1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

To jest projekt na poziomie szkoła ponadgimnazjalna.

Jak wygląda komunikacja na forum dyskusyjnym?

wróć do spisu treści

Zadanie ?

Projekt zakłada stoworzenie profilu użytkownika wybranego forum dyskusyjnego, który będzie brał aktywny udział w toczących się na forum dyskusjach i zbuduje swój autorytet wśród innych forumowiczów.

Celem projektu jest:

 • zwiększenie wiedzy na temat funkcjonowania komunikacji na forum dyskusyjnym,
 • nabycie umiejętności wypowiadania się na forum dyskusyjnym,
 • nabycie umiejętności analizy komunikacji na forum dyskusyjnym,
 • wzrost kompetencji w zakresie umiejętności pracy w grupie.
wróć do spisu treści

Rezultat ?

Każda grupa w trakcie realizacji projektu:

 • stworzy profil użytkownika forum dyskusyjnego;
 • zaistnieje na forum dyskusyjnym, uczestnicząc w dyskusjach;
 • przeprowadzi analizę komunikacji z udziałem stworzonego użytkownika.
wróć do spisu treści

Czas trwania ?

Czas przewidziany na realizację projektu wynosi 6 tygodni.

Projekt można odpowiednio zmodyfikować, zmniejszając lub zwiększając zakres działań, tak aby realizacja zajęła 4 lub 8 tygodni.

Jeśli chcesz zrealizować krótszy projekt, możesz:

Jeśli chcesz zrealizować dłuższy projekt, możesz go rozbudować o:

 • dodatkowe dwa tygodnie rozwijania aktywności użytkownika stworzonego przez grupy,
 • bardziej szczegółową analizę aktywności na forum.
wróć do spisu treści

Cele operacyjne ?

Wiedza

Uczestnicy i uczestniczki:

 • znają metody weryfikacji wiarygodności użytkowników forów dyskusyjnych;
 • wiedzą, jak działają fora dyskusyjne na podstawie wybranego forum;
 • rozumieją potrzebę krytycznego patrzenia na wypowiedzi w internecie.

Umiejętności

Uczestnicy i uczestniczki:

 • potrafią pracować w grupach,
 • posiadają umiejętności organizacyjne i współpracy w grupie,
 • potrafią dzielić się zadaniami,
 • potrafią stworzyć harmonogram swojej pracy w grupie,
 • potrafią w grupie podjąć decyzję dotyczącą forum dyskusyjnego, na którym będą działać,
 • potrafią stworzyć i wykreować użytkownika forum dyskusyjnego,
 • potrafią poddać analizie zainicjowaną komunikację na forum dyskusyjnym,
 • potrafią wyciągać wnioski z przeprowadzonej analizy,
 • potrafią zaprezentować wyniki swojej pracy.
wróć do spisu treści

Etapy realizacji projektu ?

 1. Spotkanie wprowadzające i utworzenie grup projektowych.
 2. Zapoznanie się z kilkoma forami dyskusyjnymi.
 3. Wypełnienie indywidualnych kart pracy „Analiza forów” (ODT, DOC).
 4. Wybranie jednego forum dyskusyjnego do projektu.
 5. Analiza aktywności najbardziej popularnych użytkowników.
 6. Określenie profilu użytkownika forum dyskusyjnego.
 7. Stworzenie użytkownika forum dyskusyjnego.
 8. Podział zadań wewnątrz grupy projektowej.
 9. Tworzenie wypowiedzi i udzielanie się na forum dyskusyjnym.
 10. Wypełnienie karty pracy grupy projektowej „Wybrane forum” (ODT, DOC).
 11. Spotkanie konsultacyjne I.
 12. Wyszukiwanie informacji potrzebnych do wypowiedzi na forum.
 13. Tworzenie wypowiedzi i udzielanie się na forum dyskusyjnym.
 14. Dokumentowanie aktywności na forum dyskusyjnym związanych z wypowiedziami użytkownika.
 15. Częściowe uzupełnienie karty pracy grupy projektowej „Aktywność na forum” (ODT, DOC).
 16. Spotkanie konsultacyjne II.
 17. Wyszukiwanie informacji potrzebnych do wypowiedzi na forum.
 18. Tworzenie wypowiedzi i udzielanie się na forum dyskusyjnym.
 19. Analiza postów użytkownika na forum dyskusyjnym.
 20. Wypełnienie karty pracy grupy projektowej „Aktywność na forum” (ODT, DOC).
 21. Wypełnienie karty pracy grupy projektowej „Analiza postów” (ODT, DOC).
 22. Rozpoczęcie przygotowań do prezentacji.
 23. Wypełnienie karty pracy grupy projektowej „Forum — prezentacja” (ODT, DOC).
 24. Spotkanie konsultacyjne III.
 25. Ćwiczenie prezentacji.
 26. Prezentacja grup.
 27. Końcowa refleksja.
wróć do spisu treści

Wskazówki dla osoby prowadzącej ?

