1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

Ścieżki Edukacji Medialnej dla instytucji kultury

Warszawscy Liderzy Edukacji Medialnej to program edukacyjny którego celem jest podniesienie potencjału wdrożeniowego programów edukacji medialnej w Warszawie. W ramach projektu prowadzimy działania szkoleniowe z zakresu edukacji medialnej dla pracowników i pracowniczek instytucji kultury, przygotowujemy materiały informacyjno-promocyjne dla rodziców dotyczące ważności kształtowania kompetencji medialnych oraz materiały edukacyjne: ścieżki edukacji medialnej i opisy dobrych praktyk. Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami naszych działań:

wróć na górę

Więcej informacji na naszym blogu

Ścieżki edukacji medialnej

Edukacja medialna umożliwia kształcenie kompetencji medialnych, cyfrowych i informacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych. Może być realizowana w instytucjach kultury w ramach zajęć dla różnych grup wiekowych. Przygotowaliśmy 3 kompletne ścieżki edukacji medialnej do wykorzystania w bibliotekach, domach kultury, muzeach, organizacjach pozarządowych etc. Zachęcamy animatorów i animatorki kultury, bibliotekarzy i bibliotekarki, pracowników i pracowniczki domów kultury, wychowawców i wychowawczynie pracujących z dziećmi i młodzieżą – wszystkich, którym zależy na wzmacnianiu kompetencji medialnych i cyfrowych do korzystania z naszej propozycji. Pokazujemy, jak wykorzystać materiały dostępne w serwisie edukacjamedialna.edu.pl, w przygotowaniu cyklu zajęć pozwalających na zdobycie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

Proponujemy 3 cykle zajęć:

wróć na górę

Zostań detektywem

Detektyw – (od łac. detago – odkryć, wykryć, wyjawić). To osoba potrafiąca skutecznie docierać do źródeł, szukać informacji, a także przetwarzać je i prezentować w dogodnej dla odbiorcy formie.
Kompetencje medialne i cyfrowe są niezbędne dla detektywa, dzięki nim może skutecznie wyszukiwać i organizować informacje, a także ocenić wiarygodność swoich źródeł, gdyż jedynie pewne i sprawdzone informacje mają wartość. Co więcej, może zarządzać swoim wizerunkiem tak, aby inni postrzegali go jako najlepszego w swoim fachu. Nie bez znaczenia są też kompetencje związane z bezpiecznym korzystaniem z mediów – gdy większość komunikacji odbywa się ich za pomocą, bezpieczeństwo przepływu danych jest nie do przecenienia. Dla detektywa bardzo ważny jest też sposób, w jaki przekazuje zebrane informacje, a więc trzeba zadbać o kompetencje związane z prezentowaniem wyników pracy.

Aby wzmacniać te kompetencje poprowadź cykl zajęć „Zostań detektywem”.

„Zostań detektywem” to cykl 10 zajęć skierowanych do młodzieży w wieku 13-16 lat, które pozwalają na zdobycie i/lub wzmocnienie między innymi takich kompetencji, jak:
 • określanie potrzeb informacyjnych w kontekście danego zadania,
 • skuteczne wykorzystywanie wyszukiwarek internetowych,
 • planowanie procesu wyszukiwania informacji,
 • ocena wiarygodności źródeł,
 • kształtowanie wizerunku w sieci – co robić, a czego unikać,
 • umiejętne dobieranie i prezentowanie argumentów na rzecz stawianych tez,
 • umiejętne prezentowanie wyników swojej pracy,
 • umiejętność krytycznego uczestnictwa w przestrzeni publicznej,
 • umiejętność podejmowania bezpiecznych zachowań w sieci.

Poniżej zamieszczamy krótki opis zajęć – tak zwany pomysł na zajęcia – razem z linkiem do całego materiału. W nim znajduje się wiedza w pigułce, scenariusz zajęć krok po kroku, materiały uzupełniające dla osób prowadzących i dla uczestników zajęć, czytelnia i słowniczek.

Proponowane zajęcia:

wróć na górę

Zostań krytykiem

Krytyk to osoba, która zajmuje się oceną różnych tekstów kultury, np. filmów, sztuk teatralnych czy dzieł literackich, ale także wypowiada jakąkolwiek krytykę, np. dotyczącą potraw, organizacji przestrzeni miejskiej czy kolorystyki nowego loga ulubionej strony internetowej. Krytyka jest analizą dobrych i złych stron z punktu widzenia danych kryteriów (np. praktycznych, estetycznych, językowych, naukowych etc) i wypowiedzeniem oceny na podstawie tej analizy.

