1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych

Katalog kompetencji w formacie PDF można pobrać tu.

Przeglądaj kompetencje (rozwiń)

Poziom edukacyjny:

edukacja formalna
edukacja ustawiczna

Kategorie kompetencji:

  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)

Wybrane kompetencje – Gimnazjum

Kompetencje cyfrowe

Korzystanie z oprogramowania

- Umie wyszukać i uruchomić dowolną zainstalowaną w urządzeniu komputerowym aplikację.
- Wie, że na wielu systemach operacyjnych możliwe jest uruchamianie wielu aplikacji jednocześnie.
- Rozumie, że zainstalowanie aplikacji powoduje zajęcie pewnych zasobów urządzenia komputerowego (np. przestrzeń dyskowa, pamięć wewnętrzna).
- Umie otworzyć plik w aplikacji innej niż domyślna dla jego typu.
- Umie znaleźć i przetestować aplikacje lepiej niż aplikacje domyślne dostosowane do swoich potrzeb i upodobań.
- Umie dostosować format zapisu danych do swoich potrzeb, korzystając z dostępnego oprogramowania (np. zapisać prezentację jako PDF, zmienić format z DOC na ODT).
- Umie wykonać typowe czynności konfiguracyjne aplikacji (np. zmienić jej domyślne działanie - folder startowy i docelowy, domyślny format zapisu plików, dostosować jakość i głośność efektów dźwiękowych, jasność obrazu etc.).
- Umie rozróżniać komunikaty informacyjne, ostrzegawcze i komunikaty błędów.
- Umie dobrać dostępne programy graficzne (np. bitmapowe lub wektorowe) do konkretnego zastosowania oraz rodzaju obrazu (formatu pliku graficznego) i wykonywać w nich typowe operacje edycji grafiki.
- Wie, jakie są podstawowe właściwości wektorowego i rastrowego obrazu.
- Umie zmienić rozdzielczość obrazu (pliku graficznego) rastrowego przy użyciu wybranego oprogramowania.
- Umie montować zapis dźwiękowy (cięcie i łączenie fragmentów, sumowanie ścieżek etc.) przy pomocy wybranych aplikacji.
- Umie wymienić najpopularniejsze formaty zapisu dźwięku (np. MP3, Ogg, FLAC).
- Umie zapisać nagrany lub zmontowany dźwięk w jednym z popularnych formatów.
- Rozumie pojęcie rozdzielczości obrazu wideo.
- Umie wymienić najpopularniejsze formaty zapisu wideo (np. MP4, WebM, AVI).
- Wie, że z zapisem wideo można synchronizować napisy i listy dialogowe z zewnętrznych napisów o możliwości wyszukania i wyświetlenia napisów.
- Umie wykonać proste czynności montażowe zapisu wideo (np. cięcie i łączenie fragmentów) przy pomocy wybranej aplikacji.
- Umie zapisać nagrany lub zmontowany zapis wideo w jednym z popularnych formatów.
- Rozumie pojęcie synchronizacji dźwięku i napisów.
- Wie, że pliki można kompresować i tworzyć archiwa skompresowane.
- Umie korzystać ze skompresowanych plików i archiwów przy pomocy dostępnego oprogramowania.
- Umie podać typowe przykłady działania złośliwego oprogramowania i typowe sposoby jego rozpowszechniania.
- Wie, że należy przed instalacją aplikacji zasięgnąć informacji, czy można ją uznać za godną zaufania (czy nie wykazuje cech złośliwego oprogramowania).
- Wie, że istnieje oprogramowanie ochronne, w które urządzenie komputerowe może być wyposażone.
- Wie, z jakich bloków funkcjonalnych składa się tekst i zna podstawowe zasady formatowania tekstu.
- Wie, że wygląd i sposób prezentacji tekstu można kształtować przez definiowane style.
- Umie zastosować podstawowe zasady typografii (takie jak dobór
czcionek i ich parametrów w dokumencie, planowanie i realizacja układu graficznego dokumentu).
- Umie formatować tekst w podstawowym zakresie (włącznie ze stosowaniem twardych spacji, paginacji, nagłówków i stopek).
- Umie współpracować nad tekstem w grupie z wykorzystaniem systemu komentarzy.