Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

45m
Nie wymaga dostępu do Internetu
Bez Internetu

Ta lekcja jest częścią tematu Ekonomiczne aspekty działania mediów na poziomie szkoła podstawowa 1-3.

Lekcja: Pieniądze w mediach

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce ?

Wiedza w pigułce z lekcji „Czas w mediach to pieniądz” i z lekcji „Zarabianie w mediach”

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?

Uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję wziąć udział w grze ukazującej finansowe aspekty związane z korzystaniem z mediów. Cała drużyna dzielnych graczy będzie zdobywać punkty, udzielając odpowiedzi na pytanie, za które usługi i produkty powiązane z mediami płacimy, a za które nie. Porozmawiają oni także o różnych sytuacjach, w których trzeba zachować szczególną rozwagę w użytkowaniu mediów.

Cele operacyjne

Uczestnicy i uczestniczki:

  • wiedzą, że za media się płaci;
  • potrafią wskazać różne formy płatności.

Przebieg zajęć

1.

Powiedz, że dziś zagracie w grę, podczas której spróbujecie sobie odpowiedzieć na pytanie, za co płacimy, korzystając z różnych mediów. Zanim to jednak nastąpi, zapytaj, czy uczestnicy i uczestniczki wiedzą, jakie są formy płatności tzn., w jaki sposób, za pomocą czego można za coś zapłacić (pieniądze – gotówka, płatność kartą, płatność przez internet, wymiana). W razie potrzeby spróbuj naprowadzić uczestników i uczestniczki na właściwe odpowiedzi. Zapisz je także na tablicy lub dużej kartce.

2.

Podziel uczestników i uczestniczki na dwie grupy. Zwróć ich uwagę na planszę pytań umieszczoną wcześniej na tablicy (Instrukcja dla osoby prowadzącej_Plansza pełna pytań). Wyjaśnij, że będziecie odkrywać po kolei kartki z planszy, na których wypisane są rozmaite produkty i usługi związane z mediami. Zadaniem wszystkich graczy będzie odpowiedzieć na pytanie, czy za dany produkt lub usługę płacimy czy też nie. Swoje odpowiedzi powinni oni zapisywać na kartach pracy (Karta pracy_Nasza gra). Za każdą dobrą odpowiedź wszyscy gracze jako jedna drużyna będą otrzymywać punkty. Nie informuj jednak o tym na wstępie, a dopiero po uzupełnieniu kart pracy. Jeśli drużyna uzyska więcej niż połowę możliwych do zdobycia punktów, wygrywa. Rozpocznij grę, prosząc pierwszą grupę graczy o wyciągnięcie losu. Wskaże on, którą z kartek na planszy odwrócić. Poproś o zastanowienie się w grupach, czy wymieniony na niej produkt lub usługa są płatne, i wpisanie odpowiedzi w karty pracy. Zaproś drugą grupę do wyciągnięcia losu i odkryj kolejną kartkę. Grupy powinny ciągnąć losy na zmianę, aż do ich wyczerpania. Gdy wszystkie kartki będą już odkryte, a karty pracy całkowicie uzupełnione, sprawdźcie odpowiedzi i podsumujcie punkty.

3.

Na koniec powiedz, że zawsze, gdy uczestnicy i uczestniczki, chcą skorzystać z jakieś usługi albo zakupić np. grę, książkę czy film, muszą najpierw porozmawiać o tym z rodzicami. Są sklepy internetowe czy gry komputerowe z płatnymi dodatkami, gdzie zobowiązania do zakupu można dokonać niemal jednym kliknięciem myszki; a także konkursy esemesowe uruchamiające regularne opłaty, z czego potem bardzo trudno się wycofać. Trzeba więc zachować szczególną ostrożność i bez dorosłych nie podejmować działań, które mogą prowadzić do wytworzenia niepotrzebnych kosztów.

Ewaluacja

Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:

  • rozumieją, że za media się płaci?
  • potrafią wskazać różne formy płatności?

Opcje dodatkowe

Jeśli masz więcej czasu, zaproponuj uczestnikom i uczestniczkom wprowadzenie w grupach mini-głosowań, w których opowiedzą się oni za odpowiedzią „tak” lub „nie”. Po wewnętrznych rozważaniach grupy, każdy powinien sam podjąć decyzję, którą odpowiedź wybiera i tak zagłosować. Przy każdym wpisie do karty pracy będzie się więc liczyć głos większości graczy.

wróć do spisu treści

Materiały ?

wróć do spisu treści

Zadanie dla ucznia ?

Co pozwala na darmowe wykonywanie wszystkich poniższych czynności, ale samo jest płatne? Zakreśl prawidłową odpowiedź: INTERNET, TELEWIZJA, GAZETA

  • wysyłanie e-maili
  • rozmawianie przez Skype
  • oglądanie filmu na YouTube
  • przesyłanie zdjęć
  • szukanie informacji
wróć do spisu treści

Słowniczek ?

mass media
środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, radio, telewizja, Internet.

Zobacz cały słowniczek.

wróć do spisu treści

Czytelnia ?

  • Bogunia-Borowska Małgorzata, Dziecko w świecie mediów i konsumpcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
wróć na górę