Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

45m
Nie wymaga dostępu do Internetu
Bez Internetu

Ta lekcja jest częścią tematu Relacje w środowisku medialnym na poziomie szkoła podstawowa 1-3.

Lekcja: Jak media wywołują emocje

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce ?

Wiedza w pigułce do lekcji ”Jak się komunikować?”

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?

Uczestniczki i uczestnicy wchodzą właśnie w świat krótkich wiadomości uzupełnianych uśmieszkami, smutnymi buźkami lub podniesionym kciukiem. W trakcie zajęć dowiedzą się, do czego służą emotikony i rysunki gestów oraz nauczą się rozumieć je i samodzielnie stosować.

Cele operacyjne

Uczestnicy i uczestniczki:

  • rozumieją, co to są emocje;
  • wiedzą, że przekazy medialne wykorzystują rysunki i gesty, żeby przekazywać emocje;
  • potrafią odczytać i właściwie użyć proste emotikony;
  • wiedzą, że gesty w różnych kulturach mogą mieć różne znaczenia.

Przebieg zajęć

1.

Zapytaj, co to są emocje. Poproś o wymienienie emocji, które dzieci znają, które towarzyszą im w codziennym życiu. Poproś osoby chętne, żeby pokazały minami proste emocje: strach, smutek, radość, żart (przymrużenie oka). Pokaż kolejne plansze z SMS-ami (Materiał pomocniczy ”SMS-y”). Zapytaj, co autor SMS-a chciał przekazać? Przyklej kolejne plansze do tablicy. Zapytaj uczestników, jakie jeszcze emotikony (czyli buźki z minami) znają. Powiedz, że buźki zastępują prawdziwe miny, kiedy nie widzimy naszego rozmówcy. Poproś o narysowanie ich na tablicy. Powiedz, że krótkie wiadomości przesyłane przez telefon, czat lub fora internetowe uzupełnia się emotikonami, żeby było jasne, co miał na myśli lub co czuje autor. Podkreśl, że tak jak w zwykłej rozmowie używamy słów (same miny nie wystarczą), tak w komunikatach SMS czy e-mail buźki są także jedynie dodatkiem.

2.

Podziel uczestników na grupy po 3-4 osoby. Rozdaj grupom materiał pomocniczy ”Emocje”. Poproś, żeby na podstawie podanych tekstów uczestniczki i uczestnicy przekazali te same informacje w krótkiej wiadomości i dodali odpowiednie emotikony. Każdej z grup daj arkusz papieru i poproś, żeby uczestniczki i uczestnicy zapisali na nim swoje wiadomości. Następnie powieście wszystkie arkusze i porównajcie, jak poradziły sobie z zadaniem kolejne grupy.

3.

Podziel uczestników i uczestniczki na 3 grupy. Każdej z grup daj opis scenki (Materiał pomocniczy ”Pantomima”) i poproś o przedstawienie jej bez słów. Po odegraniu wszystkich trzech zapytaj, jakie emocje przekazywali aktorzy. Powiedz, że emocje można przekazywać bez słów. Czasem wiemy, co ktoś czuje, nawet jeśli go nie słyszymy. Powiedz, że istnieją gesty przyjacielskie i gesty obraźliwe (środkowy palec uniesiony do góry, pukanie się w głowę). Wytłumacz, że istnieją kultury i kraje, w których gesty u nas pozytywne (np. kciuk w górę, czyli: „udało się”) mogą być odczytywane jako obraźliwe (ten sam kciuk w Grecji oznacza „wypchaj się”). Dlatego należy szczególnie uważać na język gestów, kiedy się przebywa z obcokrajowcami.

4.

Poproś, żeby w tych samych grupach uczestniczki i uczestnicy zapisali wyłącznie obrazkami i emotikonami podaną wiadomość (Materiał pomocniczy ”Pismo obrazkowe”). Następnie grupy wymieniają się obrazkami i próbują odczytać wiadomość. Powiedz, że język obrazków, gestów i emotikon to codzienny język używany w internecie i SMS-ach. Dlatego warto wiedzieć, co który znak oznacza. Powiedz, że w przypadku, kiedy nie znają jakiegoś znaku, mogą poprosić o pomoc znajomego informatyka lub kogoś starszego, kto często używa forów społecznościowych lub czatu. Koniecznie podkreśl jeszcze raz, że emotikony (buźki) nie mogą zastępować komunikatu, ale mogą go ubarwić i wyjaśnić intencję piszącego.

Podsumuj zajęcia. Powiedz, że emocje towarzyszą człowiekowi w każdego rodzaju komunikacji: bezpośredniej i przez media. Ważne jest, żeby starać się nad nimi panować, nie obrażać rozmówcy, nie używać obraźliwych gestów. W komunikacji przez media buźki (emotikony) mogą być ułatwieniem, chyba że ktoś stosuje ich za dużo, wtedy stają się przede wszystkim drażniące.

Ewaluacja

Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:

  • rozumieją, że w prostych przekazach medialnych można zawrzeć emotikony, które mówią o odczuciach nadawcy?
  • potrafią właściwie użyć prostych emotikon?
  • rozumieją, że istnieją komunikaty bez słów, z których można odczytać intencję i emocje nadawcy?

Opcje dodatkowe

Jeśli masz więcej czasu, np. zwróć uczestnikom i uczestniczkom uwagę na to, jak zbudowane są emotikony. W większości powstają one przez zestawienie różnych znaków interpunkcyjnych (dwukropek, myślnik, średnik, nawiasy, ukośniki itd.). Pokaż różne znaki interpunkcyjne i pozwól uczestniczkom i uczestnikom stworzyć z nich własne emotikony.

wróć do spisu treści

Materiały ?

wróć do spisu treści

Zadanie dla ucznia ?

Dopasuj zdania do krótkich wiadomości z emotikonami

1. Fantastycznie, że idę do kina. (B)

2. Nie mogę się dziś spotkać, choć mam wielką ochotę, bo już wcześniej umówiłem się do kina. (A)

3. Niby idę do kina, ale tak naprawdę będę w tajemnicy przed rodzicami robić dla nich prezent na gwiazdkę. (C)

4. Jestem zły; idziemy z klasą do kina, a ja nie cierpię oglądać filmów z całą klasą. (D)

A Idę do kina :-(

B Idę do kina :-)

C Idę do kina ;-)

D Idę do kina :-/

wróć do spisu treści

Słowniczek ?

emotikony
znaki emocji tworzone głównie za pomocą znaków interpunkcyjnych i liter alfabetu łacińskiego, np.: :-), ^-^, ;P.

Zobacz cały słowniczek.

wróć do spisu treści

Czytelnia ?

  • -
  • -
wróć na górę