1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

45m
Wymaga dostępu do Internetu
Internet

Ta lekcja jest częścią tematu Kreatywne korzystanie z mediów na poziomie szkoła ponadgimnazjalna.

Lekcja: Dokumentacja i narracje cyfrowe

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce ?

Chcesz coś powiedzieć, zabrać głos w jakiejś sprawie. Żeby zostać wysłuchanym, musisz wiedzieć dokładnie co i jak powiedzieć. Dzięki nowym mediom możesz osiągnąć zamierzony efekt.

Jedną z klasycznych form wypowiedzi na dany temat jest reportaż. Najczęściej kojarzy się on z subiektywną opowieścią opisującą nieznany bądź trudny temat, złożoną ze słowa pisanego i fotografii lub przedstawioną jako audycja radiowa. Dzięki nowym mediom możesz łączyć różne środki ekspresji i formy artystyczne po to, by stworzyć cyfrowe narracje. Opisuj na swój własny autorski sposób to, o czym chcesz opowiedzieć, co jest dla ciebie ważne.

Warto zacząć od stworzenia scenariusza. Określ i zawrzyj w nim:

 • temat i jego rozwinięcie
 • liczbę osób zaangażowanych w projekt
 • rodzaje wykorzystywanych elementów — film, zdjęcie, nagranie dźwiękowe, napisy, grafiki, mapowanie GPS, prezentacje, osie czasu z portali społecznościowych
 • czas trwania wypowiedzi

Poszukaj zdjęć i filmów w archiwum (analogowe możesz zdigitalizować) lub stwórz je specjalnie do projektu. Jeśli robisz zdjęcia smartfonem, możesz wykorzystywać znaczniki GPS i umieszczać je w Google Maps — w ten sposób stworzysz własną mapę opisującą nie tylko miejsca, ale również ważne wydarzenia i emocje z nimi związane.

Przy montażu zdjęć i filmów można używać dodatkowych efektów i przejść. Dźwięk to nie tylko głos lektora w tle, lecz także naturalne odgłosy przestrzeni związanej z narracją, rozmowy np. przeprowadzone na skajpie i utwory muzyczne. Swobodnie możesz korzystać z utworów na wolnych licencjach.

Kreatywne połączenie tych elementów stworzy narrację cyfrową — film lub podcast.

Cyfrowe narracje to także prezentacje. Prezentacja nie musi polegać na wyświetlaniu slajdów po kolei. Możesz stworzyć narrację, która ma punkty zwrotne lub pętle. Dzięki temu możesz ciekawie zaprezentować złożony temat.

Korzystaj z programów do montażu wideo: Windows Movie Maker, sieciowy edytor YouTube; do montażu audio: Audacity. Edytuj zdjęcia online na Pxlr lub Flickr. Gromadź pliki multimedialne i zarządzaj nimi w zespole na Dropboksie albo Dysku Google.

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?

Nowe technologie i internet dają możliwości prezentowania treści w ciekawy i atrakcyjny sposób. Cyfrowe technologie można wykorzystywać na przykład do dokumentowania otoczenia. Narracja cyfrowa może być reportażem video albo interaktywną mapą z możliwością dodawania komentarzy. Uczestnicy i uczestniczki zajęć zapoznają się z przykładowymi cyfrowymi dokumentacjami otoczenia i zaplanują własną narrację cyfrową.

Cele operacyjne

Uczestnicy i uczestniczki:

 • wiedzą, jaką formę mogą mieć narracje cyfrowe dokumentujące otoczenie;
 • przyglądają się przykładowym narracjom cyfrowym;
 • tworzą pomysł własnej narracji cyfrowej;
 • potrafią zaplanować pracę nad własną narracją cyfrową.

Przebieg zajęć

1.

Zaprezentuj grupie 2 przykłady dokumentacji otoczenia w formie cyfrowej.

