1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

45m
Nie wymaga dostępu do Internetu
Bez Internetu

Ta lekcja jest częścią tematu Relacje w środowisku medialnym na poziomie szkoła ponadgimnazjalna.

Lekcja: Funkcjonowanie w społecznościach internetowych

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce ?

Społeczności internetowe są nie tylko przestrzeniami komunikacji z innymi użytkownikami, lecz także narzędziem budowania swojego kapitału społecznego i zawodowego.

Wyróżnia się dwa rodzaje społeczności: towarzyskie (np. Facebook, nk.pl) i profesjonalne — związane z karierą zawodową (Goldenline, LinkedIn).

Sytuację życiową współczesnego człowieka charakteryzuje mobilność. Dzięki funkcjonowaniu w społecznościach towarzyskich mamy szansę na kontakt z osobami żyjącymi w innych częściach kraju czy świata. W internecie poznajemy także więcej osób niż bezpośrednio. Podtrzymywanie takich znajomości to tzw. luźne więzy. Dostajemy informacje o innych oraz mamy możliwość skorzystania ze znajomości w przyszłości (np. w razie zmiany sytuacji życiowej).

Portale społecznościowe o charakterze profesjonalnym służą rozwijaniu kompetencji zawodowych. Znajdziesz tam ogłoszenia o pracy, praktykach i stażach, a także informacje o konkretnych stanowiskach, aspektach wykonywania danego zawodu czy funkcjonowania danej branży.

Pamiętaj o aktualizowaniu swojego profilu i dodawaniu dokonań zawodowych. Jeśli twoje doświadczenie jest jeszcze niewielkie, umieszczaj informacje o wszystkich swoich działaniach, przede wszystkim takich jak wolontariat lub działalność w szkolnych kółkach zainteresowań. Rekruterzy często szukają pracowników i weryfikują informacje o osobach ubiegających się o pracę na portalach społecznościowych.

Aby dołączyć do społeczności musisz wykonać następujące kroki:

 1. zarejestrowanie się na portalu
 2. stworzenie profilu i wypełnianie go informacjami
 3. dołączanie do istniejących i tworzenie na portalu nowych stron związanych z zainteresowaniami; w ten sposób dociera się do ekspertów i tworzy społeczność

W internecie status i autorytet buduje się na podstawie merytoryki wypowiedzi. Możesz być ekspertem w danej dziedzinie niezależnie od wieku, jeśli tylko wypowiadasz się na temat, na którym naprawdę dobrze się znasz, w odpowiedni sposób — dostosowany do tematu i odbiorców.

Informacje zamieszczane na profilach stają się publiczne, a więc mają też wpływ na wizerunek on-line i off-line, zarówno prywatny, jak i zawodowy. W sieciach profesjonalnych najczęściej podaje się prawdziwe dane osobowe, w towarzyskich — często nie jest to wskazane.

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?

Sieci profesjonalne i towarzyskie, w których jesteśmy, składają się na nasz dostępny kapitał społeczny. Czym on jest? Jak można go wykorzystać? Jak budować? Uczestnicy i uczestniczki, pracując w grupie, stworzą profil w sieci profesjonalnej i wypracują sposoby weryfikowania treści w internecie.

Cele operacyjne

Uczestnicy i uczestniczki:

 • wiedzą, w jaki sposób mogą korzystać ze społeczności profesjonalnych;
 • potrafią wypełnić profil w społeczności profesjonalnej;
 • potrafią wyjaśnić, w jaki sposób internet zaciera tradycyjne podziały między osobami;
 • znają sposoby weryfikacji i potrafią oceniać wiarygodność osób w internecie;
 • wiedzą, czym jest kapitał społeczny;
 • wypracowują pomysły, do czego może być przydatny kapitał społeczny sieci towarzyskiej.

Przebieg zajęć

1.

Zadaj pytania:

 • Co to znaczy, że internet zaciera tradycyjne podziały między osobami?
 • Czy w internecie ma znaczenie, ile mamy lat, jak się ubieramy, jak wyglądamy?

