Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

45m
Nie wymaga dostępu do Internetu
Bez Internetu

Ta lekcja jest częścią tematu Język mediów na poziomie szkoła podstawowa 1-3.

Lekcja: Myślę, że… - o wyrażaniu swojej opinii

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce ?

Wiedza w pigułce do lekcji ”Czym się różni informacja od opinii?”

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?

Kiedy dziecko zaczyna poruszać się w świecie mediów, najwyższa pora rozstać się z dziecinnymi określeniami „to jest fajne” albo „to jest głupie”. Młody człowiek powinien wiedzieć, jak może wyrażać własną opinię. W trakcie zajęć dowie się, czym się różni opinia od faktu i w jaki sposób kulturalnie przedstawić własne zdanie.

Cele operacyjne

Uczestnicy i uczestniczki:

  • wiedzą, co to jest opinia;
  • potrafią wyrazić opinię;
  • wiedzą, co to znaczy, że ktoś ma inny gust.

Przebieg zajęć

1.

Odtwórz uczestnikom z platformy „Wolne lektury” audiobook „Przygody Tomka Sawyera” Marka Twaina, rozdział 2.

2.

Rozdaj karteczki samoprzylepne i poproś uczestniczki i uczestników, żeby napisali, co myślą o audiobooku, którego wysłuchali. Powiedz, że można ocenić zarówno treść jak formę przekazu medialnego. Zachęć do szczerych wypowiedzi. Zapisane karteczki uczestnicy przyklejają na tablicy.

3.

Podziel tablicę na 2 części, napisz nad pierwszą „Fakty”, a nad drugą „Opinie”. Przeczytaj głośno teksty z karteczek. Poproś uczestników, żeby pomogli podzielić karteczki na dwie części. Powiedz, że opinie poprzedzamy konkretnymi zwrotami. Skorzystaj z Instrukcji dla prowadzącego ”Fakty i opinie”.

4.

Podziel uczestników na grupy po 3-4 osoby. Rozdaj ilustracje ze skarbami Tomka (Materiał pomocniczy ”Skarby Tomka” [BRAKUJĄCY MATERIAŁ]). Poproś uczestniczki i uczestników, żeby sformułowali wspólnie 3-4 zdania opinii o skarbach Tomka. Poproś przedstawicieli grup o przeczytanie opinii. Powiedz, że gusta bywają różne. Nie wszystkim musi się podobać to samo. To, co Tomek uważał za zbiór skarbów, dla innej osoby może być stertą śmieci. Wyraźnie podkreśl, że nie warto oceniać cudzego gustu. Lepiej kulturalnie wyrazić własną opinię i uszanować cudzą.

Ewaluacja

Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:

  • rozumieją różnicę między faktem a opinią?
  • potrafią wyrazić własną opinię?

Opcje dodatkowe

Jeśli masz więcej czasu, możesz przeprowadzić mini-debatę na temat tego, czy zachowanie Tomka było uczciwe. Przez cały czas debaty przypominaj uczestnikom, że wyrażając własną opinię, używają sformułowań: „Myślę że…”, „Moim zdaniem…” itd.

wróć do spisu treści

Materiały ?

wróć do spisu treści

Zadanie dla ucznia ?

Wybierz zdania, które wyrażają opinię.

1. Tomek miał 9 lat. (fakt)

2. Myślę, że zdechły szczur jest obrzydliwy. (opinia)

3. Według mnie to, co robił Tomek, nie było uczciwe. (opinia)

4. Według mnie to, co robił Tomek, było uczciwe. (opinia)

5. Ciotka kazała Tomkowi malować płot. (fakt)

6. Podejrzewam, że Tomek świetnie się bawił, nabierając kolegów. (opinia)

7. Tomek znacznie się wzbogacił na nabieraniu kolegów. (fakt)

8. Płot został pomalowany na biało. (fakt)

wróć do spisu treści

Słowniczek ?

Zobacz cały słowniczek.

wróć do spisu treści

Czytelnia ?

wróć na górę