1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

45m
Nie wymaga dostępu do Internetu
Bez Internetu

Ta lekcja jest częścią skróconego kursu na poziomie szkoła podstawowa 4-6. Zobacz też pełny kurs.

Lekcja: Opowiadaj ciekawie!

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce ?

Dla nauczyciela

Jedną z klasycznych form złożonych wypowiedzi autorskich jest reportaż — subiektywna opowieść opisująca nieznany bądź trudny temat, złożona ze słowa pisanego i fotografii lub dźwięku. Dzięki nowym mediom można łączyć różne środki ekspresji i formy artystyczne po to, by stworzyć cyfrowe narracje.

Cyfrowa narracja to jedna z najbardziej pobudzających kreatywność form wyrazu. Składają się na nią połączone, zdigitalizowane i przetworzone klasyczne środki wypowiedzi: zdjęcia, ilustracje, słowo mówione, słowo pisane, filmy, muzyka, dźwięki, a także mapy czy współrzędne GPS.

Pliki multumedialne wykorzystywane w narracji cyfrowej powstają przy użyciu komputera, dyktafonu, kamery, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego. Można wykorzystać też zdigitalizowane zdjęcia, filmy i nagrania. Programy komputerowe, takie jak Windows Movie Maker, Adobe Final Cut, edytor sieciowy YouTube służą do montowania tych plików.

Poszczególne elementy można także edytować, np. dźwięki za pomocą programu Audacity, zdjęcia za pomocą Photoshopa, IrfanView, Microsoft Office Picture Manager lub darmowego programu GIMP.

Podstawą jednak jest przygotowanie precyzyjnego scenariusza — ustalenie tematu, wybór i sprecyzowanie poruszanych wątków, dobranie odpowiednich środków wyrazu oraz wyznaczenie odpowiedzialności za poszczególne etapy i elementy (przygotowanie materiałów). Takie zadanie przygotowuje do pracy w grupie — negocjacji obowiązków oraz uświadomienie sobie wagi przyjmowanych zobowiązań. Innym ważnym aspektem jest uwrażliwianie na różnorodność form wypowiedzi artystycznych oraz ich specyfikę estetyczną.

Należy zwrócić uwagę na to, by jak najbardziej szczegółowo przyjrzeć się wszystkim składowym narracji cyfrowej i zaplanować kolejne etapy powstawania scenariusza, przygotowanie i dobranie odpowiednich elementów. Te umiejętności są niezbędne w pracy projektowej.

Dla ucznia

Masz wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia — opowiedz je w ciekawy sposób! Możesz robić zdjęcia, kręcić filmiki, występować w nich, pisać historie albo opowiadać prawdziwe wydarzenia, nagrywać dźwięki lub wykorzystywać czyjeś utwory (za zgodą autora). Sam lub razem z koleżankami i kolegami połącz te wszystkie elementy w jedną całość, żeby przedstawić to, co dla ciebie ważne lub interesujące.

Zacznij od ustalenia tematu, potem podziel się obowiązkami, a na końcu zdecyduj, komu i jak (np. w Internecie) pokazać twoje dzieło!

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?

Lekcja pokazuje, jak wielkie bogactwo form i treści zawierają media i w jaki sposób kreatywnie wykorzystać treści medialne.

Cele operacyjne

Uczestniczki i uczestnicy:

  • wiedzą, że media przekazują ogromne bogactwo treści;
  • wiedzą, że sami mogą tworzyć treści medialne;
  • wiedzą, że treści medialne można przetwarzać na wiele sposobów.

Przebieg zajęć

Poproś o przyniesienie na zajęcia jak największej ilości zdjęć, obrazków i informacji o najstarszej budowli w waszej okolicy. Zaznacz, że istotne są też ciekawostki, anegdoty, legendy, humorystyczne rysunki, historyczne zdjęcia itd. (nie tylko notki encyklopedyczne). Przynieś sporo tego typu materiałów na wypadek, gdyby zadanie okazało się zbyt trudne dla uczestników.

1.

