Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych

Katalog kompetencji w formacie PDF można pobrać tu.

Przeglądaj kompetencje (rozwiń)

Poziom edukacyjny:

edukacja formalna
edukacja ustawiczna

Kategorie kompetencji:

  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)

Wybrane kompetencje – Szkoła podstawowa 4-6

Język mediów

Kultura komunikacji medialnej

- Rozumie zjawisko wulgaryzacji kultury medialnej, umie oceniać i wybierać przekazy, które temu przeciwdziałają; np. potrafi skrytykować film lub grę komputerową, wskazując jej niski poziom, brak przesłania, ubóstwo środków obrazowania czy warstwy dźwiękowej, agresywny język przekazu.
- Zna wybrane normy grzecznościowe adekwatne do różnych sytuacji komunikacyjnych.
- Umie użyć prostych form grzecznościowych właściwych dla konkretnej sytuacji komunikacyjnej, w której uczestniczy, lub we własnych komunikatach; np. ,,dziękuję za uwagę" podczas nagrywania audycji szkolnego radia lub przygotowywania filmiku dla celów projektu.
- Umie przetłumaczyć emocje wyrażane emotikonami na zdania opisujące i uzasadniające te emocje w komunikacji internetowej;
np. używa stwierdzeń takich jak: ,,Jestem smutny, rozczarowany" zamiast skrótu :-(
- Wie, że język przekazu powinien być dostosowany do konkretnej sytuacji komunikacyjnej.
- Umie dostosować wybrane elementy i formy języka do konkretnych sytuacji komunikacyjnych; np. decyduje o zastosowaniu bądź zaniechaniu używania emotikon w nieformalnych SMS-ach, czatach z rówieśnikami, korespondencji z nauczycielem.