1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

45m
Wymaga dostępu do Internetu
Internet

Ta lekcja jest częścią skróconego kursu na poziomie gimnazjum. Zobacz też pełny kurs.

Lekcja: Twórczość ery cyfrowej

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce ?

Dostępność nowoczesnych rozwiązań technologicznych sprawia, że możemy łatwo tworzyć i przetwarzać różnorodne materiały: teksty, zdjęcia, obrazy, filmy czy muzykę. Czasem robimy to, aby spełniać się artystycznie, kiedy indziej — żeby przygotować szkolny projekt, albo żeby przekazać jakąś ważną treść innym. W zależności od naszych celów, możemy wykorzystywać różne łatwo dostępne narzędzia.

Niektóre z nich służą pracy zespołowej. Są one przydatne np. gdy mamy wspólnie wykonać projekt do szkoły. To m.in. Google Drive i strony wiki umożliwiają wielu osobom jednoczesne tworzenie i edytowanie tekstu, arkusza kalkulacyjnego czy prezentacji. Sieciowa współpraca będzie owocna, jeśli wcześniej dobrze zaplanujemy i podzielimy nasze działania. Podczas pracy on-line możemy porozumiewać się na bieżąco za pomocą czatów lub maili.

Wiele innych narzędzi służy do obróbki, przetwarzania i łączenia zgromadzonych materiałów. Można w ten sposób wykorzystywać własne utwory (np. samodzielnie zrobione zdjęcia i filmy, nagrany dźwięk) lub też te znalezione w sieci czy zdigitalizowane. Gdy korzystasz z czyjejś pracy, koniecznie przywołuj autora źródłowych materiałów. Łącząc pochodzące z różnych źródeł elementy i w ten sposób zmieniając ich pierwotną treść, możesz stworzyć własny remiks.

Za pomocą łatwo dostępnych programów możesz również wykonać narrację cyfrową. Współcześnie opowiadać możemy nie tylko za pomocą słów, ale też filmu, dźwięku i obrazów. Opowieści wykorzystujące i łączące różne techniki multimedialne to właśnie narracje cyfrowe. Mogą one być np. prezentacjami, zwykle jednak nadaje się im formę video. Skarbnicą takich multimedialnych opowieści jest YouTube.

Internet jest też bardzo pomocny po stworzeniu cyfrowego dzieła — w dotarciu z nim do odbiorcy. Jeśli chcesz, aby obejrzały go tylko wybrane osoby, możesz zamieścić go na Dysku Google lub innym dysku internetowym (np. Dropbox) i zabezpieczyć folder hasłem. A jeśli, przeciwnie, chcesz zdobyć wielu odbiorców, możesz założyć bloga i promować swoją twórczość na portalach społecznościowych (np. artystycznych, jak Digart). Dzięki wbudowanym licznikom wizyt i narzędziom statystycznym, dowiesz się, czy i w jakim tempie zyskujesz popularność.

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?

Uczestnicy i uczestniczki tworzą w internecie relację z wydarzenia, w którym brali udział. Wykorzystują multimedialne materiały (teksty, fotografie, nagrania wideo). Podgrupy opracowują poszczególne elementy, celem jest jednak stworzenie spójnego dzieła.

Przed zajęciami:

Uczestnicy i uczestniczki przygotowują multimedialne materiały relacjonujące wydarzenie, w którym wspólnie brali udział (w szkole, na wycieczce itp.) — teksty opisujące cel, przebieg i efekt wydarzenia (zarówno poważne, np. w formie dziennikarstwa obywatelskiego, jak i rozrywkowe), dokumentację fotograficzną, nagrania filmowe z najciekawszymi momentami i opiniami osób uczestniczących w wydarzeniu. Materiały mają zostać opublikowane w internecie w zwartej formie (blog, strona w serwisie społecznościowym, multimedialna gazeta).

Cele operacyjne

Uczestnicy i uczestniczki:

 • potrafią wykorzystać różnorodne umiejętności w grupie do stworzenia wspólnego dzieła;
 • potrafią wspólnie stworzyć i dopracować różnorodne materiały multimedialne i ciekawie je zaprezentować w internecie;
 • potrafią rozpoznać i rozdzielić treści merytoryczne i poważne od lekkich i rozrywkowych;
 • potrafią stworzyć remiksy swoich multimedialnych prac;
 • wiedzą, że warto dbać o promocję efektów swojej pracy, aby dotrzeć do odbiorców i otrzymać ich komentarz dotyczący swojego dzieła.

Przebieg zajęć

1.

Podziel uczestników i uczestniczki na 5 działów zajmujących się:

 • tekstami — Dział REDAKCJA
 • fotografiami — Dział FOTOEDYCJA
 • nagraniami filmowymi — Dział STUDIO
 • administracją internetowej platformy dla relacji z opisywanych wydarzeń — Dział INTERNET
 • strategią promocyjną — Dział PROMOCJA

Każdej grupie rozdaj instrukcję z materiału „Multimedialna relacja z wydarzenia” (ODT, DOC).