Napisz na tablicy: „Jak poznać eksperta w internecie?”. Zapytaj uczestników i uczestniczki, jakie znają sposoby weryfikacji treści w internecie.

Jeśli nie pojawią się takie odpowiedzi, powiedz o:

 • ilości wypowiedzi,
 • liczbie polubień, plusów i minusów,
 • dacie utworzenia konta,
 • wypowiedziach w innych miejscach w internecie.
2.

Korzystając z „Wiedzy w pigułce”, przedstaw podział na sieci towarzyskie i profesjonalne.

Zwróć uwagę na to, że społeczności internetowe:

 • są naszym kapitałem społecznym,
 • umożliwiają nam kontakt z osobami, z którymi w realnym życiu nie mielibyśmy kontaktu,
 • tworzą luźniejsze relacje (bridging) niż te realne (bonding).

Korzystając ze Słowniczka, wyjaśnij, czym jest kapitał społeczny.

3.

Poproś uczestników i uczestniczki, żeby w parach porozmawiali na temat: „Do czego można wykorzystać swój kapitał społeczny w serwisie społecznościowym?”. Następnie poproś o podawanie pomysłów. Zapisuj je na tablicy. Jeśli nie pojawią się takie odpowiedzi, powiedz o:

 • poszukiwaniu informacji (o punkcie naprawy, o sklepie, o książce do przeczytania),
 • uzyskiwaniu pomocy (w przeprowadzce, znalezieniu współpracownika, pożyczeniu rzeczy),
 • kształtowaniu opinii (o wydarzeniach społecznych, osobach).

Dopytaj: „Co wpływa na wielkość kapitału społecznego?”. Jeśli nie pojawią się takie odpowiedzi, zwróć uwagę na:

 • liczba znajomych,
 • aktywność użytkownika,
 • ilość interakcji z innymi użytkownikami.
4.

Podziel uczestników i uczestniczki na grupy po 3 osoby. Daj każdej grupie jedną kartę pracy dla grup „Profesjonalny profil” (ODT, DOC). Poproś grupy o zapoznanie się z instrukcjami i wykonanie zadania.

Po 15 minutach rozpocznij rozmowę, zadając pytania:

 1. Jak można przedstawić swoją osobę, kiedy nie ma się jeszcze doświadczenia zawodowego?
 2. Jakie informacje można ująć w swoim doświadczeniu?
 3. O czym trzeba pamiętać, komunikując się za pośrednictwem profilu w profesjonalnej sieci?

Zwróć uwagę na:

 • możliwość zdobywania informacji o danym zawodzie,
 • potrzebę aktualizowania swojego profilu.

Ewaluacja

Czy po przeprowadzeniu zajęć uczestnicy i uczestniczki:

 • wiedzą, w jaki sposób mogą korzystać ze społeczności profesjonalnych?
 • potrafią wypełnić profil w społeczności profesjonalnej?
 • potrafią wyjaśnić, w jaki sposób internet znosi tradycyjne podziały między osobami?
 • znają sposoby weryfikacji i potrafią oceniać wiarygodność osób w internecie?
 • wiedzą, czym jest kapitał społeczny?
 • wypracowują sposoby budowania własnego kapitału społecznego w społeczności internetowej?

Opcje dodatkowe

Obejrzyjcie wypowiedź Jonathana Zittraina „Sieć jako przypadkowe dobre uczynki”.

wróć do spisu treści

Materiały ?

karta pracy dla grup „Profesjonalny profil” (ODT, DOC)

wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?

Zadanie 1

Serwisy społeczenościowe w sieci można podzielić na:

wróć do spisu treści

Słowniczek ?

kapitał społeczny
suma umiejętności takich jak: nawiązywanie i podtrzymywanie znajomości, zaufanie, świadomość norm, pozwalających na satysfakcjonujące funkcjonowanie w zorganizowanej grupie (np. społeczeństwie czy klasie szkolnej). Sieć wzajemnych powiązań społecznych, na podstawie których buduje się pozycję w grupie i poza nią. Sieć ta jest także podstawą zdobywania kolejnych kompetencji społecznych.

Zobacz cały słowniczek.

wróć do spisu treści

Czytelnia ?

wróć na górę