Wprowadzenie do projektu

Na spotkaniu wprowadzającym uczestnicy i uczestniczki:

 • zostaną przydzieleni do grup projektowych,
 • zapoznają się z zasadami pracy w grupach projektowych,
 • zapoznają się z oczekiwanymi rezultatami projektu i jego harmonogramem,
 • zaplanują następne spotkanie grup projektowych,
 • zbiorą doświadczenia związane z forami dyskusyjnymi,
 • zastanowią się nad istniejącymi forami dyskusyjnymi.
1.

Napisz na tablicy tytuł „Fora dyskusyjne”. Zadaj pytanie: „jakie znacie fora dyskusyjne?”. Pojawiające się odpowiedzi zapisuj na tablicy.

Zadaj pytania:

 • Jakie macie doświadczenia na forach dyskusyjnych?
 • W jakich sytuacjach z nich korzystaliście?
 • Jakie trudności napotkaliście, korzystając z forów dyskusyjnych?

Następnie zapytaj uczestników i uczestniczki, jakie czynniki powinni wziąć pod uwagę, wybierając forum dyskusyjne, na którym chcieliby się wypowiadać.

Jeśli wśród odpowiedzi nie pojawią poniższe elementy, zwróć uwagę na:

 • ilość użytkowników i użytkowniczek,
 • daty założenia kont (tylko dawne, tylko nowe),
 • aktywność na forum (ostatnie posty, ilość postów),
 • wybrane wątki i wypowiedzi,
 • mechanizmy oceniania (lubienie i nielubienie postów, różne statusy użytkowników).
2.

Opowiedz grupie o formie pracy projektowej. Skorzystaj z materiału pomocniczego „Prowadzenie projektów z grupami” (ODT, DOC).

Zwróć uwagę przede wszystkim na:

 • samodzielność i zaangażowanie uczestników i uczestniczek potrzebne do realizacji projektu,
 • związek projektu z rzeczywistością, zainteresowaniami grupy,
 • ideę pracy w grupie przy projekcie,
 • czas trwania projektu,
 • spotkania konsultacyjne,
 • karty pracy grupy projektowej,
 • tabele oceniania.
3.

Podziel uczestników i uczestniczki na grupy po 5 osób. Odpowiednim podziałem w tym projekcie jest podział na grupy biorący pod uwagę zainteresowania uczestników i uczestniczek. Rozdaj każdej grupie harmonogram projektu i poproś o zapoznanie się z nim. Wspólnie prześledźcie harmonogram. Spróbujcie razem odpowiedzieć na pojawiające się pytania.

Zwróć uwagę na:

 • terminy spotkań konsultacyjnych (jeśli to możliwe ustalcie ich daty i godziny),
 • kolejność działań w projekcie.

Jeśli pojawią się pytania, spróbujcie wspólnie znaleźć na nie odpowiedzi.

4.

Rozdaj grupom karty pracy i tabele oceniania. Poproś grupy o zapoznanie się z tymi materiałami.

Zwróć uwagę że:

 • karty pracy grupy projektowej są podstawą do spotkań konsultacyjnych i oceny pracy grupy,
 • karty pracy grupy projektowej pomagają grupom planować i realizować projekt na poszczególnych etapach,
 • istotne jest zapoznanie się z tabelami oceny.

Spotkanie konsultacyjne I

Zapytaj uczestniczki i uczestników, jakim forom dyskusyjnym się przyglądali i do jakich wniosków doszli. Zapytaj, jakie forum wybrali i dlaczego. Jak określili profil użytkownika?

