1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

45m
Wymaga dostępu do Internetu
Internet

Ta lekcja jest częścią tematu Kreatywne korzystanie z mediów na poziomie szkoła podstawowa 4-6.

Lekcja: Zaplanuj cyfrową opowieść

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce ?

Dla nauczyciela

Nowe media dostarczają wielu możliwości tworzenia treści, kreowania nowatorskich form wypowiedzi. Urządzenia mobilne, dzięki którym można szybko zrobić zdjęcie i nagrać film lub dźwięk oraz łatwe w obsłudze programy komputerowe do obróbki zdjęć i montowania krótkich filmów dają szansę na niestandardowe działania edukacyjne. Lekcja ma na celu pokazanie możliwości wykorzystania codziennych aktywności młodzieży w celach innych niż tylko rozrywkowe, co uatrakcyjni proces uczenia się. Kształtowane są także kompetencje pracy w grupie oraz umiejętności organizacyjne. Proces tworzenia materiałów do większej wypowiedzi pobudza kreatywność oraz umiejętności negocjacyjne.

Efektywna praca w grupie opiera się na następujących warunkach i działaniach:

 • Dokładnie przemyślenie tematu pracy oraz zaplanowanie objętości. Każdy członek zespołu powinien wiedzieć, jak dużo materiałów ma przygotować i na jaki temat.
 • Ustalenie planu działań oraz terminów zakończenia poszczególnych etapów pracy.
 • Podział zadań. Jeśli któremukolwiek elementowi pracy nie zostanie przyporządkowany wykonawca, prawdopodobnie nikt się nim nie zajmie.
 • Pozostawanie w kontakcie i wymiana uwag w grupie oraz z opiekunem.

Dla ucznia

Przypomnij sobie swój ulubiony film. Żebyś mógł go obejrzeć i podyskutować o nim ze znajomymi, cały zespół ludzi pracował na efekt, jaki widzisz na ekranie. Ich praca ma poszczególne etapy. Kiedy zaczynasz pracę nad zadaniem domowym, zrób to samo.

 1. Zaplanowanie pracy — wymyślenie tematu, ustalenie, jak najciekawiej o nim opowiedzieć.
 2. Wybranie i zgromadzenie wszystkiego, co potrzebne do zaprezentowania tematu. Filmowcy np. wybierają aktorów, reżysera, szyją kostiumy. Jeśli nauczyciel nie powiedział dokładnie, co zrobić, możesz napisać wypracowanie, zrobić zdjęcia, nakręcić film, nagrać dźwięki. Możesz także połączyć te elementy. Wybieraj najciekawsze z nich oraz te, które najlepiej pokazują to, co chcesz powiedzieć.
 3. Ustalenie, w jaki sposób pokazać efekt pracy. Film można obejrzeć w telewizji, w kinie lub internecie. Ty możesz pokazać swoją pracę w zeszycie, w internecie — na blogu lub na YouTubie albo stworzyć prezentację.

Nad filmem pracuje wielki zespół ludzi. Każdy wykonuje swoje zadanie. Jeśli pracujesz w grupie, nie zapomnij ustalić, kto czym się zajmuje. Jeśli obowiązki będą podzielone, praca będzie szybsza i przyjemniejsza.

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?

Uczestnicy samodzielnie planują działania, a następnie tworzą lub szukają treści do wspólnego projektu, jakim będzie film przyrodniczy lub dokumentalny.

Cele operacyjne

Uczestniczki i uczestnicy:

 • wiedzą, że do jednego projektu można użyć różnych form medialnych (nagranie filmowe, nagranie dźwięku, zdjęcia, teksty);
 • potrafią nagrać film, nagrać dźwięk, wykonać fotografię;
 • potrafią zaplanować pracę w grupie z różnymi formami medialnymi.

Przebieg zajęć

Ze względu na zaproponowany temat zajęcia należy przeprowadzić w plenerze. Jeżeli to niemożliwe, zaproponuj uczestnikom inny temat, który będziecie w stanie zrealizować wewnątrz budynku. Na zajęcia będą potrzebne aparaty cyfrowe lub telefony z możliwością robienia zdjęć, nagrywania filmów i dźwięku.