Krytyk musi dysponować szeroką wiedzą w dziedzinie, w której podejmuje się krytyki, ale także szeroko rozwiniętymi kompetencjami medialnymi i cyfrowymi. Dzięki nim może umiejętnie przedstawiać swoją opinię, zna zasady komunikacji przez media. Potrafi działać zgodnie z zasadami etycznymi oraz zadbać o swoje prawa jako autora. Nie mniej istotny jest też sposób, w jaki krytyk prezentuje swoją ocenę, a więc musi wykazywać się kompetencjami związanymi z prezentowaniem wyników pracy.

Aby wzmacniać te kompetencje poprowadź cykl zajęć „Zostań krytykiem”.

„Zostań krytykiem” to cykl 8 zajęć skierowanych do młodzieży w wieku 13-16 lat, które pozwalają na zdobycie i/lub wzmocnienie między innymi takich kompetencji, jak:
 • umiejętność prowadzenia dyskusji,
 • umiejętność formułowania własnych opinii, w tym sądów krytycznych, na temat różnych tekstów kultury,
 • umiejętność analizy i świadomego uczestnictwa w kulturze,
 • umiejętność tworzenia scenariusza multimedialnej narracji,
 • umiejętność tworzenia rzetelnych materiałów dziennikarskich,
 • nawyk świadomego uczestnictwa w mediach elektronicznych i tradycyjnych oraz potrafią określić, z jakimi treściami się nie zgadzają,
 • znajomość etyki dziennikarskiej i rozróżnianie etyki od przepisów prawa,
 • znajomość zapisów prawnych dotyczących komunikacji.

Poniżej zamieszczamy krótki opis zajęć – tak zwany pomysł na zajęcia – razem z linkiem do całego materiału. W nim znajduje się wiedza w pigułce, scenariusz zajęć krok po kroku, materiały uzupełniające dla osób prowadzących i dla uczestników zajęć, czytelnia i słowniczek.

Proponowane zajęcia:

wróć na górę

Zostań blogerem

Bloger – ktoś, kto prowadzi własnego bloga – przestrzeń w internecie, w którym dzieli się swoimi opiniami, przygodami, problemami. Blog to rodzaj strony internetowej zawierającej odrębne, uporządkowane chronologicznie wpisy. Pozwala szybko, efektywnie i efektownie dzielić się z innymi tym, co tworzymy i co nas interesuje. Daje szanse na zamieszczanie treści w formie tekstowej, graficznej, audio, fotograficznej, video i łączenie tych form ze sobą.

Powszechna dostępność internetu i narzędzi TIK umożliwia każdemu publikowanie treści. Bariery wejścia są bardzo niskie. Nie zawsze jednak opublikowanie treści oznacza dotarcie do odbiorcy. Tutaj dużo zależy od tego, jakie treści, w jakiej formie, za pomocą jakiego narzędzia publikujemy. Bloger, który chce być czytany powinien nie tylko posiadać umiejętności techniczne poruszania się w cyberprzestrzeni, ale także współpracy z innymi osobami w zespole, wyszukiwania i przetwarzania informacji. Bardzo ważne są kompetencje związane z kreatywnym korzystaniem z mediów oraz krytyczną analizą danych. Ważne, aby bloger umiał dobierać formę i środki do swoich założeń, ale również w taki sposób, aby zostać najlepiej odebranym przez odbiorców.

Aby wzmacniać te kompetencje poprowadź cykl zajęć „Zostań blogerem”.

„Zostań blogerem” to cykl 8 zajęć skierowanych do młodzieży w wieku 16-19 lat, które pozwalają na zdobycie i/lub wzmocnienie między innymi takich kompetencji, jak:
 • umiejętność tworzenia bloga,
 • umiejętność poddawania analizie projektów cyfrowych,
 • umiejętność pracy w zespole redakcyjnym,
 • umiejętność archiwizowania treści,
 • umiejętność doboru źródeł informacji do określonej potrzeby informacyjnej,
 • krytyczne weryfikowanie źródeł.

Poniżej zamieszczamy krótki opis zajęć – tak zwany pomysł na zajęcia – razem z linkiem do całego materiału. W nim znajduje się wiedza w pigułce, scenariusz zajęć krok po kroku, materiały uzupełniające dla osób prowadzących i dla uczestników zajęć, czytelnia i słowniczek.

Proponowane zajęcia:


wróć na górę

Ścieżki Edukacji Medialnej dla Instytucji kultury zostały opracowane w ramach projektu WLEM – Warszawscy Liderzy Edukacji Medialnej współfinansowanego przez m. st. Warszawę.

wróć na górę