Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

45m
Nie wymaga dostępu do Internetu
Bez Internetu

Ta lekcja jest częścią tematu Ekonomiczne aspekty działania mediów na poziomie szkoła podstawowa 1-3.

Lekcja: Czy to jest reklama?

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce ?

Wiedza w pigułce z lekcji „Reklamo pokaż się” oraz z lekcji „Każdy przekaz ma swój cel”

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?

Dociera do nas codziennie wiele komunikatów. Mają one różne cele, treść i formę. Warto wiedzieć, które z nich zostały stworzone, aby przekazać nam pewną wiedzę, pewne użyteczne informacje, a które są reklamą produktów czy usług. Poprzez stworzenie różnorodnych plakatów uczestnicy i uczestniczki będą mieli szansę lepiej rozeznać się w kierowanych do nich jako odbiorców przekazach, a także spojrzeć z większym dystansem na otaczające ich na co dzień reklamy.

Cele operacyjne

Uczestnicy i uczestniczki:

  • potrafią rozróżnić komunikaty informacyjne i perswazyjne;
  • wiedzą, co to jest reklama, oraz wiedzą, że nie można jej przyjmować bezkrytycznie;
  • potrafią wyszczególnić reklamy uliczne, prasowe, internetowe, telewizyjne.

Przebieg zajęć

1.

Zapytaj uczestników i uczestniczki, co to jest reklama i do czego służy. Z jakimi reklamami możemy się spotkać? Odpowiedzi wypisz na tablicy (prasowymi, telewizyjnymi, internetowymi, radiowymi, ulicznymi). Powiedz, że wśród reklam ulicznych często możemy zauważyć te, które zostały umieszczone na plakatach. Są one kolorowe, pełne zdjęć i przykuwających wzrok napisów. Ale czy wszystkie plakaty to plakaty reklamowe? Zaznacz, że oczywiście nie, bo niektóre plakaty mają na celu tylko przekazać nam jakąś informację. Wtedy mówimy, że to plakaty informacyjne. Poproś o podanie kilku przykładów, co mogłoby znajdować się na takim plakacie (np. informacja o szkolnym balu, konkursie plastycznym czy obchodach Dnia Ziemi).

2.

Podziel uczestników i uczestniczki na cztery grupy. Zaproponuj każdej z nich wykonanie innego plakatu. Rozdaj niezbędne materiały (Instrukcja dla osoby prowadzącej_Wielobarwne plakaty) – hasło, które pojawi się na plakacie (przeczytaj je każdej z grup, jeśli zajdzie taka potrzeba), materiały plastyczne i kartki A2. Podkreśl, że plakaty powinny być bardzo kolorowe, ale także czytelne, by było wyraźnie widać, co na nich widnieje.

3.

Poproś każdą z grup o zaprezentowanie swojego plakatu i powieszenie go w widocznym miejscu, tak aby plakaty grupy I i III oraz plakaty grupy II i IV wisiały obok siebie. Zapytaj, czego dowiadujemy się z tych plakatów. Czy wzbudzają one nasze zaufanie? Które informacje budzą wątpliwości uczestników i uczestniczek i dlaczego? Co by w nich zmienili? Gdy uczestnicy i uczestniczki zwrócą uwagę na sprzeczne i nieprawdziwe informacje pojawiające się na plakatach, zaznacz, że nie każda reklama będzie mijała się z prawdą, ale warto zachować zasadę ograniczonego zaufania i nie wierzyć we wszystko, co pokazują nam reklamodawcy.

4.

Na koniec zapytaj uczestników i uczestniczki, jak przekazaliby informacje ze swoich plakatów, gdyby miały one się pojawić np. w telewizji albo radiu. Kto by je prezentował, czy dodaliby taniec albo piosenkę? Podsumuj, mówiąc, że poszczególne pomysły oczywiście bardzo różnią od tych, które pojawiły się podczas tworzenia plakatów. Wiele zależy bowiem od tego, gdzie dane treści są przedstawiane. Najważniejsze jest jednak to, co i w jakim celu nam się prezentuje. Gdy jest to reklama, dobrze jest podejść do niej z dystansem. Jeśli natomiast jest to zwykła informacja, często warto zwrócić na nią uwagę, bo może się okazać, że mówi o czymś, co nas zainteresuje.

Ewaluacja

Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:

  • rozumieją, czym różni się reklama od przekazu informacyjnego?
  • wiedzą, że do reklam powinno się podchodzić z dystansem?
  • potrafią wyszczególnić reklamy uliczne, prasowe, internetowe, telewizyjne?

Opcje dodatkowe

Jeśli masz więcej czasu, poproś, by uczestnicy i uczestniczki dobrali się w pary i wybrali sobie dowolną rzecz, która znajduje się w sali np. sweter koleżanki, kwiatek doniczkowy, krzesło. Zadaniem każdej z nich będzie najpierw opisanie tej rzeczy, a później zareklamowanie jej. Zaproś kilka chętnych par do przedstawienia efektów swojej pracy – stanięcia przy wybranej rzeczy lub ustawienia jej na środku sali i zaprezentowania jej na dwa sposoby (od strony informacyjnej i reklamowej). Zwróć uwagę na charakterystyczne dla reklamy zwroty („tylko teraz”, „tylko u nas”, „jedyny taki…”, „dziś najtaniej”, „niepowtarzalna okazja” itp.). Poproś oglądających prezentacje, by spróbowali je wychwycić w wypowiedziach swoich kolegów i koleżanek.

wróć do spisu treści

Materiały ?

wróć do spisu treści

Zadanie dla ucznia ?

Zaznacz kółkiem i pokoloruj te obrazki, które pokazują miejsca, gdzie najczęściej możemy się spotkać z reklamami.

wróć do spisu treści

Słowniczek ?

reklama
informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei.
perswazja
przekonywanie kogoś do własnych racji.

Zobacz cały słowniczek.

wróć do spisu treści

Czytelnia ?

  • Kodeks etyki reklamy. IV. Reklama skierowana do dzieci i młodzieży, [online], Rada Reklamy [23.05.2014], dostępny w Internecie: http://www.radareklamy.org/kodeks-etyki-reklamy.html?showall=&start=4
  • Gałkowska-Braun Maria, Reklama telewizyjna a dzieci, „Edukacja i Dialog”, [online], Portal Edukacja Internet Dialog [23.05.2014], dostępny w Internecie: część 1 http://www.eid.edu.pl/archiwum/1997,95/maj,129/reklama_telewizyjna_a_dzieci_cz_i,582.html, część 2 http://www.eid.edu.pl/archiwum/1997,95/czerwiec,130/reklama_telewizyjna_a_dzieci_cz_2,607.html
wróć na górę