Wesprzyj działalność Nowoczesnej Polski
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

45m
Nie wymaga dostępu do Internetu
Bez Internetu

Ta lekcja jest częścią tematu Korzystanie z informacji na poziomie wych. przedszkolne.

Lekcja: Skąd czerpiemy informacje?

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce ?

Wiedza w pigułce z lekcji Jedna informacja - a źródeł mnóstwo!

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?

Każdy dzień przedszkolaka to zdobywanie mnóstwa nowych informacji. Warto, żeby dzieci wiedziały, że mogą się wiele dowiedzieć, nie tylko pytając rodziców. Lekcja pozwoli poznać różne sposoby pozyskiwania informacji oraz rozróżniać je. Atrakcyjność zajęć zależy od materiałów przyniesionych przez nauczyciela.

Cele operacyjne

Uczestnicy i uczestniczki:

  • zdają sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji;
  • dostosowują źródło informacji do potrzeby;
  • próbują zdobyć informację w inny sposób niż od starszej od siebie osoby.

Przebieg zajęć

1.

Spytaj uczestników i uczestniczki, co robią, gdy czegoś nie wiedzą. Pytaniem wprowadzasz dzieci w temat oraz orientujesz się, na ile są zapoznane z zagadnieniem. Odpowiedzi, które padną na zadane pytanie, mogą przydać nam się w końcowej grze.

2.

Pokaż dzieciom gazetę, książkę, laptop, ewentualnie komputer, który znajduje się w sali. Porozmawiajcie, czym różnią się od siebie wymienione źródła informacji i w jaki sposób się ich używa.

3.

Pokaż dzieciom wycinki z gazet (możesz również wydrukować analogiczne wiadomości z portali informacyjnych) z obrazkową prognozą pogody czy zdjęciami nowo narodzonych dzieci. Na początku zapytaj dzieci, czy wiedzą, do czego odnoszą się te wiadomości. Pokazując konkretną prognozę, zapytaj, jaka będzie jutro pogoda. Wytłumacz, że rysunek również może nieść ze sobą informację. Pokazując wycinek ze zdjęciami noworodków, zapytaj, dlaczego są umieszczane w gazecie; w razie potrzeby wytłumacz. W czasie tego zadania możesz zapytać dzieci o różnicę pomiędzy dziennikiem a tygodnikiem i jeśli trzeba, wyjaśnić, na czym polega.

4.

Zaproponuj uczestnikom zabawę ruchową „poszukaj w sali przedmiotów, z których możemy się czegoś dowiedzieć”. „Jak nazywają się te przedmioty?”. Zabawa będzie podsumowaniem zadania numer 1.

5.

Zaproponuj dzieciom stworzenie wspólnej „gazety” z życia przedszkolaka (dzieci rysują pogodę, menu przedszkolaka, w co bawią się w ogródku, jakie zajęcia bardzo lubią itp.)

Ewaluacja

Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:

  • dostrzegają, że sami mogą uzyskiwać pewne informacje?
  • odróżniają od siebie podstawowe typy prasy drukowanej?
  • umieją wymienić różne źródła informacji?

Opcje dodatkowe

wróć do spisu treści

Materiały ?

wróć do spisu treści

Zadanie dla ucznia ?

-

wróć do spisu treści

Czytelnia ?

  • Dyczewski Leon, Kryteria rzetelnej informacji [W:] Jaka informacja?, red. Dyczewski Leon, Lublin 2009, s 25–32.
wróć na górę