1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych

Katalog kompetencji w formacie PDF można pobrać tu.

Przeglądaj kompetencje (rozwiń)

Poziom edukacyjny:

edukacja formalna
edukacja ustawiczna

Kategorie kompetencji:

  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)

Wybrane kompetencje – Szkoła podstawowa 4-6

Język mediów

Językowa natura mediów

- Zna pojęcie technologii analogowej i cyfrowej; np. wie, że media cyfrowe opierają się na kodowaniu przekazów w formie zapisu binarnego (zero-jedynkowego, innego niż powszechnie stosowany dziesiętny).
- Zna podstawowe pojęcia związane z językiem filmu oraz fotografii, zarówno w odniesieniu do mediów analogowych, jak i cyfrowych;
np. wie, czym jest kadr, ujęcie, montaż, zna proces powstawania fotografii i filmu w technologii analogowej i cyfrowej.
- Umie własnymi słowami wskazać najprostsze różnice między zapisami analogowymi i cyfrowymi oraz wskazać przykłady urządzeń do zapisu i odtwarzania w obu technologiach; np. wie, czym różni się zapis fotografii cyfrowej od zapisu na kliszy.
- Zna różnice pomiędzy przekazem wideo, dźwiękowym i tekstowym.
- Umie wskazać ograniczenia w odbiorze tych przekazów oraz wyciągać proste wnioski praktyczne; np. wie, że czytanie książki wymaga większego skupienia uwagi i wyobraźni niż oglądanie telewizji; że słuchanie radia zwykle mniej angażuje uwagę.
- Rozumie pojęcie multimediów jako technologii integrujących różne techniki przekazu; np. wie, że łączą one dźwięki, teksty pisane, fotografie i filmy, że dzięki technologii cyfrowej mamy większą możliwość nie tylko modyfikowania, ale i łączenia zapisywanych dotąd w odmienny sposób przekazów.