwagi publiczności i wyrobieniu sobie zdania na nasz temat;
 • rozumieją, że to nie kolorowe slajdy czy multimedia decydują o atrakcyjności prezentacji, ale odpowiednie zaplanowanie i przygotowanie całego wystąpienia;
 • potrafią uczyć się na przykładach i wyciągać z nich wnioski dla własnych przyszłych projektów.

Przebieg zajęć

1.

Podziel uczestniczki i uczestników zajęć na 5 grup. Każdy z zespołów powinien otrzymać kopię kartę pracy „Sztuka prezentacji” (ODT, DOC).

Zaprezentuj kolejno filmy A, B i C (nie więcej niż 5 minut każdego filmu). Po każdym filmie poproś poszczególne grupy o przedyskutowanie dobrych i złych stron prezentacji, przeznaczając na każdą z wewnętrznych dyskusji nie więcej niż 5 minut.

Zwróć szczególną uwagę uczestniczek i uczestników na fakt, że celem ćwiczenia nie jest ocena treści poszczególnych prezentacji, a sposobu ich przeprowadzenia oraz przygotowania samej prezentacji.

Źródła:

 1. „Aleksandra Sewerynik, CopyCamp 2012”, Fundacja Nowoczesna Polska, www.youtube.com/watch?v=Q_Ohc61Qyfk
 2. „Zbigniew Łukasiak, CopyCamp 2012”, Fundacja Nowoczesna Polska, www.youtube.com/watch?v=BIGJb3ub6Bo
 3. „Alek Tarkowski, CopyCamp 2012”, Fundacja Nowoczesna Polska, www.youtube.com/watch?v=WhMzqEhA6tg
2.

Poproś grupy o zaprezentowanie wyników pracy. Pozostałe zespoły zachęć do wygłaszania opinii i komentarzy.

Odpowiedzi zapisuj na tablicy w formie listy dobrych i złych praktyk.

Jako pytania pomocnicze rozważ:

 1. w odniesieniu do samej prezentacji

  • Czy poszczególne prezentacje przedstawiały jakąś opowieść, czy miały określoną strukturę?
  • Co się dzieje, kiedy na slajdzie jest za dużo tekstu naraz?
  • Czy tekst na slajdzie powinien być taki sam jak tekst mówiony? Czy osoba prezentująca powinna czytać to, co wszyscy mogą zobaczyć na slajdzie?
  • Czy lepiej widoczne są białe litery na ciemnym tle, czy odwrotnie?
  • Jaką funkcję powinny pełnić ilustracje? Czy zaciekawiłaby nas prezentacja z samym tylko tekstem?
  • Czy łatwo jest utrzymać uwagę odbiorcy, kiedy w prezentacji jest dużo „efektów specjalnych”?
 2. w odniesieniu do sposobu prezentowania

  • Jaka powinna być relacja między tekstem na prezentacji a tekstem mówionym?
  • Czy powinniśmy trzymać w ręku notatki? Jeśli tak — co warto na nich zapisać?
  • Jak należy zaplanować pierwsze minuty wystąpienia, tak aby pozyskać uwagę słuchaczy już od samego początku prezentacji?
  • W jaki sposób powinna zachowywać się osoba prezentująca? Jakiego typu zachowania są dobrze odbierane przez publiczność, a które sprawiają, że niechętnie przyglądamy się prezentacji?
  • Co się dzieje, kiedy technika zawodzi? Jak się najlepiej przed tym zabezpieczyć?
 3. w odniesieniu do przygotowania się do przeprowadzenia prezentacji

  • Co powinniśmy wiedzieć o grupie, przed którą prezentacja będzie miała miejsce?
  • Dlaczego warto odbyć „próbę generalną” prezentacji w domu, przed własnym komputerem?
  • Czy warto sprawdzić, ile trwa prezentacja przed jej przedstawieniem?

Ewaluacja

Czy uczestniczki i uczestnicy po przeprowadzeniu zajęć:

 • wiedzą, w jaki sposób przygotowywać prezentacje multimedialne w programach takich jak MS PowerPoint?
 • rozumieją, że w przypadku prezentacji multimedialnych kluczowe jest to, co mamy do powiedzenia, a nie ilość zdjęć czy „efekty specjalne”?
 • znają zasady komponowania slajdów dotyczące limitów tekstu i roli materiałów graficznych?
 • wiedzą, że uwagę widzów należy przykuć już na samym początku prezentacji, tak aby przekonać ich do prezentowanego tematu oraz samych siebie?
 • potrafią oceniać poszczególne oglądane prezentacje i uczyć się na błędach popełnianych przez innych?

Opcje dodatkowe

Zajęcia mogą zostać rozbudowane w punkcie 1 — poproś poszczególne grupy o wskazanie w 3–4 punktach, co należy zmienić, aby uczynić poszczególne oglądane prezentacje ciekawszymi dla odbiorców.

wróć do spisu treści

Materiały ?

Karta pracy „Sztuka prezentacji” (ODT, DOC)

wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?

Zadanie 1

Przyporządkuj działania do kategorii:

Przeciągnij odpowiedzi i upuść w wybranym polu.
 • dobre praktyki
 • złe praktyki

działania

 • przygotowanie wydruku na wypadek problemów technicznych
 • używanie ilustracji jako sposobu na zainteresowanie odbiorcy
 • czytanie z kartki
 • ciemne litery na jasnym tle
 • wielokolorowy tekst, na którym trudno się skupić
 • wcześniejsze sprawdzenie, ile czasu trwa prezentacja
 • prezentacja trwająca dwa razy dłużej niż zakładany czas
 • chaotyczna kolejność slajdów
 • czytanie slajdów
 • tekst na slajdach stanowi podsumowanie lub podkreślenie najważniejszych treści wystąpienia
 • slajdy wypełnione dużą ilością tekstu
 • nadmiar efektów specjalnych
 • opracowanie struktury prezentacji przed przystąpieniem do jej wykonania

wróć do spisu treści

Słowniczek ?

mapa myśli
sposób organizacji informacji i metoda sporządzania notatek, polegająca na graficznym uporządkowaniu wiadomości w połączone liniami pola. W centralnym polu pojawia się najważniejsza informacja lub kluczowe pytanie, od których - podążając za skojarzeniami - rysuje się odnośniki.-
eye catcher
(ang.) element przyciągający wzrok.

Zobacz cały słowniczek.

wróć do spisu treści

Czytelnia ?

wróć na górę