1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych

Katalog kompetencji w formacie PDF można pobrać tu.

Przeglądaj kompetencje (rozwiń)

Poziom edukacyjny:

edukacja formalna
edukacja ustawiczna

Kategorie kompetencji:

  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)

Wybrane kompetencje – Gimnazjum

Kreatywne korzystanie z mediów

Przetwarzanie

- Umie przetwarzać znalezione, dostępne lub przygotowane wcześniej rozbudowane kolekcje treści medialnych złożone ze zdjęć, grafiki, filmów wideo, dźwięku (np. reorganizować archiwum: tworzyć nowy podział na kategorie, foldery itp., modyfikować część zasobów i zastępować zmienionymi materiałami lub nowymi treściami).
- Potrafi planować działania związane z przetwarzaniem (kolejność podejmowanych działań, np. przetwarzanie zdjęcia, które będzie wykorzystane w filmie itp.).
- Próbuje samodzielnie lub w grupie tworzyć rozbudowane cyfrowe narracje, filmy, hipermedialne projekty (np. strony WWW, interaktywne opowieści np. MyHistro lub interaktywne plakaty, np. Glogster) oparte na zmodyfikowanych samodzielnie lub przez członków grupy treściach lub znalezionych i przetworzonych materiałach.
- Umie samodzielnie digitalizować treści analogowe, np. skanować książki, gazety, dokumenty, zdjęcia.
- Zna analogowe urządzenia medialne: adapter i płyty winylowe, magnetofon kasetowy, odtwarzacz VHS itp. Wie, że można treści zapisane na analogowych nośnikach przekształcić na format cyfrowy, np. podłączając do komputera i korzystając z aplikacji do obróbki muzyki lub wideo.
- Próbuje przetwarzać znalezione zdjęcia i materiały wideo w celu tworzenia parodii, zmiany kontekstu komunikatów i prezentacji nowych treści (np. memy z wykorzystaniem fragmentów innych zdjęć, zrzutów ekranu, klatek filmowych; komiksy; infografiki z wykorzystaniem znalezionych lub stworzonych treści wizualnych lub tekstowych; plakaty).