1.

Powiedz uczestnikom, że waszym celem jest stworzenie edukacyjnego filmu przyrodniczego na temat „Piękno tkwi w szczegółach”. Jeśli lekcja musi odbyć się w budynku, zaproponuj temat „Klasa”. Podziel uczestników na 3 grupy: filmowców, fotoreporterów i dźwiękowców. Wspólnie, w toku dyskusji ustalcie, jakie obiekty są celem waszej wycieczki (np. mrówki, biedronki, liście, ptaki, płatki śniegu, skały i minerały, kora drzew itp.). W przypadku tematu „Klasa” celem może być udokumentowanie, jak wygląda klasa szkolna, jakie ma wady i zalety, które przedmioty budzą sympatię, a które są nielubiane itd. Wszystkie grupy będą zajmowały się wybranym w toku dyskusji obiektem.

2.

Powiedz grupom, żeby stworzyły materiały do filmu — grupa filmowców: trzy nagrania po 1 minucie, grupa fotografów: 10 zdjęć (można zrobić więcej, a potem wybrać 10 najlepszych), grupa dźwiękowców: nagranie 3 odgłosów przyrodniczych (np. szumu liści, płynącej rzeki, śpiewu ptaków). W klasie zamiast nagrania dźwięków przyrody można nagrać wypowiedzi innych uczestników lub dźwięki typowe dla szkoły np. skrzypienie kredy piszącej po tablicy.

3.

Poproś grupy, żeby zaprezentowały najlepsze nagrania filmowe, dźwiękowe i zdjęcia (nagrania: po jednym, zdjęcia: 3 wybrane). Najlepiej, gdyby udało się wyświetlić efekty prac na rzutniku multimedialnym. Podsumuj, mówiąc, że nagrane treści mogą posłużyć za materiał do stworzenia filmu przyrodniczego (lub dokumentalnego o szkole). Wymagają jednak odpowiedniego montażu i obróbki w programie komputerowym oraz być może komentarzy lub napisów, aby treść była zrozumiała dla widza.

Porozmawiaj z uczestnikami, jak wyobrażają sobie wasz film? Jaki powinien mieć początek, środek i koniec? Jaki powinien być nastrój filmu (smutny, wesoły)? Jaką muzykę by dodali, żeby ten nastrój osiągnąć? Na koniec rozmowy podkreśl, że stworzenie filmu czy dobrej prezentacji multimedialnej zawsze wymaga jasnego sformułowania pomysłu, co i w jaki sposób chcemy przedstawić.

Ewaluacja

Czy po przeprowadzonych zajęciach uczestnicy i uczestniczki:

 • potrafią wykonać proste zadania typu: fotografowanie, nagranie filmu, nagranie dźwięku?
 • wiedzą, że można łączyć różne formy w jednym projekcie?

Opcje dodatkowe

Jeżeli dysponujesz większą ilością czasu, to warto poświęcić go na wspólne nagranie filmu krótkometrażowego. Gotową pracę można zaprezentować na specjalnym pokazie, na który zostaną zaproszone rodziny uczestników i uczestniczek zajęć.

wróć do spisu treści

Materiały ?

wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?

Zadanie 1

Oznacz poniższe zdania jako prawdziwe lub fałszywe.

 1. Prawda Fałsz Film zawsze kręci tylko jedna osoba.
 2. Prawda Fałsz Dźwięk do filmu można nagrać osobno.
 3. Prawda Fałsz Zdjęcia nie mogą się przydać przy tworzeniu filmu.
 4. Prawda Fałsz Dźwięki, filmy i zdjęcia mogą złożyć się w jedną całość w postaci cyfrowej opowieści.
wróć do spisu treści

Słowniczek ?

cyfrowa opowieść
opowieść w formie multimedialnej, przedstawiona za pomocą połączenia różnych form przekazu, np. tekstu, animacji, dźwięku, obrazu, wideo

Zobacz cały słowniczek.

wróć do spisu treści

Czytelnia ?

wróć na górę