Poproś o położenie wszystkich materiałów na jednym stole. Będą to prawdopodobnie głównie wydruki z Internetu. Powiedz, że większość materiałów zgromadzonych na stole zawdzięczamy mediom. Omów krótko z uczestnikami, jakie rodzaje materiałów znalazły się na stole (zdjęcia, rysunki, teksty). Zapytaj, jakie jeszcze mogą być materiały, których nie dało się wydrukować i przynieść (filmy, słuchowiska radiowe, programy telewizyjne).

2.

Podziel uczestników na grupy po 3–4 osoby. Rozdaj im materiał pomocniczy „Plakat” (ODT, DOC). Poproś o wykonanie zadania. Poproś także, żeby uczestnicy nie informowali się nawzajem, jakie dostali zadanie. Pomóż w sprawiedliwym podziale zgromadzonych materiałów (poproś, żeby z każdej grupy do stolika z materiałami podeszły 2 osoby i wybrały, co im się najbardziej przyda do tworzenia plakatu). Każda z grup tworzy plakat o zabytku na inny temat: plakat o historii, architekturze, humorystyczny itd. Nauczyciel powinien podkreślić, że najważniejsze jest osiągniecie celu, czyli wybranie tekstów i ilustracji na zadany temat i umieszczenie ich w sposób czytelny i estetyczny na plakacie.

3.

Poproś grupy o powieszenie plakatów w przygotowanym miejscu, tak żeby wisiały koło siebie. Grupy oglądają prace innych grup. Po obejrzeniu poproś, żeby usiedli blisko plakatów. Uczestnicy odgadują, jakie zadanie dostały kolejne grupy. Zwróć uwagę, że o tej samej rzeczy można mówić na wiele sposobów i w zależności od tego, co chcemy opowiedzieć (historię, ciekawostki, najważniejsze informacje), w inny sposób wybiera się materiały i inaczej prezentuje treść. Powiedz, że właśnie w kreatywny sposób skorzystali z przekazów medialnych. Przypomnij, że można także wykorzystać inne formy medialne (film, audycja radiowa), o ile wykorzystujemy je w szkole. Jeśli chcemy opublikować swoją pracę (w internecie, na wystawie poza szkołą, w gazecie itd.), możemy wykorzystywać tylko utwory, których autor wyraził na to zgodę, np. publikując je na licencji umożliwiającej powtórne wykorzystanie.

Ewaluacja

Czy po przeprowadzonych zajęciach uczestnicy i uczestniczki:

  • wiedzą, że można kreatywnie korzystać z przekazów medialnych?
  • wiedzą, że przekazy medialne otrzymują przez Internet, telewizję, radio i prasę?
wróć do spisu treści

Materiały ?

Materiał pomocniczy „Plakat” (ODT, DOC)

wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?

Zadanie 1

Wpisz w luki odpowiednie słowa.

nagranieartykułów prasowychzdjęciafilm

Julia i Janek otrzymali zadanie, by zaprezentować w klasie, co media mówią na temat budowy ścieżek rowerowych w ich mieście. Zaczęli od przejrzenia dostępnych w Internecie . Następnie znaleźli osób odpowiedzialnych za decyzję w sprawie budowy ścieżek oraz zdjęcia i informacje o osobach, które są przeciwne tej budowie. Ściągnęli także , na którym ekspert mówi o wadach i zaletach nowych ścieżek rowerowych w mieście. Na podstawie tych materiałów postanowili nagrać , w którym wystąpią sami jako dziennikarze i opowiedzą o problemie.

Opcje dodatkowe

Uczestnicy gromadzą materiały wyłącznie w komputerze. Na zajęciach tworzą wirtualny plakat przy pomocy programu http://www.glogster.com/. Po wykonaniu pracy uczestnicy uczą się, jak podzielić się wirtualnym plakatem ze znajomymi.

wróć do spisu treści

Słowniczek ?

digitalizacja
nadawanie formy cyfrowej dziełom analogowym np. zeskanowanie zdjęcia

Zobacz cały słowniczek.

wróć do spisu treści

Czytelnia ?

wróć na górę