1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

45m
Nie wymaga dostępu do Internetu
Bez Internetu

Ta lekcja jest częścią tematu Relacje w środowisku medialnym na poziomie szkoła podstawowa 4-6.

Lekcja: Dlaczego warto być częścią społeczności?

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce ?

Dla nauczyciela

W internecie tworzą się i działają różne społeczności. Aby zaspokoić ich potrzeby w zakresie przekazywania informacji i wspólnej pracy powstają różnorodne narzędzia, które nazywane są mediami społecznościowymi (social media). Ich cechami charakterystycznymi są: swoboda publikacji i odbioru komunikatów oraz łatwość dostępu informacji dla wszystkich członków danej społeczności. Podstawą funkcjonowania social media jest aktywność i zaangażowanie użytkowników. Internet może być miejscem realizacji ambicji, dzielenia się twórczością, nawiązywania wartościowych znajomości i przyjaźni, które nie muszą przenosić się poza Internet. Warto postrzegać społeczności internetowe jako kolejną przestrzeń służącą rozwojowi osobistemu.

Istnieją przesłanki, na podstawie których można rozpoznać wartościową — czyli umożliwiającą rozwój jej członków — społeczność internetową. Należą do nich:

 • jasno sprecyzowany cel funkcjonowania społeczności;
 • wysoka aktywność uczestników;
 • aktywna moderacja — jasno określono użytkowników, którzy panują nad ruchem i przepływem informacji i korespondencji;
 • wysoki poziom kultury rozmówców — grzeczność wobec innych, brak wulgaryzmów, merytoryczność, używanie znaków diakrytycznych;
 • wyraźnie określona i łatwa droga zgłoszenia zachowań niepożądanych.

Konflikty w społecznościach są często związane z brakiem komunikacji bezpośredniej. Podstawowymi zasadami w unikaniu konfliktów i wychodzeniu z nich są elementy składające się na konstruktywną krytykę:

 • merytoryczne argumenty, nigdy ad personam;
 • otwartość i pozytywne nastawienie wobec innych użytkowników;
 • szczerość w komunikowaniu emocji;
 • podkreślanie, że opinia jest jedynie osobistym zdaniem, nie wyraża poglądu ogółu.

Warto podkreślać, że konstruktywna krytyka jest pożądanym narzędziem w komunikacji z innymi.

Dla ucznia

Każdy z nas lubi spędzać czas w dobrym towarzystwie, z miłymi ludźmi, z którymi można porozmawiać o wspólnych zainteresowaniach. W sieci znajduje się wiele takich miejsc: fora, blogi, portale społecznościowe. Branie udziału w życiu takich grup daje wiele korzyści. Możesz zadawać pytania i otrzymywać wyczerpujące odpowiedzi od ludzi, którym ufasz. Możesz wymieniać się opiniami, inspirować pomysłami innych albo nawet chwalić się swoją twórczością.

Dobre i bezpieczne miejsce w sieci charakteryzuje się tym, że jest moderowane, użytkownicy są aktywni, wśród nich znajdują się eksperci, autorytety w danej dziedzinie, część z nich jest w społeczności już długo.

Nie zniechęcaj się i nie denerwuj, jeśli ktoś skrytykuje twój wpis lub to, co zaprezentowałeś/zaprezentowałaś. Każdy ma prawo do swojej opinii. Każdy ma też prawo do szacunku, dlatego domagaj się go i sam/sama okazuj go innym.

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?

Społeczności internetowe mogą przynieść nieocenione korzyści (rady, informacje, opinie, pomoc), o ile użytkownikom przyświeca chęć pomocy innym. Zajęcia zachęcają do formułowania opinii i krytyki w sposób konstruktywny — to znaczy z korzyścią dla drugiej osoby.

Cele operacyjne

Uczestniczki i uczestnicy:

 • wiedzą, jakie są korzyści bycia częścią społeczności internetowej;
 • wiedzą, co to jest konstruktywna krytyka;
 • potrafią sformułować opinię, która jest konstruktywną krytyką.

Przebieg zajęć

1.

Spytaj uczestników, kogo i w jakich sytuacjach spotykają w internecie? Jeśli nie pojawią takie odpowiedzi, dopytaj o fora, portale społecznościowe, komunikatory. Spytaj uczestniczki i uczestników, czego oczekują od innych użytkowników internetu. Odpowiedzi zapisz hasłami na tablicy. Sprawdź, czy pojawiły się najważniejsze odpowiedzi: informacje, opinie, wsparcie, rada, dzielenie się wrażeniami, pomoc.

2.

