1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

45m
Nie wymaga dostępu do Internetu
Bez Internetu

Ta lekcja jest częścią tematu Korzystanie z informacji na poziomie wych. przedszkolne.

Lekcja: Prawda i fałsz (krytyczne podejście do informacji)

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce ?

wróć do spisu treści

Wiedza w pigułce z lekcji Czym się różni informacja od opini? ?

wróć do spisu treści

Pomysł na lekcję ?

Dzieci przyzwyczajone są do znanych im dobrze faktów. Doskonale wiedzą, kiedy coś odbiega od znanego im schematu. Warto im pokazać, że nie do każdej informacji mogą podchodzić bezkrytycznie.

Cele operacyjne

Uczestnicy i uczestniczki:

  • wiedzą, że informacje mogą być prawdziwe i fałszywe;
  • potrafią formułować proste pytania dotyczące wiarygodności informacji;
  • wiedzą, do kogo zwracać się z pytaniem dotyczącym wiarygodności informacji;
  • mają krytyczne podejście do informacji.

Przebieg zajęć

1.

Powiedz dzieciom, że nie zawsze wszystkie informacje, które widzimy albo słyszymy, są prawdziwe. Często jest tak, że to, co wydaje nam się nieprawdopodobne, wcale takie nie jest. Rozdaj dzieciom zdjęcia umieszczone w materiale pomocniczym „Nietypowe zwierzęta”. Zadawaj pytania według instrukcji dla prowadzącego.

2.

Rozdaj dzieciom kartę pracy „Uzupełnianka”. Powiedz, że po jednej stronie kartki będą musiały dorysować brakujące części ciała u zwierząt. Po drugiej stronie dzieci muszą dorysować wymyślone, nieprawdopodobne części ciała np. skrzydła u królika.

3.

Zaproponuj dzieciom zabawę ruchową, np.: dzieci chodzą jak kury i miauczą jak koty (miau,miau), biegają jak konie i mówią jak kury (ko,ko,ko) itp. Wybrane dziecko samo wymyśla swoje „nietypowe zwierzę”, a reszta grupy po nim powtarza.

4.

Przeczytaj dzieciom zdania umieszczone w instrukcji dla prowadzącego ”Zdania podsumowujące” i poproś o ocenę stwierdzeń pod kątem ich prawdziwości.

”Zdania podsumowujące” z instrukcji dla prowadzącego

Ewaluacja

Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:

  • rozumieją, że do informacji należy podchodzić krytycznie?
  • zdają sobie sprawę z tego, że powinni być otwarci na informacje wykraczające poza znany do tej pory schemat i że w ten sposób mogą się dowiedzieć wielu nowych rzeczy?

Opcje dodatkowe

Zdjęcia z materiału pomocniczego „Nietypowe zwierzęta” najlepiej wydrukować na kolorowej drukarce, ale nie jest to konieczne. Możesz je też wydrukować w formacie A3 i w ten sposób prezentować całej grupie. Dobrym pomysłem jest wyświetlenie ich na rzutniku czy ekranie komputera.

wróć do spisu treści

Materiały ?

wróć do spisu treści

Czytelnia ?

wróć na górę