1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

45m
Nie wymaga dostępu do Internetu
Bez Internetu

Ta lekcja jest częścią tematu Korzystanie z informacji na poziomie szkoła podstawowa 1-3.

Lekcja: Prezentacje

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce ?

Materiał z lekcji „Jak uporządkować wiadomości” oraz ”Sztuka prezentacji”

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?

Na każdym etapie życia trzeba prezentować wyniki swoich prac. Im szybciej człowiek zapamięta podstawowe zasady dobrej prezentacji, tym łatwiej będzie mu ją samodzielnie przygotować. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, jakie są cechy dobrej prezentacji.

Cele operacyjne

Uczestnicy i uczestniczki:

  • wiedzą, co to jest prezentacja i po co się ją robi,
  • wiedzą, jakie są cechy dobrej prezentacji,
  • potrafią stworzyć prostą prezentację - plakat,
  • wiedzą, że prezentację można przygotować w formie tradycyjnej albo cyfrowej (w komputerze).

Przebieg zajęć

Przed zajęciami poproś, żeby dzieci zgromadziły materiały do plakatu o zdrowej żywności. Wytłumacz, że mogą to być zdjęcia, rysunki, wiadomości, a także muzyka i filmy. Kilka dni przed lekcją upewnij się, że uczestnicy przygotowali się do zajęć.

1.

Pokaż uczestnikom ilustrację ”prezentacja” (materiał pomocniczy ”Prezentacja” - dobrze żeby był jeden obrazek dla jednej osoby, potem przyda się jako materiał z lekcji). Poproś, żeby uczestnicy sami odgadli, jakie formy prezentacji zostały narysowane i nazwali je. Powiedz, że zawsze, ilekroć musimy innym przekazać wyniki pracy na jakiś temat, to jest to forma prezentacji.

2.

Zapytaj uczestniczki i uczestników, jaką formę prezentacji najbardziej lubią oglądać i dlaczego? Najważniejsze argumenty wypisz na arkuszu papieru pod znakiem ”+”. Potem zapytaj jakich form nie lubią? Najważniejsze argumenty zapisz pod znakiem ”-”. Z argumentów wyłoni się obraz prezentacji atrakcyjnej dla widza. Taka prezentacja powinna być: krótka, ciekawa, dowcipna, nieprzeładowana, atrakcyjna wizualnie, estetyczna, taka z której łatwo zapamiętać najważniejsze rzeczy. Być może wyjdą wam też inne cechy dobrej prezentacji. Zapiszcie te cechy hasłami na oddzielnym arkuszu. Wyraźnie podkreśl, że właśnie taka powinna być prezentacja dla zgromadzonych w sali uczestników. Podstawowym zadaniem prezentacji jest trafienie do odbiorcy. Inną zrobimy dla nauczycieli, inną dla kolegów, a jeszcze inną dla przedszkolaków.

3.

Podziel uczestników na 2-3 osobowe zespoły. Poproś, żeby grupy przygotowały plakat o zdrowym odżywianiu się, wykorzystując zgromadzone materiały. Powiedz, że ma to być prezentacja dla kolegów z klasy. Przypomnij, że plakat robią według zasad tworzenia dobrej prezentacji wypisanych w poprzednim ćwiczeniu. Plakat ma reklamować zdrowe jedzenie i ma być atrakcyjny dla kolegów.

4.

Poproś grupy o zaprezentowanie w minutowym wystąpieniu swoich plakatów. Podkreśl, że nie chodzi o dokładne opowiedzenie szczegółów (wszyscy je widzą), ale o ciekawe zaprezentowanie całości.

5.

Powiedz uczestnikom, że prezentować wyniki pracy można za pomocą mediów. Służą do tego programy, w których można przygotować prezentacje slajdów, multimedialny plakat, własny film czy słuchowisko. Podkreśl, że niezależnie od tego czy przygotowujemy projekt w komputerze czy tradycyjnie na papierze musi on spełniać cechy dobrej prezentacji. Zasady prezentowania pozostają te same, zmieniają się tylko narzędzia. Dodatkowo projekty przygotowane w komputerze łatwiej przechowywać i przesyłać między sobą. Z kolei projekty tradycyjne pozwalają rozwinąć zmysł artystyczny, własnoręcznie wykonać komiksy czy ilustracje, bez konieczności skanowania ich. Powiedz, że zasady prezentowania obowiązują niezależnie od tematu prezentacji. Nawet w najtrudniejszych naukowych wykładach dodaje się śmieszne rysunki, żeby rozluźnić atmosferę lub obudzić tych, co zasnęli. Zachęć uczestników to kreatywności i odwagi w swoich prezentacjach.

Ewaluacja

Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:

  • wiedzą, co to jest prezentacja,
  • wiedzą, jakie cechy powinna mieć dobra prezentacja,
  • rozumieją, że formą tradycyjną i cyfrową rządzą te same zasady.

Opcje dodatkowe

Jeśli masz możliwość przeprowadzenia lekcji w sali komputerowej rozważ tworzenie plakatu w formie cyfrowej np. w programie Poster Designer lub Glogster. Pamiętaj, że wtedy przygotowane przez uczestników materiały także muszą mieć formę cyfrową (na płycie lub pendrivie). Zapoznaj się wcześniej z możliwościami wybranego programu, żebyś mógł służyć uczestnikom za przewodnika podczas lekcji. Pamiętaj, że lekcja przy komputerach zajmie więcej czasu, powinieneś na nią liczyć 2 x 45 min.

wróć do spisu treści

Materiały ?

wróć do spisu treści

Zadanie dla ucznia ?

Uczestnik na karce z ilustracją, która otrzymał w ćwiczeniu 1, podpisuje formy prezentacji, a następnie zakreśla cechy dobrej prezentacji. Spośród słów, wybiera te, które, jego zdaniem, opisują dobrą prezentację. Słowa: nudna, fascynująca, długa, krótka, bardzo poważna, czasem dowcipna, ilustrowana, bez obrazków, małe litery, duże litery, dużo tekstu, mało tekstu, ładna, niechlujna,

wróć do spisu treści

Czytelnia ?

wróć na górę