1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych

Katalog kompetencji w formacie PDF można pobrać tu.

Przeglądaj kompetencje (rozwiń)

Poziom edukacyjny:

edukacja formalna
edukacja ustawiczna

Kategorie kompetencji:

  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)

Wybrane kompetencje – Gimnazjum

Kreatywne korzystanie z mediów

Prezentowanie

- Umie obsługiwać narzędzia do prezentowania treści dostępnych odbiorcom na żądanie w dowolnym czasie (prezentacje multimedialne dostępne asynchronicznie: publikowanie w sieci plików do ściągnięcia lub obejrzenia przez odbiorców), poprzez np. Slideshare, serwer plików lub usługę przechowującą pliki w chmurze.
- Umie prezentować treści na blogu, publikować za pomocą narzędzi do kolektywnego tworzenia treści (np. sieciowy edytor tekstu).
- Umie w grupie przygotować prezentację treści za pomocą systemu typu wiki oraz zakładać i moderować dyskusje sieciowe za pomocą listy dyskusyjnej, forum oraz serwisów społecznościowych.
- Zna podstawy obsługi narzędzi do prowadzenia zbiorowej komunikacji z wykorzystaniem dźwięku i wideo (np. Skype, Hangouts itp.).
- Zna różne formy dziennikarskie; wie, jak można prezentować rozmaite formy wypowiedzi w różnorodnych serwisach internetowych (np. publikować i opisywać film w YouTube, wideo czy podcast w Archiwum Internetowym internetarchive.org).
- Wie, jakie są podstawy pracy dziennikarskiej w internecie i potrafi po wcześniejszym przygotowaniu publikować treści na temat życia w społeczności lokalnej; np. wie, czym jest „dziennikarstwo obywatelskie” i próbuje działać jako dziennikarz obywatelski.
- Umie tworzyć proste archiwa cyfrowe złożone ze zdigitalizowanych materiałów (np. na blogu, wiki, koncie w usłudze przechowującej pliki w chmurze, serwerze plików lub koncie w serwisie do publikacji i przechowywania treści jak np. Internet Archive).