Dobrze, aby osoby tworzące poszczególne rodzaje dokumentacji (tekstowych, fotograficznych czy filmowych) działały w odpowiadających im działach, a administracją i promocją zajmowały się osoby mające z tym wcześniej do czynienia (osoby z grupy administratorów same mają bloga albo przynajmniej „lubią się” z komputerem, a osoby promujące są aktywne w sieciach społecznościowych i internecie) lub mające talent do tego typu działań. Każdy dział na początku swojej pracy wybierze swojego reprezentanta do konsultacji z reprezentantami innych działów. Chodzi o to, aby członkowie działów wiedzieli, co dzieje się w innych działach, aby ich praca była spójna i skoordynowana.

Przekaż każdemu zespołowi odpowiednią instrukcję.

2.

Dział PROMOCJA prezentuje miejsce, gdzie znalazły się wszystkie przygotowane materiały, po nim pozostałe działy omawiają swoje materiały. Następnie uczestnicy i uczestniczki na forum opowiadają o pracy w działach, dobrych pomysłach, trudnościach i udanych działaniach.

Poprowadź dyskusję, zadając pytania (jeśli tematy te jeszcze nie pojawiły się w dyskusji):

 • Jak presja czasu wpłynęła na pracę zespołów?
 • Czy koordynacja działań całej grupy pomagała?
 • Czemu służy promocja w tego typu działaniach?
 • Do czego może przydać się badanie danych statystycznych odbioru tego typu działań?

Podsumuj ze swojej strony stworzoną prezentację, a na koniec zapytaj, jakiego typu wydarzenia warto prezentować w ten sposób, a jakie w inny (jaki?).

Ewaluacja

Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:

 • uważają współpracę grupową za efektywną metodę pracy?
 • umieją spośród dostępnych materiałów wybierać odpowiednie albo je dopasowywać czy przetwarzać do swoich celów?
 • potrafią publikować stworzone przez siebie treści w internecie?
 • widzą sens w badaniu odbioru efektów swojej pracy i potrzeb odbiorców?

Opcje dodatkowe

Dział PROMOCJA inicjuje:

 • akcję promocyjną w internecie,
 • projektowanie i produkcję plakatów i ulotek zachęcających do zobaczenia efektów pracy.

Grupa dzieli się rolami i rozpoczyna promocję.

wróć do spisu treści

Materiały ?

instrukcje dla grup „Multimedialna relacja z wydarzenia” (ODT, DOC)

wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?

Zadanie 1

Oznacz zdania jako prawdziwe lub fałszywe:

 • Prawda Fałsz Pracując grupowo można szybciej osiągnąć cel.
 • Prawda Fałsz Aby relacja z wydarzenia była jak najlepsza, trzeba w niej zawrzeć wszystkie dostępne materiały.
 • Prawda Fałsz Teksty, fotografie i nagrania filmowe powinny zawierać tytuły i dane autora.
 • Prawda Fałsz Działania promocyjne dotyczą tylko sfery komercyjnej i są nastawione na wypracowanie większego zysku.
wróć do spisu treści

Słowniczek ?

digitalizacja
działanie polegające na przeniesieniu materiałów zapisanych w postaci analogowej do formatu cyfrowego.
Google Drive
(Dysk Google), internetowa usługa formy Google, polegająca na udostępnieniu przestrzeni dyskowej. W jej obrębie można przechowywać i tworzyć pliki (m. in. tekstowe, arkusze kalkulacyjne, prezentacje). Usługa ta jest przydatna, gdy współpracujemy w grupie za pośrednictwem sieci. Umożliwia wspólne tworzenie jednego dokumentu.
multimedia
media łączące kilka różnych form przekazu (np. tekst, obraz statyczny, dźwięk, film). Często pojęcie łączy się z interaktywnością.
narracja cyfrowa
opowieść w formie multimedialnej. Jej autor przekazuje treść za pomocą połączenia różnych form przekazu, np. tekstu, animacji, dźwięku, obrazu, wideo. Może przybierać formę hipertekstu, prezentacji, filmu.
remiks
utwór, w którym wykorzystano i połączono elementy różnych innych dzieł. Dzięki nowemu kontekstowi zmieniają one swoje znaczenie. Pierwotnie termin ”remiks” odnosił się tylko do utworów muzycznych i oznaczał zmianę aranżacji piosenki, połączenie jej pierwotnej wersji z innymi elementami dźwiękowymi.
strony wiki
typ serwisu internetowego, w którym treść można tworzyć i zmieniać za pomocą przeglądarki internetowej. Strony wiki są przede wszystkim wykorzystywane do pracy nad projektami grupowymi.

Zobacz cały słowniczek.

wróć do spisu treści

Czytelnia ?

wróć na górę