Zwróć uwagę na:

 1. wybrane forum dyskusyjne

  • Czy grupa sprawdziła, jak wygląda aktywność użytkowników na wybranym forum?
  • Czy tematyka forum pozwoli grupie aktywnie w nim uczestniczyć?
  • Jak wygląda stworzony profil użytkownika?
 2. wypisanie działań i terminy

  • Czy jest realne wykonanie takiego projektu?
  • Czy działania są szczegółowo wypisane?
  • Czy podane działania można rozpisać bardziej szczegółowo?
  • Czy uczestniczki i uczestnicy wiedzą, jak wykonać poszczególne działania?
  • Jak są rozdzielone zadania między osobami?
  • Czy jest dla wszystkich jasne, kto i kiedy jest odpowiedzialny za zarządzanie kontem użytkownika forum?
  • Czy poszczególne osoby posiadają umiejętności potrzebne do wykonania zadań?
 3. projekt jako całość

  • Czy grupa posiada umiejętności potrzebne do wykonania projektu?
  • Jakie trudności uczestnicy i uczestniczki mogą napotkać na swojej drodze?

Spotkanie konsultacyjne II

Poproś o przedstawienie dotychczasowej aktywności użytkownika grupy na forum.

Zwróć uwagę na:

 1. aktywność na forum

  • Czy grupa regularnie zamieszcza posty?
  • Czy grupie udaje się zaangażować innych użytkowników forum w dyskusję?
  • Jaki jest odzew innych użytkowników na posty użytkownika grupy?
  • Co można zmienić, żeby uzyskać większą aktywność wokół postów użytkownika grupy?
 2. współpracę w grupie

  • Czy uczestnicy i uczestniczki zgadzają się na przyjęty podział zadań w grupie?
  • Czy pojawiają się konflikty i nieporozumienia? Jak są rozwiązywane?
  • Czy wszyscy uczestnicy i uczestniczki biorą aktywny udział projekcie?
 3. przygotowania do prezentacji

  • Czy grupa wie, czego powinna dotyczyć prezentacja?

Spotkanie konsultacyjne III

Poproś grupę o przedstawienie analizy postów, którą zrobili.

Zwróć uwagę na:

 1. analizę postów

  • Czy grupie udało się wyciągnąć wnioski z dokonanej analizy? Czy grupa wie, jaka jest przyczyna popularności i braku popularności wybranych postów?
 2. przygotowania do prezentacji

  • Zapytaj grupę, na jakim etapie przygotowywania są do prezentacji.

Zwróć uwagę na następujące zagadnienia:

 1. Jaką formę będzie mieć prezentacja? Czy będzie to prezentacja ze slajdami, prezentacja prezi, wypowiedź?
 2. Czy grupa ma świadomość limitu czasowego prezentacji?
 3. Jeśli więcej niż jedna osoba będzie przedstawiać prezentację, czy podział zadań między osobami jest jasny?
 4. Czy prezentacja ma odpowienią strukturę: wprowadzenie, rozwinięcie, zakończenie?
 5. Czy grupa zapoznała się z materiałem pomocniczym „Tabela oceny prezentacji”?
wróć do spisu treści

Ewaluacja ?

Do ewaluacji wykorzystaj materiały pomocnicze „Forum — tabela oceny pracy grupy” (ODT, DOC) i „Forum — tabela oceny prezentacji” (ODT, DOC).

„Tabelę oceny pracy grupy” (ODT, DOC) możesz uzupełniać na bieżąco w trakcie trwania projektu.

wróć do spisu treści

Materiały ?

karta pracy indywidualnej „Analiza forów” (ODT, DOC)

karty pracy grupy projektowej „Wybrane forum” (ODT, DOC)

karta pracy grupy projektowej „Aktywność na forum” (ODT, DOC)

karty pracy grupy projektowej „Forum — prezentacja” (ODT, DOC)

karta pracy grupy projektowej „Analiza postów” (ODT, DOC)

materiał pomocniczy dla prowadzącego „Prowadzenie projektów z grupami” (ODT, DOC)

materiał pomocniczy dla grup „Forum — harmonogram” (ODT, DOC)

materiał pomocniczy dla grup „Netykieta” (ODT, DOC)

materiał pomocniczy „Forum — tabela oceny pracy grupy” (ODT, DOC)

materiał pomocniczy „Forum — tabela oceny prezentacji” (ODT, DOC)

wróć do spisu treści

Zasoby ?

Sprzęt

 • komputery z dostępem do internetu
 • rzutnik podłączony do komputera

Przykładowe fora internetowe

Netykiety wybranych forów internetowych:

wróć na górę