1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

45m
Wymaga dostępu do Internetu
Internet

Ta lekcja jest częścią tematu Relacje w środowisku medialnym na poziomie szkoła ponadgimnazjalna.

Lekcja: Wizerunek osób publicznych

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce ?

Jeśli myślisz, że aktorka odbierająca Oscara potknęła się niechcący, a zdjęcie pokazujące gwiazdę w krępującym momencie znalazło się na serwisie plotkarskim przypadkiem — mylisz się.

Tworzenie wizerunku osób publicznych najczęściej jest sprawnie zarządzanym procesem, w którym bierze udział wiele osób.

Wizerunek osoby publicznej to wyobrażenie funkcjonujące na jej temat, postrzeganie jej przez społeczeństwo. Tworzy się go głównie poprzez:

 • analizowanie opinii i stworzenie strategii;
 • manipulowanie informacjami i PR — współpraca z mediami; ukrywanie pewnych faktów, lansowanie innych;
 • pracę nad wyglądem fizycznym — ubiór i styl, postawa i mowa ciała, sposób wypowiadania się itp.;
 • wykorzystywanie mechanizmów psychologicznych i socjologicznych.

Kluczową rolę w budowaniu wizerunku gra wybór i kontrola miejsc, w których osoba publiczna pokazuje się w określony sposób. Są to również przestrzenie w sieci. Aktywność w serwisach społecznościowych mówi o osobowości. Rzadko jednak blogi, posty, tweety pisane są osobiście przez gwiazdy lub polityków. Tak jak resztą działań kreujących wizerunek, zajmują się tym zespoły specjalistów.

Wizerunkiem stosunkowo łatwo można manipulować. Wypowiedzi wyrwane z kontekstu tracą swój pierwotny sens. To samo zdjęcie opatrzone różnymi komentarzami może wywołać różne reakcje.

Za informacjami pojawiającymi się w serwisach plotkarskich (polski Pudelek, amerykański TMZ) zazwyczaj stoją intencje pozytywne (celem jest ocieplenie wizerunku) lub negatywne (działalność mająca zmienić opinię na temat danej osoby). Strony z plotkami mogą wykreować celebrytę, ale mogą także złamać karierę.

Podczas szukania informacji na temat osoby publicznej zwracaj uwagę na to, do jakiego źródła sięgasz. Korzystaj z wielu, sprawdzaj ich wiarygodność i obiektywność, porównuj informacje, konteksty i opinie.

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?

Informacje o osobach publicznych wraz z rozwojem nowych mediów są łatwiej dostępne i jest ich więcej. Przy czytaniu informacji czy oglądaniu zdjęć dotyczących osób publicznych przydatna jest umiejętność krytycznego spojrzenia na ich wizerunek. Uczestnicy i uczestniczki zajęć będą zastanawiać się nad tym, w jaki sposób kreowany jest wizerunek, co wpływa na jego kształtowanie i jakie elementy się na niego składają.

Cele operacyjne

Uczestnicy i uczestniczki:

 • potrafią w sposób krytyczny czytać informacje związane z wizerunkiem osób publicznych;
 • rozumieją, w jaki sposób kształtowany jest wizerunek osób publicznych;
 • wiedzą, że wizerunek osób publicznych może się różnić w zależności od źródła, z którego czerpiemy informacje;
 • wiedzą, co składa się na wizerunek osoby publicznej;
 • wiedzą, że wizerunkiem można łatwo manipulować.

Przebieg zajęć

1.

Poproś uczestników i uczestniczki o wypisanie jak największej ilości słów, pojęć i skojarzeń związanych ze słowem „wizerunek”. Po 2 minutach napisz na tablicy: „Wizerunek”. Rozpocznij burzę mózgów na temat wizerunku. Zapisuj pojawiające się odpowiedzi na tablicy w formie mapy myśli.

Spróbujcie wspólnie podsumować mapę myśli, biorąc pod uwagę odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czym jest wizerunek?
 • Co składa się na wizerunek?
 • Jak kształtowany jest wizerunek?
2.

Napisz na środku tablicy wyrażenie: „osoba publiczna”. Poproś grupę o podawanie nazwisk osób publicznych. Zadając pytania, nakieruj grupę na różne osoby: piosenkarzy, artystów, polityków, biznesmenów, naukowców. Pojawiające się odpowiedzi zapisuj na tablicy.

