Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

45m
Nie wymaga dostępu do Internetu
Bez Internetu

Ta lekcja jest częścią tematu Korzystanie z informacji na poziomie szkoła podstawowa 1-3.

Lekcja: Dzielni poszukiwacze informacji

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce ?

Wiedza w pigułce z lekcji „Sprawne wyszukiwanie informacji”

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?

Uczestnicy i uczestniczki mają okazję wybrać się w daleką podróż. Poprzez zadania związane ze zbieraniem danych dotyczących organizacji tej ekscytującej wyprawy będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi sposobami wyszukiwania informacji.

Cele operacyjne

Uczestnicy i uczestniczki:

  • wiedzą, gdzie można wyszukiwać informacje;
  • wiedzą, że decyzje najlepiej podejmować w oparciu o informacje z różnych źródeł;
  • potrafią wyszukiwać informacje;
  • potrafią oceniać, w jaki sposób wyszukane informacje będą im przydatne.

Przebieg zajęć

1.

Zapytaj uczestników i uczestniczki, skąd możemy czerpać informacje (media, drugi człowiek, książki, gazety, plakaty, tablice informacyjne). Odpowiedzi wypisz na tablicy. Dopytaj, dlaczego ludzie dzielą się informacjami, czemu ich szukają. Poproś, by uczestnicy i uczestniczki podali przykład sytuacji, w której sami skorzystali ze zdobytej informacji (np. dowiedzieli się od mamy, że będzie padać i wzięli ze sobą parasol).

2.

Podziel uczestników i uczestniczki na dwie grupy. Powiedz, by wyobrazili sobie, że mogą polecieć samolotem w daleką podróż w jedno z dwóch ciekawych miejsc, ale muszą najpierw zdecydować, które wybrać. Chcąc podjąć dobrą decyzję, powinni zebrać informacje o każdym z tych miejsc. Zapytaj, jakiej informacji trzeba szukać, żeby wiedzieć, co ze sobą spakować (ciepłe ubrania czy krótkie spodenki i letnie koszulki), a jakiej, by ocenić, czy w danym miejscu jest ładnie i czy warto je zobaczyć. Odpowiedzi na te pytania naprowadzą uczestniczki i uczestników na informacje, które trzeba będzie zdobyć. Obydwu grupom wręcz Karty pracy_Wyszukujemy informacje. Koordynuj proces wyszukiwania informacji (Instrukcja dla osoby prowadzącej_Wyszukujemy informacje).

3.

Poproś obie grupy, by przyczepiły na tablicy swoje karty pracy, pokazały wszystkim wybrane z przewodników zdjęcia; podsumowały, czego się dowiedziały, oraz przypomniały, skąd zaczerpnęły poszczególne informacje. Podkreśl na wypisanej wcześniej na tablicy liście źródeł informacji te spośród nich, które zostały wykorzystane podczas realizacji zadania. Zapytaj, które z uzyskanych informacji są najważniejsze dla podjęcia decyzji, gdzie jechać.

4.

Rozdaj uczestniczkom i uczestnikom magnesy lub karteczki samoprzylepne – po jednym/jednej dla każdej osoby. Powiedz, że jeden magnes (jedna karteczka) to jeden głos na wybraną wyspę. Poproś, by uczestniczki i uczestnicy umieścili swoje magnesy (karteczki samoprzylepne) przy karcie pracy opowiadającej o wyspie, na którą zdecydowaliby się pojechać. Zapytaj, dlaczego podjęli właśnie taką decyzję. Podlicz głosy, by dowiedzieć się, które miejsce zwyciężyło.

Ewaluacja

Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:

  • rozumieją, że informacji można i należy szukać w wielu różnych źródłach?
  • wiedzą, że aby podjąć świadomą decyzję, najlepiej oprzeć ją o zebrane wcześniej informacje?
  • potrafią wymienić różne źródła informacji oraz wiedzą, jak się nimi posługiwać?

Opcje dodatkowe

Jeśli masz więcej czasu, przeprowadź z uczestnikami i uczestniczkami rozmowę o możliwościach wykorzystania zdobytych informacji. W oparciu o informacje pogodowe wypisz na tablicy podane przez uczestniczki i uczestników propozycje rzeczy, które należałoby spakować, wybierając się w podróż. W oparciu o informacje ze znalezionych zdjęć wypisz podane przez uczestników i uczestniczki aktywności, którym mogliby się oddać podczas podróży np. pływanie w morzu, kulik, chodzenie po górach. Zapytaj, jakie jeszcze informacje warto posiadać przed wyprawą na każdą z wysp oraz gdzie uczestnicy i uczestniczki by ich poszukiwali.

Dodatkowo, jeśli istnieje taka możliwość, możesz zamiast wizyty pracowniczki/pracownika sekretariatu w waszej klasie, zorganizować małą wyprawę do jego jej/jego pokoju pracy, gdzie obie grupy będą mogły zdobyć ostatnią z potrzebnych im informacji.

wróć do spisu treści

Materiały ?

wróć do spisu treści

Zadanie dla ucznia ?

Plątaninka „Gdzie poszukiwać informacji”

Połącz ze sobą pytania i odpowiedzi, rysując po łączących je liniach, a dowiesz się, gdzie najlepiej poszukiwać niektórych informacji. Do każdej linii użyj kredki innego koloru.

wróć do spisu treści

Słowniczek ?

wyszukiwarka internetowa
program lub strona internetowa realizująca odnajdywanie w Internecie informacji według podanych przez użytkownika słów kluczoywch lub wyrażeń sformułowanych w języku naturalnym.

Zobacz cały słowniczek.

wróć do spisu treści

Czytelnia ?

  • e-Sycylia - Przewodnik Turystyczny, serwis informacyjny Dolomity.pl [dostęp: 27.04.2014], Dostępny w Internecie: http://e-sycylia.pl
  • Sikorski Michał, Polska strona o Islandii [dostęp: 27.04.2014], Dostępny w Internecie: http://www.islandia.org.pl
wróć na górę