1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

45m
Nie wymaga dostępu do Internetu
Bez Internetu

Ta lekcja jest częścią tematu Język mediów na poziomie szkoła podstawowa 1-3.

Lekcja: Grzecznie i skutecznie - o zasadach dobrej komunikacji

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce ?

Wiedza w pigułce do lekcji ”Jak się komunikować?”

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?

Codziennie komunikujemy się z innymi na wiele sposobów: bezpośrednio, przez telefon, SMS-y, maile. Zajęcia w formie zabawy uczą podstawowych zasad, jakie obowiązują w świecie komunikacji.

Cele operacyjne

Uczestnicy i uczestniczki:

  • wiedzą, jakie są podstawowe zasady komunikacji bezpośredniej, przez telefon, SMS i e-mail;
  • wiedzą, jak zastosować zasady komunikowania się w praktyce.

Przebieg zajęć

1.

Podziel uczestników na grupy. Rozdaj grupom pocięty i powkładany do kopert materiał pomocniczy ”Tworzenie wypowiedzi” (każda z grup musi dostać 4 koperty). Poproś grupy, żeby z wybranych fragmentów ułożyły po trzy wypowiedzi: SMS do kolegi, e-mail do nauczyciela, wypowiedź w rozmowie z rodzicami. Poproś o zaprezentowanie wypowiedzi w postaci scenek.

2.

Powieś na tablicy karton z wydrukowanymi lub przepisanymi sformułowaniami z materiału pomocniczego ”Tworzenie wypowiedzi”. Przeczytaj głośno formy, które widnieją na schemacie (kolejno: najpierw powitania, potem pozdrowienia i pożegnania). Poproś, żeby kolejno podchodziły osoby naprzemiennie z każdej grupy i zaznaczały formy, które pojawiły się w scenkach w poprzednim ćwiczeniu. Otoczcie je kółkami (flamastrem lub kredą). Spytaj uczestników, w jakich sytuacjach można użyć pozostałych form.

3.

W tych samych grupach co w ćwiczeniu 1. uczestnicy i uczestniczki siadają blisko siebie (tak, żeby móc się swobodnie naradzać). Każda grupa ma plakietkę z napisem „TAK” i „NIE”. Grupy losują, jaką wypowiedź reprezentują. I tak powstanie grupa „SMS” grupa „E-MAIL”, grupa „ROZMOWA” i grupa „ROZMOWA TELEFONICZNA”. Czytaj po kolei zasady (instrukcja dla prowadzącego ”Zasady komunikacji”), a uczestnicy muszą pokazać plakietkę „tak” lub „nie”, zależnie od tego, czy dana zasada ich dotyczy czy nie. Na tablicy zapisuj punktację.

4.

Zwróć uwagę, że w tabelce jest kilka zasad, które dotyczą wszystkich form komunikacji. Są to powitania, pożegnania oraz zasada, żeby nikogo nie obrażać i nie używać brzydkich słów. Nieważne, jak i z kim się komunikujemy, te zasady zawsze obowiązują. Podsumuj lekcję mówiąc, że różne formy komunikacji rządzą się różnymi zasadami. Im bardziej przestrzegamy zasad, tym skuteczniej, szybciej i przyjemniej będziemy się komunikować z innymi ludźmi. Powiedz, że podstawową zasadą jest zawsze szacunek do drugiej osoby.

Ewaluacja

Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:

  • rozumieją, że różne formy komunikacji rządzą się różnymi zasadami?
  • wiedzą, że podstawową zasadą w komunikacji jest szacunek do drugiej osoby?

Opcje dodatkowe

Lekcja z komputerami. Wybierz ciekawe forum tematyczne dla dzieci (np. na stronie http://www.otopjunior.org.pl/) i zaprezentuj dzieciom, w jaki sposób dzieci komunikują się poprzez stronę internetową. Zwróć szczególną uwagę, że strona ma swój regulamin, gdzie także szacunek jest pierwszą zasadą, której trzeba przestrzegać.

wróć do spisu treści

Materiały ?

wróć do spisu treści

Zadanie dla ucznia ?

Zadanie 1

Oznacz poniższe zdania jako prawdę lub fałsz.

  • Prawda Fałsz SMS można wysłać o dowolnej godzinie, nawet w nocy.
  • Prawda Fałsz Kiedy rozmawiam z nauczycielem, nie muszę mówić, jak mam na imię, bo on dobrze wie.
  • Prawda Fałsz Kiedy piszę e-mail, powinnam się podpisać.
  • Prawda Fałsz Za obrażanie kogoś w SMS-ach i e-mailach można trafić do sądu, a dorośli nawet do więzienia.
  • Prawda Fałsz Kiedy rozmawiam z rodzicami kolegi, także powinienem na początku rozmowy się przywitać, a na końcu pożegnać.
  • Prawda Fałsz Kiedy rozmawiam przez telefon, nie mogę trzymać rąk w kieszeniach.
wróć do spisu treści

Słowniczek ?

komunikacja
przekazywanie i odbieranie informacji pomiędzy ludźmi lub urządzeniami
SMS
e-mail

Zobacz cały słowniczek.

wróć do spisu treści

Czytelnia ?

wróć na górę