1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

45m
Nie wymaga dostępu do Internetu
Bez Internetu

Ta lekcja jest częścią tematu Kreatywne korzystanie z mediów na poziomie szkoła ponadgimnazjalna.

Lekcja: Archiwum

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce ?

Pamięć może być chaosem wspomnień. To, co się wydarzyło, można też próbować porządkować. Obie strategie mają swoje wady i zalety. Gmatwanina przeszłych wypadków może służyć jako opowieść o twojej tożsamości i charakterze, za to uporządkowane archiwum będzie bardziej czytelne i dostępne dla większej grupy osób.

Archiwizacja jest porządkowaniem i udostępnianiem zorganizowanych obiektów.

 1. Już istniejące: digitalizuj i przechowuj domowe archiwa.
 2. Tworzone na bieżąco: twórz archiwa współczesności. Dokumentuj życie swojej społeczności i to, co jest dla ciebie ważne. Spisuj, nagrywaj, fotografuj i filmuj swoją codzienność. W ten sposób powstaje dziedzictwo kulturowe.

Forma archiwum jest dowolna, zależy ona od charakteru zbioru. Dostosuj interfejs do swoich potrzeb. Może to być:

 • strona www
 • blog — pamiętnik lub dziennik
 • teczka lub skrzynka z analogowymi dokumentami
 • foldery w sieci (np. Flickr, Picasa)
 • kanał YouTube lub Vimeo
 • Tumblr lub Pinterest
 • prezentacja
 • mapa

W sieci możesz decydować o doborze materiałów i kształcie archiwum w zespole.

Każdy zbiór może być archiwum. Aby tak się stało, pamiętaj o porządkowaniu i organizowaniu elementów zbioru. Opisuj (data i miejsce), taguj, nadawaj kategorie. To jest klucz do posługiwania się archiwum. Ważna jest selekcja — oceniaj jakość i przydatność materiału. Zdecyduj, komu udostępniasz zbiór — czy jest prywatny, otwarty dla znajomych lub rodziny, publiczny czy służy jako baza danych w szkole lub pracy. Możesz swoje archiwum udostępnić na wolnej licencji — może zainspiruje innych do tworzenia własnych dzieł. Ustal, jak długo archiwum ma być czynne — przez krótki okres w celu zrealizowania jakiegoś projektu lub przez czas nieokreślony.

Archiwum jest ważnym elementem budującym tożsamość zarówno jednostki, jak i większej grupy osób. Warto traktować archiwizację jako ważny element codzienności i tworzyć otwarte, przydatne i żywe zbiory wspólnej pamięci.

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?

Obecnie istnieje wiele narzędzi, które umożliwiają łatwe i samodzielne tworzenie archiwów treści cyfrowych. Jak tworzyć archiwa, które są użyteczne i mają ciekawą formę? Z jakich narzędzi w tym celu można korzystać? Uczestniczki i uczestnicy zajęć będą mieli okazję zaplanować własne cyfrowe archiwum przedmiotów codziennego użytku.

Cele operacyjne

Uczestnicy i uczestniczki:

 • znają przykładowe sposoby archiwizowania cyfrowych treści,
 • wiedzą, jakie kryteria musi spełniać archiwum, żeby było przydatne,
 • planują własne archiwum porównawcze w formie cyfrowej (przedmiotów codziennego użytku).

Przebieg zajęć

1.

Poproś uczestników i uczestniczki, żeby w parach porozmawiali o tym, jakie znają archiwa. Następnie poproś grupę o podawanie przykładów archiwów, które znają. Zapisuj pojawiające się odpowiedzi na tablicy.

Podsumuj tę część zajęć, zwracając uwagę, że archiwum może mieć postać analogową i cyfrową. Jeśli nie pojawiły się przykłady archiwów cyfrowych, zapytaj, czy uczestnicy i uczestniczki znają jakieś archiwa cyfrowe. Możesz powiedzieć o folderach zdjęć w programie Flickr lub Picasa, kanałach filmów na Youtube, blogu, stronach z prezentacjami, mapach internetowych ze zdjęciami. Zwróć uwagę, że archiwum może być:

 • żywe — elementy mogą być do niego stale dodawane,
 • użyteczne,
 • mieć ciekawą formę.

Zapytaj grupę, czym powinno charakteryzować się użyteczne archiwum. Zwróć uwagę na:

 • łatwość wyszukiwania obiektów,
 • dobre oznaczenie i kategoryzowanie obiektów,
 • jakość obiektów.
2.

Podziel uczestników i uczestniczki na grupy po 4 osoby. Powiedz, że zadaniem każdej grupy jest teraz zaplanowanie cyfrowego archiwum przedmiotów codziennego użytku. W tym celu rozdaj grupom kartę pracy „Tworzenie archiwum” (ODT, DOC) i poproś o zapoznanie się z instrukcjami i uzupełnienie kart.

3.

Poproś grupy o prezentację swoich archiwów.

Wspólnie zastanówcie się, czy prezentowane pomysły na archiwa spełniają następujące kryteria:

 • wyszukiwanie: Czy obiekty da się łatwo wyszukać?
 • oznaczenie: Czy zaproponowane oznaczenie jest użyteczne?
 • prezentacja: Czy wybór sposobu prezentacji archiwum jest funkcjonalny?

Kryteria wypisz na tablicy przed rozpoczęciem prezentacji.

Ewaluacja

Czy uczestnicy i uczestniczki po przeprowadzeniu zajęć:

 • znają przykładowe sposoby archiwizowania cyfrowych treści?
 • wiedzą, jakie kryteria musi spełniać archiwum, żeby było przydatne?
 • umieją zaplanować własne archiwum w formie cyfrowej?

Opcje dodatkowe

Uczestnicy i uczestniczki mogą zrealizować zaplanowane w czasie zajęć archiwa.

wróć do spisu treści

Materiały ?

karta pracy „Tworzenie archiwum” (ODT, DOC)

wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?

Zadanie 1

Przyporządkuj archiwa do przykładowych kategorii, które mogłyby porządkować znajdujące się w nich obiekty.

Przeciągnij odpowiedzi i upuść w wybranym polu.

Archiwa:

 • archiwum tras rowerowych
 • archiwum przedmiotów codziennego użytku
 • archiwum prac domowych

Kategorie:

 • łatwa
 • średnia
 • gruntowa
 • współczesne
 • niepełne
 • leśna
 • duże
 • całodniowa
 • kilkugodzinna
 • klasa 2
 • asfaltowa
 • kuchenne
 • narzędzia
 • gadżety
 • matematyka
 • osobiste
 • sprawdzone
 • małe
 • elektroniczne
 • trudna
 • historia
 • chemia
 • kilkudniowa
 • język angielski
 • klasa 1
 • dawne
 • klasa 3
 • dobrze ocenione

wróć do spisu treści

Słowniczek ?

digitalizacja
działanie polegające na przeniesieniu materiałów zapisanych w postaci analogowej do formatu cyfrowego.
dziedzictwo kulturowe
zbiór rzeczy, obiektów, budynków i zjawisk posiadających historyczną, estetyczną, archeologiczną, naukową, etnologiczną lub antropologiczną wartość, uznawany za godny ochrony prawnej dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju.
interfejs
część systemu operacyjnego odpowiedzialna za komunikowanie się z użytkownikiem. Interakcja ta może odbywać się za pomocą tekstu i klawiatury, grafiki i kursora lub ruchów palca na ekranie - przetwarzane są sygnały użytkownika i maszyny.

Zobacz cały słowniczek.

wróć do spisu treści

Czytelnia ?

wróć na górę