Powieś na tablicy wydrukowane utwory z materiału pomocniczego „Krytyka” (ODT, DOC) i kolorowe samoprzylepne karteczki. Poproś o zapisanie na karteczkach opinii na temat każdego z obejrzanych utworów i przyklejenie do wybranych utworów.

3.

Poproś o przyklejenie karteczek do tablicy. Spytaj, czy wszyscy znają i rozumieją słowo krytyka. Zapytaj, czy krytyka jest zawsze taka sama. Powiedz uczestnikom, że istnieje zwykła krytyka i konstruktywna krytyka. Wyjaśnij, że konstruktywna krytyka to taka, która ma na celu pomoc autorowi w ulepszeniu jego dzieła.

Przeczytaj opinie z kartek. W trakcie czytania pogrupujcie opinie na krytyczne, ale pomocne i przyjazne dla autorów, oraz te, które w niczym autorowi nie pomogą.

4.

Poproś uczestniczki i uczestników, żeby zastanowili się, jakie elementy powinna mieć opinia, która będzie konstruktywną krytyką. Poprowadź dyskusję.

Najważniejsze elementy to:

 • zaznaczenie, że to moje zdanie, moja opinia, inni nie muszą jej podzielać (sformułowania: myślę że, według mnie, moim zdaniem)
 • pozytywne nastawienie do autora — chcę pomóc, nie zranić albo zabawić się czyimś kosztem
 • uczciwa informacja, co mi się nie podobało, propozycja lub sugestia, co bym zrobił inaczej
 • zachęcający komentarz na koniec (próbuj dalej, jesteś na dobrej drodze, fajnie, że masz zapał)

Powieś przygotowaną wcześniej planszę z ładnie wypisanymi elementami konstruktywnej krytyki.

5.

Podziel uczestników na grupy po 3–4 osoby. Poproś o napisanie tylko jednej, liczącej 2–3 zdania opinii na temat dowolnego z trzech utworów z materiału pomocniczego „Krytyka” (ODT, DOC), dokładnie według instrukcji z zadania 4.

6.

Powiedz, że społeczność internetowa niesie ze sobą korzyści, kiedy wszyscy jej uczestnicy są nastawieni na współpracę, dzielenie się i będą potrafili stosować konstruktywną krytykę. Zachęć do wyrażania konstruktywnej krytyki, a jednocześnie zwróć uwagę, że przy wyrażaniu krytyki zawsze trzeba być delikatnym i empatycznym.

Ewaluacja

Czy po przeprowadzonych zajęciach uczestnicy i uczestniczki:

 • wiedzą, czym jest konstruktywna krytyka i potrafią ją sformułować?
 • rozumieją, że społeczność internetowa przynosi korzyści użytkownikom, ale należy dbać, żeby odnosić się do innych i ich pracy z szacunkiem?

Opcje dodatkowe

Odwiedźcie wystawę w galerii lub muzeum. Urządź w kręgu panel dyskusyjny, tak aby uczestnicy mogli w zgodzie z zasadami konstruktywnej krytyki skomentować obejrzaną wystawę od strony estetycznej, organizacyjnej i merytorycznej (czego się nauczyli i czy to było przydatne). Wnioski z wystawy prześlijcie w liście jej organizatorowi.

wróć do spisu treści

Materiały ?

Materiał pomocniczy „Krytyka” (ODT, DOC)

wróć do spisu treści

Zadania sprawdzające ?

Zadanie 1

Przyporządkuj zdania do kategorii:

Przeciągnij odpowiedzi i upuść w wybranym polu.
 • raniąca krytyka
 • konstruktywna krytyka

 • To jest po prostu brzydkie.
 • Uważam, że można to jeszcze poprawić.
 • Zrobiłabym inaczej, jeśli chcesz, to ci napiszę jak.
 • Ten tekst jest o niczym i ma pełno błędów.
 • Nie podoba mi się oświetlenie tego zdjęcia, ale samo ujęcie jest świetne, może spróbuj w innej porze dnia?
 • Co za głupawe wierszydło.

wróć do spisu treści

Słowniczek ?

konstruktywna krytyka
przedstawienie swojej opinii w sposób, który nie urazi drugiej osoby, oraz podanie pomysłu na rozwiązanie problemu
forum
forum dyskusyjne; służy do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach na stronie www
blog
prywatna strona internetowa, poswięcona wybranemu tematowi,która zawieraja uporządkowane chronologicznie wpisy
portal społecznościowy
strona, która działa dzięki zgromadzonej wokół niej społeczności, czyli grupy ludzi
moderator
osoba oceniająca komentarze i posty na forum dyskusyjnym, rozstrzyga spory i zapobiega kłótniom, jej działanie to moderacja

Zobacz cały słowniczek.

wróć do spisu treści

Czytelnia ?

wróć na górę