3.

Podziel uczestników i uczestniczki na grupy po 3 osoby. Daj każdej grupie instrukcję dla grup „Osoba publiczna” (ODT, DOC). Poproś grupy o wykonanie zadania. W razie wątpliwości odpowiedz na pytania.

4.

Poproś grupy o przedstawienie osób, których wizerunki analizowali. Następnie rozpocznij rozmowę dotyczącą kształtowania wizerunku.

Pytania pomocnicze, które możesz zadać:

 • Co składa się na wizerunek osoby publicznej?
 • Jak osoba publiczna może świadomie wpływać na kształtowanie swojego wizerunku?
 • Jak jeszcze kształtowany jest wizerunek osób publicznych?
 • Co wpływa na wizerunek osób publicznych oprócz ich samych i osób z nimi współpracujących?

Jeśli w odpowiedziach nie będzie o tym wzmianki, zwróć uwagę na:

 • sztaby ludzi zaangażowanych w tworzenie wizerunku;
 • rolę serwisów plotkarskich;
 • różne prezentowanie osób w zależności od medium;
 • świadome posunięcia związane z wizerunkiem (ubiór, miejsca, gdzie się pokazują osoby, celowe zdarzenia sprawiające wrażenie przypadkowych).

Ewaluacja

Czy uczestnicy i uczestniczki po przeprowadzeniu zajęć:

 • potrafią w sposób krytyczny czytać informacje związane z wizerunkiem osób publicznych?
 • rozumieją, w jaki sposób kształtowany jest wizerunek osób publicznych?
 • wiedzą, że wizerunek osób publicznych może się różnić w zależności od źródła, w którym są one przedstawiane?
 • wiedzą, co składa się na wizerunek osoby publicznej?
 • wiedzą, że wizerunkiem można łatwo manipulować?

Opcje dodatkowe

Jeśli nie masz dostępu do komputerów, ćwiczenie 3 możesz zmodyfikować. Wydrukuj lub wyświetl na rzutniku zdjęcia Bieber 1, 2 i 3. Następnie poproś grupy o analizę wizerunku na podstawie tych zdjęć.

wróć do spisu treści

Materiały ?

instrukcja dla grup „Osoba publiczna” (ODT, DOC)

Zdjęcia:

Bieber 1, fot.lwpkommunikacio, źródło: http://www.flickr.com/photos/lwpkommunikacio/8208771728/in/photostream/, CC-BY

Bieber 2, fot. iloveJB123, źródło: http://www.flickr.com/photos/67926342@N08/6175344309/, CC-BY

Bieber 3, fot.lwpkommunikacio, źródło: http://www.flickr.com/photos/lwpkommunikacio/8208772668/in/photostream/, CC-BY

wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?

Zadanie 1

Dopasuj poniższe zdarzenia, to strategii kreowania wizerunku, która mogłaby się za nimi stać.

Przeciągnij odpowiedzi i upuść w wybranym polu.

Zdarzenia:

 • Polityk występuje w spocie wyborczym bez krawata.
 • Aktor telenoweli zaczyna pojawiać się na awangardowych wieczorach poetyckich.
 • Piosenkarz zaczyna uprawiać sporty ekstremalne.
 • Prezydent miasta bierze udział w konferencjach naukowych.
 • Mąż znanej piosenkarki wysyła swoje kompromitujące zdjęcia do serwisu plotkarskiego

Cel strategii:

 • Wzbudzenie zainteresowania osobą i przedstawienie jej jako ciekawej.
 • Wzbudzenie zainteresowania osobą przed publikacją książki autobiograficznej.
 • Zmiana postrzegania osoby w kierunku odważnej i przebojowej.
 • Wzmocnienie pozycji osoby i poprawa opinii o jej kompetencjach.
 • Ocieplenie wizerunku osoby i ukazanie jej jako ”zwykłego” człowieka.

wróć do spisu treści

Słowniczek ?

PR
(ang. public relations), kształtowanie, budowanie i utrzymywanie dobrych stosunków danego podmiotu (firmy, osoby publicznej itp.) z otoczeniem.

Zobacz cały słowniczek.

wróć do spisu treści

Czytelnia ?

wróć na górę