Przed prezentacją poproś uczestników i uczestniczki o zwrócenie uwagi na:

 • wykorzystane materiały,
 • funkcje, jakie pełnią prezentowane narracje (dokumentacja, oznaczenie na mapie, adnotacja o działaniu, komentarz),
 • ich formę.
 1. multimedialny przewodnik „Mapa problemów osiedla Sławin” dostępny na http://latarnia.teatrnn.pl/przewodniki_lublinlab?przewodnik=29
 2. kanał wideo reportaży na YouTubie http://www.youtube.com/watch?v=l8o10HF_MUc&list=PLJNzq0q5C9muLic2IHHzk1_uBndwfcVX2&index=2

Rozpocznij rozmowę, odnosząc się do kwestii, na które grupa miała zwrócić uwagę.

2.

Podziel uczestników i uczestniczki na grupy po 4 osoby. Każdej grupie daj kartę pracy „Cyfrowa dokumentacja otoczenia” (ODT, DOC). Powiedz, że zadaniem każdej grupy jest zaplanowanie przeprowadzenia cyfrowej dokumentacji otoczenia. Poproś grupy o zapoznanie się z instrukcjami i uzupełnienie kart pracy.

3.

Poproś każdą grupę o krótką prezentację zaplanowanych projektów cyfrowej dokumentacji otoczenia.

Zwróć uwagę, żeby prezentacje zawierały odpowiedzi na pytania:

 1. Co grupa zdecydowała się dokumentować i dlaczego?
 2. Jaki materiał zaplanowano zgromadzić?
 3. W jaki sposób dokumentacja otoczenia będzie prezentowana?

Ewaluacja

Czy po przeprowadzeniu zajęć uczestnicy i uczestniczki

 • wiedzą, jaką formę mogą mieć narracje cyfrowe dokumentujące otoczenie?
 • przyglądają się przykładowym narracjom cyfrowym?
 • tworzą pomysły własnych narracji cyfrowych?
 • potrafią zaplanować pracę nad własną narracją cyfrową?

Opcje dodatkowe

Ćwiczenie 1 możesz rozwinąć o prezentację innych narracji cyfrowych, na przykład z wykorzystaniem narzędzia prezi:

Wolne licencje — stosowanie i wykorzystywanie, Justyna Hofmokl, Kamil Śliwowski http://prezi.com/vldpbu-umgx7/cc/

wróć do spisu treści

Materiały ?

karta pracy „Cyfrowa dokumentacja otoczenia” (ODT, DOC)

wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?

Zadanie 1

Dopasuj do narracji cyfrowych elementy i narzędzia, które były wykorzystane przy ich tworzeniu.

Przeciągnij odpowiedzi i upuść w wybranym polu.

narzędzia

 • program do montowania filmów
 • kamera cyfrowa
 • nagrania video
 • internet
 • urządzenie GPS
 • aparat cyfrowy
 • program do obróbki grafiki
 • dyktafon
 • nagranie audio
 • program do montowania dźwięku i obrazu
 • skaner
 • program do montowania dźwięku
 • archiwalne zdjęcia
 • program do tworzenia prezentacji

narracje

 • kanał video na youtubie
 • mapa google z znacznikami GPS ciekawych miejsc
 • panoramiczne zdjęcie skweru z dźwiękami w tle
 • prezentacja archiwalnych zdjęć z wywiadami

wróć do spisu treści

Słowniczek ?

narracja cyfrowa
opowieść w formie multimedialnej. Jej autor przekazuje treść za pomocą połączenia różnych form przekazu, np. tekstu, animacji, dźwięku, obrazu, wideo. Może przybierać formę hipertekstu, prezentacji, filmu.
narracja linearna
opowieść zbudowana w porządku ciągłym, przyczynowo-skutkowym, chronologicznym.
digitalizacja
działanie polegające na przeniesieniu materiałów zapisanych w postaci analogowej do formatu cyfrowego.
podcast
internetowe audycje audio lub wideo, najczęściej tworzące serie.
wolne licencje
licencje, które odpowiadają definicji Wolnych Dóbr Kultury i respektują prawa użytkowników, czyli zezwalają na korzystanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie modyfikacji utworu.

Zobacz cały słowniczek.

wróć do spisu treści

Czytelnia ?

wróć na górę